Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Video Panten (Kesnizani) Tarikatı

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Panten (Kesnizani) Tarikatı

Irak'ın (İran sınırındaki) Süleymaniye şehrinde (Yahudi asıllı, sûfi kılıfında Baas'cı) Kesnizaniler Tarikatı:
Kesnizaniler Irak'ın Fetto Tarikatı mesabesindedir.
Kesnizani .jpg

KESNİZANİLER : Kesnizani kelimesinin Kürtçe anlamı ‘Kimse bilmiyor’ demekmiş. Süleymaniye civarına yerleşmiş bir Kürt aşiretinin adıdır.
Kesnızani, Süleymaniye vilayetine bağlı Çamçamal Bölgesinde mevcut olan Kürt aşiretlerindendir. Aşiret liderleri aynı zamanda Kadiri tarikatı şeyhlerindendir. Tarikatın günümüzdeki lideri Şeyh Muhammed El Kesnizanidir. Tarikat kökeninin Seyyid oldukları iddia etse de 1800’lü yıllarda Süleymaniye’ye yerleşilip, tekke kurularak tebliğ ve davet çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. İngilizler Irak’ı işgal ettiğinde tarikatın lideri Şeyh Abdulkadir İngilizlere karşı direnişi destekleyerek muridleriyle birlikte silahlı mucadele vermiş aynı zamanda fakir halka yiyecek yardımında bulunmuştur. Şeyh Abdulkadir hutbe ve vaazlarında halkı İngiliz işgaline karşı direnmeye davet etmiştir. Bunun üzerine işgalci İngiliz askerleri, Şeyh’in ikamet ettiği köye saldırıp halkı katletmiştir. Ailesiyle birlikte köyden kaçan Şeyh Abdulkadir İran’a sığınmış ve 1919 yılında vefat edene kadar İran’da yaşamıştır. Vefatından sonra cenazesi tekkesinin bulunduğu Kerbeçne köyüne getirilip defnedilmiştir. Şeyh Abdulkadir’den sonra Şeyh Huseyin tarikatın başına geçmiş, o da Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı mücadele etmiş, 1938 yılında vefat edene kadar tebliğ ve davet çalışmalarına devam etmiştir. Şeyh Hüseyin’den sonra yerine günümüzdeki Şeyh’in babası olan Şeyh Abdulkerim tarikatın başına geçmiştir.
Tarikatın lideri Kürt bölgesindeki Yahudi asıllı Şeyh Abdulkerim Kesnizani.

şeyh Abdulkerim.jpg

Şeyh Abdulkerim El Kesnizani
Kendisi sıradan bir şeyh iken, ölünce yerine oğlu Muhammed Kesnizani geçmiş. Muridlerine Kur'an eğitimi yerine adı zikredilmeden İslam diye Kabala öğretilerini / Mistisizmini anlatıyordu.


Kesnizani Tarikatı ‘Körfez Savaşı’ndan sonra Saddam’ın etrafını örümcek ağı gibi sarmıştı. Saddam’ın karısı, çok güvendiği generalleri ve istihbarat kuruluşlarının başındakiler. Hepsi tarikat ‘müritleri’ ydi. Saddam’ın en yakınındakiler, Genelkurmay Başkanı Mareşal Ayat Fetih El Ravi, Genel Askeri İstihbarat Başkanı Mareşal Vefik El Samarayi, Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hamid Şaban, hepsi Şeyh Muhammed Ebdulkerim Kesnizani ‘nin ayağını öperek müritler arasına girmişti.

Kesnizani Tarikatı MOSSAD ve CIA tarafından Saddam’ı içten yıkmak, Irak’ı kolayca teslim almak için organize edilmişti.

Tarikatın ‘müritleri’ Saddam’ın en yakınında olanlardı. Onun her hareketini, her adımını an be an tarikat şeyhinin oğlu Nehru’ya aktarıyorlar, sonrada bilgiler kuş olup MOSSAD ve CIA istasyonlarına doğru uçuyordu.

Şeyh Muhammed kendisi ortalarda pek görünmüyordu. Medyatik değildi. Zaten medya efsaneleri kolay öldürürdü. Mistik bir hava oluşturulmuş, inziva hayatı yaşayan bir Allah dostu (!) görünümü veriyordu. Onun ismi Irak’ta efsane haline getirilmişti.

