Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Kur'ân kelimeler inin delâletlerinin çeşitli olması

I Çevrimdışı

islami bilgiler

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
بســـم الله الرحمن الرحيم


Kur'ân kelimeler inin delâletlerinin çeşitli olması


Buna benzer birçok âyet vardır Kur'ân-ı Kerim'de:

Genel ve özel konularda, tek ve birlikte olmaları hesabıyla kelimenin anlamlara işareti çeşitlilik arzeder; sözgelimi "Ma'rûf ve Münker" kelimeler inde olduğu gibi.

Nitekim Cenâb-ı Hak bu hususta şöyle buyurmuştur:

"Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. Ma'rûfu emreder, münker'den men'eder siniz." (Al-i İmrân, 3/110)

"İnanan erkekler ve inanan kadınlardan bazısı, bazısının velilerid ir. Ma'rufu emreder, münker'den nehyederl er." (Tevbe, 9/71)

"Onlara ma'rufu emrediyor, onları münker'den nehyediyo r." (Â'raf, 7/157)

Allah'ın çirkin gördüğü herşey "Münker" kavramına Allah'ın hoş gördüğü ve sevdiği her şey de "Ma'rûf" kavramının kapsamına girer.

Başka bir konu ile ilgili olarak şöyle buyurulmuştur:

"Muhakkak namaz fahşâ ve münkerden men'eder." (Ankebût, 29/45)

Bu âyette " münker " , " fahşâ " üzerine atfedilmiş bu nedenle " bağy " de münker kavramına dahil edilmiştir.

Diğer bir âyette ise şöyle buyurulma ktadır:

"Muhakkak Allah adaleti, ihsanı, yakına vermeyi emreder. Fahşâ'dan, münker'den ve bağy'den de men'eder." (Nahl, 16/90)

Bu âyette de fahşâ ve bağy kavramları, münker kavramıyla birlikte kullanılmıştır.

"Fukara" ve "Mesâkîn" kelimeler i de bu türden kelimeler dir. Bunlardan her birisi tek başına kaldığında diğerinin anlamını da içerir. Ancak birlikte kullanıldıklarında aralarında nüans vardır. Ne var ki burada iki isimden birisi diğerinden daha genel anlam ifade eder. Aralarında genel ve özel anlam ifade etme farkı vardır.

Zira yalnız Allah'ı sevmek, yalnızca O'na tevekkül etmek, sırf O'ndan korkmak ve bunun gibi eylemleri n,amellerin tümü Allah'ın tevhidi kapsamına girer.

Nitekim sevgi konusunda Cenâb-ı Hak şöyle buyurmakt adır.

"İnsanlardan kimileri Allah'tan başka ortaklar edinir; Allah'ı sevdikler i gibi onları severler, iman edenler ise en çok Allah'ı severler." (Bakara, 2/165)

"De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız; kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretin iz, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resûlü'nden ve O'nun yolunda cihâd etmekten daha sevgili ise, o halde Allah emrini getirince ye kadar gözetleyin!" (Tevbe, 9/24)

"Kim Allah'a ve elçisine itaat eder Allah'tan korkar ve O'na saygılı (muttaki) olursa, işte kurtuluşa erenler onlardır." (Nûr, 24/52)

Âyette itaatin Allah için ve Resûl'e olması gerekli kılınırken " korku " ve " takva " nın yalnız Allah için olması gerekli kılınmıştır.

Diğer bir âyette ise şöyle buyurulma ktadır:

"Eğer onlar, Allah'ın ve elçisinin kendileri ne verdikler ine razı olsalar "Allah bize yeter, yakında Allah'da bize lütfundan verecek Rasulü de, biz Allah'a ulaşmayı isteyen kimselerd eniz." deselerdi, daha iyi olurdu." (Tevbe, 9/59)

"O halde işlerinden birini bitirince diğerine girişle yalnız Rabb'inden iste." (Duha, 93/7-8)

Bu âyetlerde de yeterlili k ve rağbetin yalnızca Allah'a has kılınması gerekli kılınmıştır.

Bu konularla alakalı daha genişçe malûmat başka yerlerde vardır, arzedenle r oralara başvurabilir.


 
Üst Ana Sayfa Alt