Çözüldü Kasten Oruç Tutmamanın Hükmü Nedir? Mazeretsiz Oruç Tutmamanın Kefareti Nedir?

ibnikayyim

Yeni Üye
Üye
es-selamualykum

özürsüz yere sahura hiç kalkmayarak oruç tutmayanın keffareti nedir.... bile bile bozanın kefareti ile aynımıdır..mea'seleme
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
âleykum selam we rahmetulah;

Meşru özürler (Hasta Olmak, Seferilik, Şeyh-i Fani -İhtiyar- olmak, Hayız ve Nifas Hali, Hamilelik ve Çocuk Emzirmek, Helak olma korkusu) dışında kişinin Ramadan ayında kasıtlı oruç tutmaması büyük günahlardandır.
Daha sonra kazasını tutsa bile, zamanında (Ramadan'da) tutmadığı için günah mesuliyeti üzerinden kalkmaz. Hem kazasını tutmalı hem de tevbe istiğfar etmelidir.

Ramadan ayında muslumanlar oruclu iken, gündüz vakti mazeretsiz olarak açıktan ve alenen oruç yemek fâsıklığın gstergesidir. Bu kişinin orucu kabul veya reddedişine göre bu kişi fâsık / büyük günah veya kâfirlik (haramı helal görme) hükmü alabilir.

Ramadan'dan bir gün veya daha fazla oruç tutmayan kimselerin, bunları kazâ etmeleri gerektiğinde görüş birliği vardır. Her ne sebeble olursa olsun, gününde tutulamamış ramadan orucunun kazâ edilmesi gereklidir. Aynı şekilde kefâret, adak veya başlanıp bozulmuş nâfile oruçların kazâsı da gereklidir.
Başlanıp tamamlanmamış nâfile oruç meselesinde, Şâfiîler hiçbir şekilde kazâyı gerekli görmezken, Mâlikî'ler sadece kasten bozma durumunda kazâyı gerekli görmüşlerdir.

Ramadan'da özürsüz olarak oruç tutmamak büyük günahtır.
Kefârat için genel olarak önerilen üç seçenek vardır ki bunlardan birisi iki ay peş peşe oruç tutmak, ikincisi 60 fakiri doyurmaktır, üçüncüsü köle azad etmektir.
Hanefî'ler, kefâret seçeneklerinde sıra gözetmenin gerekli olduğunu savundukları için öncelikle iki ay peş peşe oruç tutmayı, bu mümkün olmazsa diğer seçenek olan altmış fakiri doyurma seçeneğinin uygulanabileceğini ileri sürmüşlerdir.
Mâlikî'ler ise, sıra gözetmeksizin herhangi bir seçeneğin yerine getirilmesini yeterli görmüşlerdir.

Ramadanda oruç bozmanın kefâretle cezalandırılmasının altında, ramadaanın saygınlığına karşı işlenmiş bir suç bulunması yatar. Ramadan da oruç bozmak, ramadan ayına ve ramadan orucuna yapılmış bir hürmetsizlik olduğu için böyle yapan kimseler için kefâret öngörülmüştür. Bu espriyi dikkate alan bazı fakihler, kefâreti oruç tutmamanın değil, orucu bozmanın cezası olarak değerlendirip, ramadan ayında ramadan orucuna niyet edilmediği takdirde oruç yemenin kefâreti gerektirmediğini söylemişlerdir.
Fakat bu görüş, pek anlamlı ve isabetli görünmemektedir. Çünkü, niyet etsin veya etmesin, ramadanda mazeretsiz olarak oruç yiyen/tutmayan kişi, ramadan orucuna olmasa bile ramadan ayına saygısızlık etmiş olmaktadır. Öte yandan bir ramadan da birden fazla oruç yemek durumunda sadece bir kefâretin öngörülmesi, kefâret konusunda tek başına orucun değil, bir bütün olarak ramadanın göz önünde tutulduğunu göstermektedir. Şayet kefâretin sebebi ramadan orucu olacak olsaydı, bozulan her bir ramadan orucu için kefârete hükmedilmesi gerekirdi.
Bir senenin Ramadan'ında veya başka senelerde birden fazla bu şekilde kasıtlı oruç bozan bir kimseye tek kefaret icâb eder. Şâyet oruc tutmaya güç yetiremiyorsa altmış fakire yemek yedirir.


Hiç oruç tutmadığı gibi dinin diğer emirlerini de yerine getirmeyen kişi, Allah'ın lutfetmesiyle ibadetlere başlamasıyla, önceki imani durumu için "geçmişte kâfirmişim, şimdi musluman oldum" diyebiliyorsa, geçmişteki oruç ve namazlarını kaza etmesi gerekmez. Yeni müslüman olmuş gibi o andan sonraki farzlardan yükümlüdür.

Selefi'lerin (kefareti, sadece 'oruçlu iken kasıtlı olarak cima etmeye' sınırlayan) anlayışa göre; Diğer farzları yerine getirmekle beraber, hiçbir mazereti olmadığı halde üzerinden pek çok Ramadan ay'ı geçen, yani senelerce oruç tutmayan kimse tevbe ederse ona kaza gerekmez. Çünkü belli bir vakte bağlı her bir ibadeti kişi mazeretsiz olarak bile bile tehir ettiği zaman Allah Teala bunu ondan kabul etmez. Bu duruma göre kaza etmesinin bir faydası olmaz. Fakat onun tevbe etmesi ve bol bol salih ameller işlemesi gerekir. Kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. (Muhammed Salih el-Useymîn, Fetava, 1/536)

Mesela namaz ve orucu bir kimse vakti çıkıncaya kadar bile bile eda etmese de sonra gelib bize:
Bana kaza gerekir mi? diye sorsa, biz ona deriz ki:
Sana kaza gerekmez. Bir kimse Ramadan'dan bir günü terk edib o gün oruç tutmasa ve gelib bize: Bana kaza gerekir mi, diye sorsa biz ona deriz ki:
Sana kaza gerekmez çünkü Peygamber (Sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurur: "Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi yaparsa, o iş reddedilir/ kabul edilmez."
(Muslim; Hadis no: 1718; Ebu Davud, Hadis no : 4606)

Sen vakte bağlı bir ibadeti vaktinden tehir ettiğin ve bu vakit çıktıktan sonra eda ettiğin zaman Peygamberin (Sallallahu aleyhi vesellem) dinde yapmadığı bir işi yapmış olursun. Dolayısıyla bu iş batıldır / geçersizdir ve sana hiçbir faydası yoktur.

Fakat bir kimse şöyle bir soru sorsa: Bir adam namazı vaktinde kılmayı unuttu ve vakti çıktıktan sonra hatırladı, buna kaza gerekir mi?
Biz bu soruya cevaben deriz ki:
Evet, kaza etmesi gerekir. Çünkü Peygamber (Sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kim uyuduğu veya unuttuğu için namazı kılmazsa hatırladığı zaman onu kılsın." (Buhari)

Fakat sen bana şöyle diyebilirsin: Bir kimse kasıtlı olarak namazı terkettiği zaman onu kaza edemez diyorsun. Senin bu sözün bu hadise aykırıdır. Çünkü Peygamber (Sallallahu aleyhi vesellem) unutan kimsenin bir mazeretli olarak namazı kaza etmeye mecbur olduğunu söyleyince kasten terk edenin kaza etmesinin gerekliliğini söylemek daha evla olur.
Sen böyle dersen biz de cevab olarak şöyle deriz:
İnsanın mâzereti namazın vaktiyle ilgili bir mazerettir. Bu mâzeret ortadan kalktığı zaman artık namazı vaktinden sonra kılması caiz olmaz. Bu sebebledir ki, Peygamber (Sallallahu aleyhi vesellem); "Onu hatırladığı zaman kılsın" buyurmuştur.
Fakat vakti çıkıncaya kadar ibadeti kasten terkeden kimse onu belirlenen vaktinde eda etmemiş olur. Bu sebeble de bu ibadet ondan kabul edilmez. (Muhammed Salih el-Useymîn, Fetava, 1/537-539)
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Üst Alt