Şeyh Muhammed Kesnizani birçok kitap yazmıştı. Tarikatın dönüşümü Şeyh efendi’nin etrafındaki İslam alimlerince, gerçekte MOSSAD ajanı hahamlarca hızlandırılmış ve yönlendirilmişti. Şeyh’in kitabı Kabala öğretilerini İslam mistisizmi olarak imanlı müritlerin beyinlerine ve kalplerine ince ince enjekte etmek için başucu kitabı olarak kullanılmaktaydı. Müritlere MOSSAD’ın hahamlıktan tövbekar (!) hocalar ders veriyordu.

Kesnizanilik sadece Kürt aşiretler arasında değil Türkmenler ve Araplar arasında da kendisine müritler edinmişti.

Saddam en yakınlarının bile tarikat tarafından mürit yapıldığını, her hareketinin CIA ve MOSSAD’a ulaştırıldığını fark ettiğinde iş işten geçmişti. Söylenen o ki, Saddam Irak’ın işgalinden birkaç ay önce durumu fark etmiş, karısı dahil, yakın çevresini etrafından uzaklaştırmıştı. İntikam almaya hazırlanıyordu.

Tarikat yoluyla Irak devlet mekanizması devşirenler, işgal için yola çıkarken direnişle karşılaşmayacaklarını biliyordular. Şeyh Muhammed Kesnizani müritlerine Amerikan askerlerine direnmemelerini öğütlemişti. Şeyhin emrindeki mürit generaller, vatanlarının bağımsızlığı için savaşmak yerine Şeyh Muhammed Kesnizani’in emrine uydular.


(29. Dakikadan İtibaren)Şeyh Muhammed Kesnizani’nin Irak Kürtçesi ile müritlerine yaptığı konuşma.

ingiliz anahtarları.jpg
19 MÜSLÜMAN LİDERE İDAM CEZASI
Şu ana kadar Bangledeş'in Pakistan'dan ayrılmasına itiraz eden Cemaat-i İslami liderlerinden 19 Müslüman hakkında idam kararı veren sözde mahkeme, ilk olarak 2013'te Abdülkelam Azad'ı idam etmişti. Abdülkadir Molla, Gulam Azzam, Nizami, Mir Kasım Ali, Muhammed Kamaruzzaman, Abdus Sobhan, Furkan Malik, Ali İhsan Mücahid gibi lider kadrosundaki isimlere verilen idam cezalarının bir bölümü infaz edildi. Cemaat-i İslami Partisi genel lideri Mutî ur Rahman Nizami hakkında verilen cezanın infaz edilip edilmeği ise henüz açıklanmadı.

MÜSLÜMAN LİDERLER NEDEN İDAM EDİLİYOR?
6 Ocak 2009'dan bu yana Bangladeş Başbakanlığını yürüten Şeyh Hasina Vecid'i, Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Mucib ur Rahman'ın İngilizlerin isteğiyle Pakistan'dan koparmak istemesine Cemaat-i İslamî liderleri itiraz etmiş ve engel olmaya çalışmıştı. 40 yıl aradan sonra babası gibi tarihin en azılı çetelerinden biri olan Thug tanrısına inanan Başbakan Hasina, parçalanmayı reddedip, babasının bağımsızlık çabalarına engel olmaya çalışan Müslümanları Thug çetesi geleneğine uygun bir şekilde boğduruyor.


Suleymaniye.jpg
 
Son düzenleme:
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Kesnizani-Tarikatı.jpg


Dünyada bugüne kadar birçok gizli dini veya dini olmayan tarikat ortaya çıkmış ve çoğu da belirli bir çıkar veya kendi inancı/ideolojisi uğruna hizmet etmiştir. Haşhaşiler, Masonlar, İllimunati, Ku Klux Klanı, Gül-Haçlılar, Opus Dei, Skull and Bones vs. daha birçok tarikat sayabiliriz.

Türkiye’de yukarıdaki tarikatlerden farklı olarak da FETÖ adını verdiğimiz daha çok devlet-cemaat yapılanması içerisinde olan bir yapının ortaya çıkarıldığını biliyoruz. Bu yapılanma, devletin tüm kılcal damarlarına sızmış ve stratejik yerlerinin ele geçirildiği ortaya çıkarılmıştır. Buna benzrer devlet-cemaat-tarikat yapılanmasının var olduğu bir başka ülke de Irak’tır.

