Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Bir Hadis; Niçin Birkaç Farkli Şekilde Rivayet Edilmektedir?

E Çevrimdışı

Ebu Remle

Üye
İslam-TR Üyesi
BİR HADİS; NİÇİN BİRKAÇ FARKLI ŞEKİLDE RİVAYET EDİLMEKTEDİR?

1-Olayın bir kaç kez vuku bulması:

İbni Hazım “İhkam” 1/134 adlı eserinde şöyle demektedir: Şayet mana aynı ise bir hadisin farklı şekilde rivayet edilmesi, hadis ilminde bir kusur, noksanlık değildir. Çünkü bazen peygamber efendimiz (s.a.v) bir hadisi bazen üç kere nakletmiş olduğu sahih ve sabittir. Bu hadisi işiten ravilerden her biride de işitmiş olduğu şekliyle hadisi nakletmişlerdir. Dolayısıyla hadisin anlamı aynı olduğu müddetçe rivayetlerin farklı olması hadisi zayıf kılmaz.

2-Hadisi manasıyla rivayet etme:

Bir hadisin farklı şekilde rivayet edilmesinin en büyük sebeplerinden biriside budur. Hadisin naklinde önemli olan; hadisin muhtevasını ve içerdiği anlamı birebir nakledebilmedir.

Örneğin bir hadis: “Ameller niyetlere göredir”, “Amel niyete göredir”, Kuşkusuz ameller niyete göredir”, “Ameller niyete göredir” Görüldüğü gibi rivayetlerin farklı olması, ravilerin hadisi anlamıyla rivayet etme sebebiyledir. Zira bu nakletmiş olduğumuz bütün farklı cümleler sonuçta bir hadistir yani tahric bir kişiden; Yahya bin Said, Muhammed bin İbrahim Et Teymi’den, O da Alkame’den, O da Ömer bin Hattab’dan rivayet etmiştir. Burada dikkat edilirse; bütün rivayetlerin içeriği aynıdır. Yani bir anlam taşımasıdır. Öyleyse bir rivayetin farklı şekillerde gelmesinin ne gibi zararları olabilir ki?

Ancak hadis uzmanı âlimler hadisin sıhhati açısından ravinin hadisi anlamını bozmadan ve birebir aynı anlamda nakledip nakletmediğini anlayabilmek için bu konuda daha da mutmain olmak açısından hadisi rivayet eden kişinin Arapça lügatini güzel bir şekilde bilmesini şart koşmuşlardır. Arapçası güzel olmayan kimseden anlamıyla hadis rivayeti kabul etmemişlerdir. Daha sonra bu kişiden; aynı anlamda rivayet edilen diğer hadislerle karşılaştırmalar yaparak rivayetler arasında bir anlam farklılığı yahut bozukluğunun olup olmadığını araştırmışlardır. Bu tür araştırmalar sonucunda ravinin bir hatası yahut nakilde bir hata var ise böylelikle ortaya çıkarmışlardır. Bu konuya örnek olarak verebileceğimiz odlukça çok hadis vardır.


3-Hadisi rivayet eden kişinin; özetle, kısaca nakletmesi:

Yani ravi hadisin tümünü ezber olmasına rağmen hadisin bir kısmını nakletmekle yetinmesi. Ancak daha sonra başka bir yerde hadisin tümünü olduğu gibi nakletmesi.

Örneğin: Ebu Hureyre (r.a) Peygamber efendimizin (s.a.v) öğle namazını iki rekatını unutmasını naklettiği hadis. Bu hadisle ilgili bütün değişik rivayetler Ebu Hureyre’den (r.a) gelmiştir. Olay bir olaydır ancak görüldüğü gibi farklı şekillerde rivayet edilmesinin sebebi; ravinin hadisi kısaca nakletmesiyle yetinmesi sebebiyledir. (Bkz: Sahih Buhari, 714)4-Ravilerden birisi hadisi naklederken hata etmesi: Rivayet etmiş olduğu hadisi, diğer rivayet edenler gibi rivayet etmeyip farklı rivayet etmesi gibi. Bu tür hataların ortaya çıkarılması, rivayetin aynı konudaki diğer rivayetlerle kıyaslanarak anlaşılmasıyla olur. İşte bu alanda da devreye sünnet konusunda uzman ve tahric konusunda ehil kimseler devreye girer.

İbni Teymiyye (r.a), El Cevab Es-Sahih de 3/39 şöyle demektedir: Allah Teâlâ, bu ümmete indirdiğini korumuştur. Rabbimiz şöyle buyurur: “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr, 9)

Kuranın tefsirinde, hadislerin naklinde yahut şerhinde Allah Teâlâ, bu ümmetin içerisinden bazı kimselerin elleriyle düzeltmektedir. Her kim hata eder yahut bir yanılgıya kapılırsa böylelikle düzeltilmiş olur. Ümmet hiçbir zaman sapıklık üzere bir araya gelmez. Zira ümmetin içerisinde kıyamete kadar her daim hak üzere olan mutlaka bir topluluk var olacaktır. Çünkü bizim ümmetimiz son ümmet ve bizim kitabımız son kitaptır. Bunun için rabbimiz, bu ümmete indirileni mutlaka koruyacaktır.

(MERAK ETTİKLERİMİZ)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Ana Sayfa Alt