Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Maliki'de Sabah Namazı'nın Farzı Nasıl Kılınır?

M Çevrimdışı

maliki

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu vesselamu ala Rasulullah. Aziz Müslümanlar, Medine ekolüne göre sabah namazınının farzı nasıl kılınmalıdır, isterseniz hep beraber okuyalım.

Ezan ve kamet getirilir.

1. REKAT
- Eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Ellerin ayası yere, sırtı göğe bakar. Eller kaldırılmaya başlanırken aynı anda "Allahu ekber" denmeye başlanır. Eller tümüyle kaldırıldığında tekbiretül ihram da tümüyle söylenmiştir.
- Eller vakarlıca iki yana salınır.
- Herhangi bir istiftah duası (Veccehtu/Subhaneke vb.), euzu ve besmele okunmaksızın doğrudan doğruya "Elhamdülillahirabbilalemin..." denerek Fatiha okunur. Sonrasında yine başında besmele olmadan zammı sure okunur.
- Eller omuz hizasına kaldırılmadan (reful yedeyn yapılmadan) "Allahu ekber" denerek rükuya varılır. Rükuda üç kez "Sübhane rabbiyel azim" denir.
- Rükudan "Semiallahu limen hamideh" denerek doğrunulur. Yine eller kaldırılmaz. Doğrulunca "Rabbena lekel hamd" denir.
- "Allahu ekber" denerek secdeye varılır. Secdeye varırken önce eller, sonra dizler yere konmalıdır. Secdede üç kez "Sübhane rabbiyel ala" denir.
- "Allahu ekber" diyerek oturulur. Oturuş şekli teverrük olmalıdır.
- "Allahu ekber" diyerek yeniden secdeye varılır. Secdeden sonra ikinci rekata kalkılır. Kalkarken önce dizler, sonra eller yerden kalkmalıdır.

2. REKAT
- Aynı şekilde Fatiha ve zammı sure okunur. Sonrasında herhangi ek bir şey yapılmadan zammı surenin peşi sıra kunut duası okunur. Kunut duasında da eller iki yana salınmış vaziyettedir. Kunut duası, tek başına ve cemaatle namaz kılan herkes için gizli okunur. Kunut duası, Hanefilerin Vitir namazında okuduğuna benzer ve Hz. Ömer'den rivayet edilen "Allahümme inna nesteinuke..." duasıdır. Buna Hz. Ali'den rivayet edilen "Allahümmehdini fiymen hedeyt..." duası ilave edilmez.
- Rüku ve secdeler birinci rekattaki gibi yapılır.
- İkinci secdeden baş kaldırılınca teverrüken oturulur. Serçe, yüzük ve orta parmaklarını yumup el yanlamasına sağ uyluğunun üzerine dikilir. İşaret parmağıyla işaret edilir, sağa sola hareket ettirilir. Baş parmak serbest vaziyette ve orta parmağın yukarısında, işaret parmağının sol yanındadır.
- Teşehhütte İbn Ömer (r.a.)'dan rivayet edilen "Ettahiyyatu lillah, ezzakiyatu lillah, ettayyibatussalevatu lillah. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin. Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" şeklindeki tahiyyat duası okunur.
- Allahümme salli, Allahümme barik duaları okunur. Sonrasında istenirse "Rabbena atina", "Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem..." gibi dualar okunabilir.
- İmam ve tek başına namaz kılan, "Esselamu aleyküm" diyerek yalnızca sağına selam verir. "Esselamu aley-" derken öne bakılır, "-küm" denirken baş 45 derece kadar sağa döndürülür. İmama uyan ise imam selam verdikten sonra biri sağa, biri imama karşılık öne, biri de sola olmak üzere "Esselamu aleyküm" diyerek üç selam verir.

Allah kabul etsin.
 
Son düzenleme:
Üst Ana Sayfa Alt