Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Ateistler, Gayri Muslimler Arasına Girer mi?

M Çevrimdışı

Muvahhid Mücahid

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun Aleyküm.Ateistlerin gayrimüslimler arasına girip giremeyeceğini öğrenmek istiyorum.Giremeyeceğini ve İslam devleti olsaydı tebliğ edilip kabul etmezlerse öldürüleceklerini duymuştum doğru mudur?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Aleykum selam we rahmetullah ;

Ateistler, Gayr-ı muslim statusundedir.

İslâm literatüründe, dehriyye diye adlandırılan ateizm, kronolojik bakımdan iki ayrı safha halinde irdelenebilir. Cahiliyye dönemi Dehriliği ve İslâm sonrasındaki Dehriyyun ...

Kur'an-ı Kerîm'de: "Dediler ki: o (hayat dedikleri) şey, dünya hayatımızdan başkası değildir; ölürüz, diriliriz, Ve bizi ancak dehr (zaman) helâk etmektedir.' Halbuki onların bu sözlerinde hiçbir ilimleri yoktur. Onlar ancak zanda bulunuyorlar." (Casiye, 24)
Muşriklerin "Bizi dehr ve zaman helak edip sona erdirir." deyip sonra da kendilerini sona erdirip helak eden o dehre sövmeleri üzerine bu âyet-i kerime nazil olmuştur. Onlar bu suretle dehre ve zamana sövdüklerine inanıyorlardı. (Taberî, Tefsir. XXV,92)
Ayette bildirilen cahiliyye dehriliği, yaratılmayı inkârla zaman ve maddenin ebediliğini öne süren bir inançtır.

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Sizden herhangi bir kimse sakın zaman kahrolsun demesin. Çünkü Allah dehr'in kendisidir."
(Muvatta, II, 984; Muslim, IV, 1763; Buhari, V. 22, 6; Musned, II, 259, 272, 275, 394)

Kim de Allah’a ve Rasulune isyan eder ve O’nun hududunu aşarsa, (Allah) onu içinde ebedî olarak kalıcı olduğu bir ateşe koyar ve onun için aşağılayıcı bir azab vardır!”(Nisa, 14)

"Şubhesiz ki, Allah iman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkâr edenler ise dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir."(Muhammed, 12)

"
Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mulhidleri (inkârcıları) terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler." (Âraf 180)

İslam, İman'ın şartlarını bir bütün olarak ele almış, iman edilmesi zorunlu olan şartlardan biri yada bazılarını reddedenlere ayrıcalık tanıyarak özel olarak isim vererek bahsetmemiş, her çeşidine "muşrik" olarak kafir olduğuna hukum vermiş, ahiretteki durumlarını da cehennemlik olduğuna hükmetmiştir. İslam devletindeki durumları açısından da, diğer muşriklere uygulanan muameleden farklı bir uygulama yoktur. Hanefî'lere göre murted dışındaki bütün gayr-i muslimlerle zimmet akdi yapılabilir.
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt