Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Şirk Dışındaki Her Şey Affedilebilir İddiası ve Kul Hakkı Nasıldır?

M Çevrimdışı

Mrt90

Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun aleykum. Bildiğim kadarıyla Allah teala, ahiret günü sadece şirki ve kul hakkını hak sahibi helal etmedikçe affetmeyecek diye biliyorum. Ancak okuduğum bir yazı kafamı karıştırdı. İddia sahibi, Allah'ın dilerse kul hakkını bile affedebileceğini, Kuran'da açıkça sadece şirk suçunun ahirette asla affedilmeyeceğini savunuyordu. Acaba bu konuda, kul hakkının hak sahibi helal etmedikçe zulmedenin affedilmeyeceğine dair nas var mıdır?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
3051238a-4ef3-4401-b0e4-791c728030dd.jpg Kardeşim;
Ehl-i sunnetin genel akidesinden sapmış anlayışlardaki şahısların düşünceleri hangi meselede yoldan çıkacağı belli olmuyor. Bazen kâbir azabı, bazen deccal, nuzûl-i İsa, bazen recm, bazen de cin / büyü gibi . Ama tüm bu sapmaların ve sapkınların ekseriyetle ittifak ettiği tek mesele hadis munkirliği, mûtezili anlayış, aklı naklin önüne geçirme enaniyetidir.
Meseleye gelecek olursak ;


Nisa 116.jpg

Ayette Allah (c.c.) kendisine ortak / şirk koşulmasını bağışlamayacağını fakat bunun haricinde her şeyi bağışlamaz fakat bağışlayabileceğini buyurmaktadır. Bu da Allah'ın takdirindedir. Kişi günahından tevbe etmemişse Allah'ın avfı söz konusu olmaz. Tevbede samimiyet, ihlas ve nedamet Allah'ın afvını celbeder. Fakat kişinin günahı Rabb'ine karşı değil de kullarına karşı işlenen bir curum ise; burada Allah (c.c.) , el Adl olan sıfatı gereğince , zulûm işlemiş günahkar kulunu afvetmeden önce, hakkı yenmiş, hakkı gasb edilip zulme uğramış kulun, hakkını yiyenden karşılığını almadan, afvetmeyecektir. Hatta bu durum hayvanlar için dâhi söz konusudur.

Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki :
Her hak sahibine hakkını vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas sûretiyle hakkı alınacaktır.
(Muslim, Birr 15, 60; Tirmizî, Kıyâmet, 2; R. Salihin, 204; Elmalılı Hamdi Yazır. Hak Dini Kur'an Dili, 8:5599)

Rasulullah (s.a.v.) efendimiz buyuruyor ki: "Sizler, kıyamet gününde hakları ki, mutlaka sahiblerine vereceksiniz. Öyle ki boynuzsuz koyunun, kendisini boynuzlayan boynuzlu koyundan hakkı alınacaktır." (Ahmed b. Hanbel, Musned, c. 2, sf: 235, 301)

"Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, kıyamet gününde herşey birbirinden şikâyetçi olacaktır. Öyle ki, iki koyun dahi birbirlerini boynuzlamaktan şikayet edeceklerdir."
(Ahmed b. Hanbel, Musned c. 2, sf: 390, c. 3, sf: 29)

"Ebu Zer (r.anh) diyor ki:
"Rasulullah (s.a.v.), birbirleriyle boynuzlaşan iki koyun gördü ve bana "Ey Eba Zer, bunların niçin boynuzlaştıklarını biliyor musun?" dedi,
"Hayır" dedim.
Rasulullah (s.a.v.) "Fakat Allah biliyor ve aralarında hüküm verecektir." buyurdu.
(Ahmed b. Hanbel, Musned c. 5, sf: 162)


Ancak dünyada iken zulme uğramış kul, gönül rahatlığıyla radı olarak helalleştikten, gönlü mutmâin bir hale getirdikten sonra Rabb'im dilediği şekilde afv ve merhamet yoluna gider, afveder. Aksi taktirde Bu durumdan deniz şehidlerinin hakkına girenler mustesna. Deniz şehidine karşı hakkını yemiş olan kişinin helalleşmeye değecek verecek bir şeyi olmaması ya da hakkı yenmiş şehidin helalleşmeye rıda göstermemesi durumunda Allah (c.c.) kullarına fadlından nimetler vererek helalleşme yolunu tatbik edecektir.


Enes b. Mâlik (r.anh) rivayet eder;
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur: Zulum üç türlüdür. Bir zulüm vardır ki Allah, onu başlamaz. Bir zulum vardır ki Allah, onu bağışlar. Bir zulum de vardır ki Allah, onu işleyeni terk etmez. Allah'ın bağışlamadığı zulme gelince: O, şirk koşmaktır! Allah Teâlâ buyurdu ki: Şubhesiz şirk, büyük bir zulumdur. (Lukman, 13)

Bağışladığı zulme gelince: Kulların, nefislerine karşı işlediği zulumdür. Bu, kullar ile Rabb'leri arasındadır.
Allah'ın, işleyeni terk etmediği zulme gelince: Kulların bazılarının, bazılarına yaptıkları zulumdur ki, onlardan bir kısmından bir kısmının haklarını alıncaya
(kısas yapıncaya) kadar terk etmez!

(Hafız İmam Ebu Bekr Ahmed b. Amr b. Abdulhalik Atiki el-Bezzâr, el- Bahru'z-Zehar-Musned, C.13, Sh. 115, Hadis no: 6493. Medinetu'l- Munevvere, 2005, 1. Baskı ; Ebu Davud et-Tayalisî, Musned, C.3, Sh. 579, Hadis no: 2223 ; Abdurrazzak, Musannef, C. 10, Sf: 192, Hadis no: 20444; Nûraddin el- Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, C. 10, Sf: 629, Hadis no: 18379; El-Hafız İbn Hacer el-Askalânî, Metâlibu'l-Âliye, C. 5, Sf: 424, Hadis no: 4653 ; Suyutî, el-Camiu’s-Sağir, 2/94 ; İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ânı Kerim Tefsiri, çev. Dr. Bekir Karlığa- Dr. Bedrettin Çetiner, İst. 1984, C. 4, Sf: 1723 ; İmam er- Rûdânî, Cemu'l- Fevaid- Büyük Hadis Külliyatı, çev. Naim Erdoğan, İst. 2003, C. 5, Sf: 390)

Hani Lukman, oğluna demişti ki "Ey oğlum, Allah'a şirk koşma şubhesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür." (Lukman 13)
"Âlemlere rahmet olarak gönderilen" (Enbiya 107)

Rasulullah (s.a.v.), Allah'ın asla afv etmediğini ayetleri delil getirerek beyan buyurduğu en büyük zulum olan şirk suçunu işleyen egemen tağutlar, İslâm topraklarını işgal etmiş, şirki ve küfrü hâkim kılıp, Tevhid'i ve İslâm'ı mahkum etmişlerdir. Bu en büyük zulumu yapan zalimlere karşı, Mûminlerin nasıl davranmaları gerektiğini, yegâne Rabb'imiz Allah Teâlâ beyan buyurmaktadır:
"Zalimler topluluğuyla oturma (beraber olma)!" (En am 68)
"Hayır, zulmedenler, açıkça bir sapıklık içindedir." (Lukman 11)
"Allah'ın lâneti, zalimlerin üzerine olsun." (Âraf 44)

Ve Rabb'imiz Allah Teâlâ, zulmeden kullarını, zulumden vazgeçip tevbe etmeye davet ederek uyarıyor:
"Ancak kim işlediği zulumden sonra tevbe eder ve (davranışlarını) düzeltirse, şubhesiz Allah, onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a aid olduğunu bilmiyor musun? O, kimi dilerse azablandırır, kimi dilerse bağışlar. Allah, her şeye güç yetirendir." (Mâide, 39 - 40)

 
Üst Ana Sayfa Alt