Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Sünnette - Hadislerde Rüya

!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
RÜYA ve ÖNEMİNE İLİŞKİN HADİSLER


940 - Hz. Ebu Hureyre (radiyalla hu anh) anlatıyor: "Rasululla h (aleyhissa latu vesselam) şöyle demişti: "Benden sonra, nübüvvetten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!"Yanındakiler sordu:
"- Mübeşşirat da nedir`?" " Salih rüyadır" diye cevap verdi."
Muvatta'nın rivayetin de şu ziyade var: "Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir."
Buhari, Tabir, 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96,(5017).

934 - Ebu Hureyre (radiyalla hu anh) anlatıyor: "Resululla h (aleyhissa latu vesselam) buyurdula r ki: "Zaman yaklaşınca, mu'minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mu'minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür." Buhari'nin rivayetin de şu ziyade var: "Nübüvvetten cüz olan şey yalan olamaz."
Buhari, Ta'bir 26; Muslim, rüya 8, (2263); Tirmizi, rüya 1, (2271); Ebu Davud, Edeb 96, (5019).

937 - Ebu Rezin el-Ukeyli Lakit İbnu Amir İbni Sabire (radiyalla hu anh) anlatıyor: "Resululla h (aleyhissa latu vesselam) buyurdula r ki: "Mu'minin rüyası, nübüvvetin kırkaltı cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetce bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer."
Tirmizi, Ru'ya 6, (2279, 2280); Ebu Davud, Edeb 96, (5020).

938 - Ebu Said (radiyalla hu anh) anlatıyor: "Mu'minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür."
Buhari, Ta'bir 4, Muvaatta 1, (2, 956).

939 - Tirmizi'de Ebu Said'den şu rivayet kaydedilm iştir: "En sadık rüya seher vakitleri nde görülen rüyadır."
Tirmizi, Ru'ya 3, (2275).

936 - Buhari'nin bir rivayetin de Resululla h (aleyhissa latu vesselam) şöyle buyurur: "Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez."
Buhari, Tabir 2, 10; Muslim, Rüya 10; (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956).

7129 - Ebu Hureyre radiyalla hu anh anlatıyor: "Rasululla h aleyhissa latu vesselam buyurdula r ki: "Rü'ya üç kısımdır: Biri Allah'tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü'ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın."

7130 - Avf İbnu Malik radiyalla hu anh anlatıyor: "Rasululla h aleyhissa latu vesselam buyurdula r ki: "Rüya üç kısımdır: "Bir kısmı; ademoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır; bir kısmı, kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir; bunları uykusunda görür; bir kısım rüyalar da var ki, onlar peygamber ligin kırkaltı cüzünden birini teşkil eder."
Ravi Muslim İbnu Miskem der ki: "Ben, Avf İbnu Malik radiyalla hu anhe: "Sen, bu hadisi Rasululla h aleyhissa latu vesselam'dan bizzat işittin mi?" dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): "Evet! Ben bunu Rasululla h aleyhissa latu vesselam'dan işittim. Ben bunu Rasululla h aleyhissa latu vesselam'dan işittim" dedi."
941 - Semure İbnu Cundeb (radiyalla hu anh) anlatıyor: "Rasululla h (aleyhissa latu vesselam) sık sık: "Sizden bir rüya gören yok mu?" diye sorardı. Görenler de, O'na Allah'ın diledigi kadar anlatırlardı. Bir sabah bize yine sordu:
" Sizden bir rüya gören yok mu ?"
Kendisine: "- Bizden kimse bir şey görmedi!" dediler. Bunun üzerine:
" Ama ben gördüm" dedi ve anlattı.(...)

944 - Hz. Enes (radiyalla hu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissa latu vesselam)'in şöyle söylediğini isittim:
"Ben bu gece, rü'yamda, kendimi Ukbe İbnu Rafi'in evinde imişim gördüm. Orada bana İbnu Tab denen cinsten taze hurma getirildi . Ben bu rüyayı şöyle te'vil ettim: "Yükselme dünyada bizimdir, ahirette de hayırlı akıbet bizimdir, dinimiz de tamamlanmıştır."
Muslim, Ru'ya 18, (2270); Ebu Davud, Edeb 96, (5026).

5574 - Urve (radiyalla hu anh) , Hz. Aişe (radiyalla hu anha)'dan şunu nakletmiştir: "Hz. Peygamber aleyhissa latu vesselam bana dedi ki:
"Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası içerisinde getirdi ve "Bu senin zevcendir, aç onu!" dedi. Ben de açtım, içindeki sendin. Ben: "Bu rüya Allah katından ise, onu gerçekleştirecektir" dedim."
Buhari, Nikah 9, 35, Ta'bir 20, 21; Muslim, Fezailu's-Sahabe 79; Tirmizi, Menakib (3875).

950 - Hz. Aişe (radiyalla hu anha) anlatıyor: "Rüyamda hücreme üç ayın düştüğünü gördüm. Rüyamı babam Ebu Bekr (radiyalla hu anh)'e anlattım. Sükut etti, cevap vermedi. Rasululla h (aleyhissa latu vesselam) vefat edip de odama defnedili nce babam Ebu Bekr:
"- İşte (rüyanda gördüğün) üç aydan biri ve en hayırlısı!" dedi."
Muvatta, Cenaiz 10, (1, 232).

946 - Abdullah ibn Ömer (radiyalla hu anh) anlatıyor: "Rasululla h (aleyhissa latu vesselam) zamanında kişi, bir rüya görecek olsa onu Rasululla h -(aleyhissa latu vesselam)- efendimiz e anlatırdı. O sıralarda ben genç, bekar bir delikanlıydım, mescidde yatıp kalkıyordum. Bir gün rüyamda, iki meleğin beni yakalayıp cehennemi n kenarına kadar getirdikl erini gördüm. Cehennem kuyu çemberi gibi çemberlenmişti. Keza (kova takılan) kuyu diregi gibi iki de direği vardi. Cehennemd e bazı insanlar vardı ki onları tanıdım. Hemen istiazeye başlayıp üç kere: "Ateşten Allah'a sığınırım" dedim. Derken beni getiren iki meleği üçüncü bir melek karşılayıp, bana: "Niye korkuyors un? (korkma)" dedi.
Ben bu rüyayı kızkardeşim Hafsa (radiyalla hu anha)'ya anlattım. Hafsa da Rasululla h (aleyhissa latu vesselam)'a anlatmış. Rasululla h (aleyhissa latu vesselam):
"- Abdullah ne iyi insan, keşke bir de gece namazı kılsa!" demiş. Salim der ki: "Abdullah bundan sonra geceleri pek az uyur oldu!"
Buhari, Ta'bir, 35, 36, Salat 58, Teheccut 2, Fedailul-Ashab 19; Muslim, Fedailus-Sahabe 140, (2479).
 
Üst Ana Sayfa Alt