Kesnizani, Irak’ta Kürt bir aşiret olan Kesnizani aşireti tarafından kurulmuş dini tarikattır. Kürtçe “bir şey bilmiyorum” anlamına gelen Kesnizani tarikatı, FETÖ benzeri bir yapılanma ile 1970’lerden itibaren Irak’ın devlet mekanizmasına sızmaya başlamış, Saddam ve rejimini içten bir şekilde ele geçirmiştir. Kesnizani, Şeyh Abdülkerim Kesnizani tarafından Irak’ın Süleymaniye bölgesinde kurulmuş dini bir tarikat idi. Şeyh Abdülkerim ölünce yerine oğlu Muhammed Kesnizani geçti. Kadiriliğin bir kolu olarak kurulmasına rağmen Muhammed Kesnizani ile birlikte bu tarikat büyük değişimlere ve dönüşümlere uğramıştır. Daha sonra bunun sonucunda tarikat Kadirilikten kopmuştur.

Not: Kadirilik, dünyada kurulan ilk tarikat olarak bilinir. Sünni mezhebinin Hanbeli koluna bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 11. yüzyılda kurulmasına rağmen az da günümüzde hala etkilenen insanlar mevcut. Kurucusu ise Abdülkadir Geylani olarak bilinir.

Kesnizani, kendisine kuruluş felsefi olarak ilginç bir yol seçer. Yahudi-Kabala* öğretisinin ve şiş, kılıç vs. gibi aletleri vücutlarına geçirerek zikirler yapan Cerrahi Tarikatı geleneğinin izlerini Kesnizani tarikatının yapısı içerisinde de görülmekteydi.

*Kabala: Bir Yahudi mistisizmidir. Yani yazılı olmayan gizli öğretiler içerir. Bunun için ilgili kaynaklara bakılabilir.

Kesnizani Tarikatının Dönüşümü

Kesnizani, kendine has dini ritüelleri içeren bir felsefe anlayışında kurulmuşsa da daha sonraları özellikle de oğul Muhammed Kesnizani ile birlikte büyük dönüşümlere uğramıştır. Yahudi-Kabala öğretilerini de içinde barındıran tarikatın müritlerine hahamlar ders vermekteydi. Kadiri geleneğinde kanlı bıçaklı gösteriler hoş karşılanmazken, Kesnizani tarikatında ise kanlı bıçaklı (kama, şiş ve hançer) ritüel ve dini gösteriler yapılırdı. Vücuda saplanan bu aletler sonucu vücuttan kan akmazken bunun yanında birçok kaza ve ölümler de yaşanmıştır. Tarikata ilk kez üye olan kişiler, Şeyh Muhammed Kesnizani’nin ayağını öperdi. Daha sonra yükselen müritler Şeyh’in elini ve daha da fazla yükselenler (Halifeler ve bölge sorumluları)* ise omzunu öperdi.

*Not: Kesnizani tarikatında da FETÖ’ye benzer “bölge sorumluları” uygulaması mevcut idi.

Babasının yerine geçen oğul Muhammed Kesnizani, siyasete olan bağımlılığı ile bilinirdi. Tarikatı daha çok siyasi arenada temsil edilmek adına dönüştürmeye başlamıştı. Hatta müritlerini dini törenlerden alıp siyasi mitinglere götürecek kadar ilgiliydi. Saddam’ın düşmesinden sonra “Tecemmu El-Vahde El-Vataniyye El İrakkiye-Hareket-ü Tahrir-ül Irak, yani Irak’ı Özgürleştirme Hareketi partisini kuracaktır. 1980-90’larda tarikat içerisinde çoğu kez lider olma mücadelesi verilmiş, fakat Muhammed Kesnizani hepsinden başarılı bir şekilde lider olarak çıkmayı başarmıştır.

Saddam’ı İçten Yıkan Bir Tarikat

Kesnizani tarikatının daha sonraları Amerikan ve Yahudi istihbaratına çalıştığı ortaya çıkarıldı. Siyasete ilgili olan Şeyh, tarikatı siyasi çıkarları adına kullanmaya başlamıştı. Saddam rejimine karşı inanılmaz bir ağ örmüştü. Tüm devlet kurumlarına (emniyet, ordu, siyaset, bürokrasi vs.) kendi müritlerini sokmayı başarmıştı. Hatta askerlerin ve polislerin Kesnizani tarikatının o dönemlerde çok popüler olduğunu söyledikleri iddia edilmektedir. Saddam rejiminin içine sızan tarikat, Saddam’ın en yakın adamlarına kadar ulaşmayı başarmıştı. Alınan istihbaratlar Şeyh’in oğlu olan Nehru’ya aktarılarak oradan da CIA’e ve MOSSAD’a iletiliyordu.

Devletin tüm kurumlarına sızan Kesnizani, elde ettiği istihbaratla aslında Saddam rejiminin altını oyuyordu. CIA’den ve MOSSAD’tan aldığı destekle birlikte siyasi anlamda da güçlenen tarikat, müritlerini birçok devlet kurumlarına rahat bir şekilde de atayabiliyordu. Böylece devlet kademelerinde kilit noktalara erişmeyi başarıyordu.

2003 işgaline gelene kadar Kesnizani tarikatı çok önemli istihbarat bilgileri elde etmiş ve bunu özellikle de CIA ile paylaşarak 2003’teki Irak işgalinin direnişinin etkisiz olmasında büyük rol oynamıştır. İşgal sonrası yavaş yavaş kendisini soyutlayan Kesnizani tarikatına günümüzde ise rastlamak mümkün değil. Çünkü tarikat ondan beklenen görevi yerine getirerek ortadan kaybolmuştur.

Kesnizani Tarikatı İle İlgili Ortaya Atılan Ciddi İddialar


  • Saddam’ın artık bu tarikatı duymaktan çok rahatsız ve bu durumdan da tedirgin olduğu söylenmiş. Bu yüzden de Muhammed Kesnizani’ye 1980 yılında İçişleri Bakanlığı’nı teklif etmiş, fakat daha sonra Şeyh bu teklifi kabul etmemiştir.
  • Saddam’ın birçok generalinin de bu tarikata üye olduğu söyleniyor. Hatta ilginç olan da Saddam’ın iki kardeşi Vatban, Barzan ve karısı Sacide’nin de bu tarikata üye olduğu iddia ediliyor. Daha sonra oğlu Uday da tarikata üye olmuştur. Tabii Saddam’ın ailesinin Kesnizani’nin devlete sızma amaçlarından habersiz oldukları da söyleniyor.
  • Saddam’ın ikinci adamı olan İzett El-Duri’nin de tarikata üye olduğu söyleniyor. İzzet Duri’nin terör örgütleri ve tarikatlerle uğraşması bu iddiayı güçlendiriyor.
  • Bağdat’ta direniş göstermeyen Iraklı generallerin de Kesnizani tarikatının etkisiyle kaçtığı söyleniyor.
  • Saddam sonrası dönemde tarikata üye olan müritlerden, özellikle de Kerkük’teki her karakola 5 tane tarikat üyesi yerleştirildiği iddia ediliyor.
  • Tarikatın en büyük destekçileri ise Mesud Barzani ve Celal Talabani olarak gösteriliyor.
  • Tarikatın var olduğu dönemlerde Arab, Kürt ve Türkmen olmak üzere 3 milyona yakın üyesi olduğu tahmin ediliyor.
Görüldüğü üzere Irak devletinin kurumlarına sızan Kesnizani tarikatı Saddam’ın ordusunu ve rejimini yıkan başka bir faktör olarak görülmektedir. Kesnizani’nin Türkiye’deki FETÖ’ye benzer yapılanması ile devletin stratejik noktalarını ele geçirerek istihbarat bilgileri elde ettiği ve bu bilgileri de başka devletlere sızdırıldığı iddia ediliyor.Kesnizajni. 1pg.jpg


Kesnizajni. 2.jpg


Kesnizajni. 3.jpg

Şeyh Muhammed el Kesnizani muridleri ile birlikte.

Kesnizajni. 4.jpg

Şeyh Muhammed el Kesnizani'nin dönemin Irak Dış İşleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşmesinden.
kesnizani-tarikati-feto-benzerligi-tehlikesi.jpg
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt