Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

S ile başlayan hadisler

!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vucuda döğme yapmak, yağma yapmak, panterler in postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymadan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Sanatkarı ve sanatını yapandır:Buhari;İlahi Kelamın savunması; 117,
Sizden biri bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona gücü yetmezse kalbiyle. Ve işte bu, imanın en zayıf olanıdır: Müslim; 49,
Sizler ayakkabıları kıldan olan bir kavimle savaşmadıkça kıyâmet kopmaz. Siz gözleri küçük, burunları kalın ve kısa yüzleri deri ile kaplı kalkana benzeyen bir kavimle savaşmadıkça kıyâmet kopmaz: Ebu Davud; 4304, Buhari; cihad 6c. 2741 7c. 3367, Müslim; 1912, İbn Mace; 4096, Tirmizi; 2312, Nesei; 3179,
Saad bin Ebî Vakas’ ın fazileti: Müslim; 2410,
Saad bin Ebî Vakkas’ın olayı: Tirmizi; 2470,
Sabâ rüzgarı ile bana yardım edildi: Taberani, Mu'cemus- Sağir; 735,
Sabah ezanında ‘essalatu hayrun minen-nevm’ (namaz uykudan daha hayırlıdır) denmesi: Nesei; 647,
Sabah namazından sonra oturma: Müslim; 670, Tirmizi; 585, Nesei; 1358, Ebu Davud; 4850,
Sabah namazının sünneti iki rekattir: Müslim; 723, 726,
Sabah namazının vakti: Müslim; 645,
Sabah ve akşam âşikar okunur: Müslim; 449,
Sabaha çıktığın zaman kendine akşamın sözünü etme, akşama çıktığın zaman da sabahtan söz etme: Tirmizi; 2435,
Sabahın sünnetini, sizi düşman süvarisi dahi kovalasa terk etmeyin: Ebu Davud; 1258, Müsned; 9242,
Sabahtan önce vitri kılmakta acele edin: Ebu Davud; 1436, Tirmizi; 467, Müslim; 750,
Sabır ilk andaki sabırdır: Ebu Davud; 3124, Müslim; 923, Tirmizi; 992, Nesei; 1870, İbn Mace; 1596,
Saç ve sakalın beyazı yolmak yasaktır: İbn Mace; 3721,
Saçı örgülü kadın örgüsünü çözmeden gusül edebilir:Müslim; hayz 58,
Saçı ulayana lanet etti: Tirmizi; 2932,
Saçı ve elbiseyi, namazda toplamakt an nehyedild im: Buhari; ezan 133, 134, Müslim; salat 226, 231, Ebu Davud; salat 1515,
Saçları örgülü kadın gusülde çözmez: Müslim; 58,
Saçları topuz yaparak bir erkek namaz kılamaz: Ahmed; 1/304, Müslim; salat 232, Ebu Davud; 647, İbn Huzeyme; 910, Taberani; kebir 12196, Beyhaki; 2/108,
Sad ile beraber Şam' ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, O namazları kısaltıyordu: Abdurrezz ak; musannef 4350,
Sadaka vermekten kulun malı eksilmez: Tirmizi; 2427,
Sadakadan dönen kustuğunu yiyen köpek gibidir:Nesei; 2608
Sadakanın en üstünü ilim öğrenmek ve onu öğretmektir: İbn Mace; mukaddime 20,
Sadakaya teşvik: Müslim; 94,
Sadakayı gizli verin: Müslim; 1031,
Saflarda düzensiz durmayın, sonra ihtilafa düşersiniz: Nesei; 807
Safları düzeltin: Müslim; 435,
Safların gerisinde tek başına namaz olmaz: Ebu Davud; 682, Tirmizi; 230, İbn Mace; 1004,
Sağ elinle yazı yaz: Tirmizi; 2803,
Sağ elinle ye: Müslim; 2034,
Sağ elle tesbih etmek: Ebu Davud; 1502, 5065, Tirmizi; 3715,
Sağ ile başlamak: Buhari; 2c. 526,
Sağa sola bakılmaz namazda: Ebu Davud; 910,
Sağlık ve boş vakit, insanlard an pek çoğunun aldandıkları iki büyük nimettir: Buhari; rikak 1, Tirmizi; zühd 1, 2405, İbn Mace; zühd 15, Darimi; rikak 2,
Sahabenin bağışlandığı: Müslim; 2494, Tirmizi; 4120, 4111, 4113, Ebu Davud; 4654,
Sahabenin fazileti: Tevbe; 100, Enfal; 64, Haşr; 8, 9, Feth; 18, 19, Buhari; 7c. 3432, 3412, 8c. 3551, 3559, 3562, İbn Mace; 161, Müslim; 1856, Tirmizi; 4113,
Sahabeye sövmek haramdır: Müslim; 2540,
Sahibinin izni olmadan davar sağılmaz: Müslim; 1726,
Sahibinin de (çocuğa hac varmı sorusuna binaen) haccı vardır: Müslim; 1336, Ebu Davud; 1736,
Sahur ile namaz arası 50 ayet okuyacak kadardır: Nesei; 2155,
Sahur yemeği: Müslim; 1095,
Sahur, kafirlerl e sizin orucunuz arasındaki farktır: Müslim; 3c. 131,
Sahura kalkın sahurda bereket vardır: Nesei; 2147, 2150,
Sıkleyn hadisi; ‘Allahın kitabı’ rivayeti: Ebu Davud; 1906, İbn Mace;3074, İbn Şeybe;7. bab no 27, Ahmed; 4/185, Tirmizi; fiten 48
Sıkleyn hadisi; ‘Allah’ın kitabı ve benim sünnetim’ rivayeti: Muvatta; kader 3, Hakim; müstedrek 1, 93, Dare Kutni; 4/245, Beyhaki; 1/114, Bezzar; 601,223. sy,Hibetullah et-Taberi, es Sünnet; 80, İbn Şahin et Tergib fi fadailil Amal;528, Suyuti, Camius-Sağir; 1c. 297,
Sıkleyn hadisi; ‘Allahın kitabı ve ehli beytim’ rivayeti: Müslim; fedailüs-Sahabe; 36, 37, Tirmizi; 3786, İbn Mace;
Sakalı bırakın bıyığı kısaltın: Nesei; 5228, Tirmizi; 2913, 2912, Müslim; 254-260, Ebu Davud; 145, 4198-4200, Buhari; 13c. 5926, Muvatta; 2c. 64,
Sakalı hilalleyi n: Ebu Davud; 145,
Sakalı kınalayın: Müslim; 2102, Nesei; 5079, Ebu Davud; 4204,
Sakalından, sakalının eninden ve boyundan alırdı: ZAYIF: Tirmizi; 2911,
Sakın hiçbirinizi gece leş gibi yatan, gündüzünde durmadan hareket eden bir sinek gibi dinlenmed en, dünya için çalışan bir kişi bulmayayım: Abdullah bin Mübarek Kitabuz-Zühd ver-rekaik 118,
Sakın sahabiler ime sövmeyin: Müslim; 2540, Buhari; 7c. 3432,
Sakın sizden birinizi emrettiğim veya menettiğim hususlar-dan biri kendisine gelince koltuğuna yaslanmış olduğu halde ‘bilmiyoru m, Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım: Tirmizi; 2800, İbn Mace; 12, Ebu Davud; 4604,
Salavat getirin: Ebu Davud; 1530, Nesei; 1297, Müslim;
Salih kadınla evlenin: Müslim; 1467,
Salihler deryaya daldı, peygamber ler sahilde yaya kaldı: MEVZU: Şatahatus sufiyye; 31,
Sana emrim baş üstüne derler. Senin yanından ayrıldıkları zaman da onlardan bir grub zihinleri nde senin söyleğinden başka bir görüşle geceler. Allah onların zihinde kurdukları şeyleri yazar. Bu sebeble sen onlardan yüz çevir ve Allah' a güven, Allah vekil olarak sana yeter: Nisa; 81,
Sana kendileri ne neyin helal kılındığını soruyorla r: Maide; 4,
Sana ruhtan soruyorla r: Müslim; 2794,
Sana vahyettiğimizi onlara okuyasın: Rad; 30,
Sana zikri indirdik ki insanlara bunu anlatasın: Nahl; 44,
Sana, savaş ganimetle rini soruyorla r: Enfal 1,
Sapan taşından nehyetti: Müslim; 1954, Nesei; 4819, İbn Mace; 17, Ebu Davud; 5270,
Sapıklık aşalığına düşmekten, düşmanların şerrinden, kötü kaderden ve belanın sıkıntısından Allah’ a sığınırım: Nesei; 5456,
Saptırıcı alimlerin geleceği: Müslim; 1847,
Saralı olan kadının üstüm açılmasın diye Rasulülla (sav)’ den dua istemesi: Buhari; marza 6, Müslim; birr 54,
Saranın tedavisi: Müslim; 2265,
Sargılar üzerine mesh: İbn Mace; tahare 134,
Sarhoşa 40 sopa had vurulur: İbn Mace; 2569-2571,
Sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın: Nisa; 43, Tirmizi; 3215,
Sarhoş olana dayak atın: Nesei; 5628,
Sarhoşluk veren her şeyin haram oluşu: Buhari 12c 5647,13c 6090, İbn Mace; 3386-3391, Nesei 5653,
Sarı halka takmak ondan bir fayda sağladığına inanmak şirktir: İbn Mace; tıbb 39, Ahmed; 4/445,
Sarığın ucu omuzlar arasına sarkıtma: İbn Mace; 3587,
Sarık üzere mesh: Tirmizi; 100, Müslim; 275, Nesei; 104-106,
Sarımsak ve soğan yiyen mescidler e girip kokusuyla rahatsız etmesin: Muvatta; 1c. 70, Müslim; 561,
Satılan malı övmek yasaklanmıştır: Nesei; 4481,
Savaş halinde nöbetleşe namaz kılmak:Buhari; 8c. 3861, Nisa; 101
Sazlı ve sözlü eğlenme kalpte nifak yeşertir: Ebu Davud;
Secde etmesini emretseyd im kadının erkeğine secde etmesini emrederdi m: Ebu Davud; 2140, Tirmizi; 1168,
Secde ve taberake suresini okumadan yatmazdı: Tirmizi; 3627,
Secdede ayaklar dik ve yapışık olur: Nesei; 1100,
Secdede biraz oturmadan kalkmazdı: Ebu Davud; 843, Tirmizi; 286,
Secdede elleri kaldırma: Buhari’nin cüzü; 12, 25, 32, İbn Mace; 860, 861, 865, Ebu Davud; 723, 739, 740,
Secdede ne okunur: Ebu Davud; 1414, Tirmizi; 261, Nesei; 1130
Secdeden kalkarken ellerini kaldırırdı: Nesei; 1143,
Secdeye giderken eller önce konur:Buhari; 2c.796,Buhari tarihi: 1c. 139, Nesei; 1091, Ebu Davud; 840, Tahavi; 1c. 245, Darimi; 1327,
Secdeyi tilavet: Müslim; 575,
Seferde iki namazı cem: Müslim; 703,
Seferde kurban kesilir: Müslim; 1975, Ebu Davud; 2814,
Seferde mesafe: Buhari; 6c. 2762, Müslim; 690, Ebu Davud; 1201, 1233,
Seferde sünnet kılınmaz: Müslim; 689, Buhari; 3c. 1066, Nesei; 1457, Muvatta; 1c. 188,
Sefere üç yer dışında hasseden yola çıkılmaz: Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa; Buhari; 3c. 1130, Müslim; 1392,
Seferde vitr kılınır: İbn Mace; 1194,
Seferde namazı kısaltmanın delilleri: Saad ile beraber Şam’ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, o namazları kısaltıyordu; Abdurrezz ak; 4339, İbn Ömer, Azerbayca n’da namazlarını altı ay iki rekat kıldı: Abdurrezz ak; 4339, Beyhaki; 3/152, İbn Hacer; telhis 2/47, Ahmed; 5552, Heysemi; 2/158, Enes bin Malik Şam’ da iki sene yolcu namazı kılmıştır: Abdurrezz ak; 4354, İbnu Şeybe; 517, Enes (ra)’ dan; Rasulüllah (sav)’ in ashabı Ram Hürmüz’ de yedi ay kalmışlar ve namazı kısaltarak namaz kılmışlardır: Beyhaki; 3/152, Hasan Basri, Kabul’ da Abdurrahm an bin Semure ile beraber iki sene ikame ettim, namazları kısalttım, demiştir: Abdurrezz ak; 4352, ‘Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine’ de durdummu dört, Zulhuleyf e’ den öteye dönünceye kadar iki kılarım.’ Sahabenin biri; ‘Ey Allah’ ın Rasulü, ben memleketi me gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacak mıyım?’ diye sorar.‘Evet orada elli yıl da kalsan seferisin’ dedi: Ebu Bekir; müsned 135, Ayrıca: Nisa; 101, Buhari; 3c. 1066, 1070, 6c. 2762, Müslim; 2c. 686, 690, İbn Mace; 1065, Nesei; 1420,
Seferde namaz iki rekattir, kim sünnete muhalefet ederse inkar etmiş olur: Abdurrezz ak; 4281, Taberani; kebir
Seferi olan imam namaz kıldırır, mukim cemaat ona uyarsa son ikiyi cemaat kendi tamamlar: Muvatta; 1c. 192,
Sekizinci de oturur, dokuza kalkar ve oturur selam verirdi vitirde: Müslim; 788, Ebu Davud; 1340,
Selam almak namazda: Müslim; 928, Darimi; 1368, Ebu Davud; 1923, Tirmizi; 368,
Selam ver tanıdığına tanımadığına: Buhari; iman 20,
Selam vermek islamdandır: Buhari; 1c. 300,
Selamdan önce kelam, selamdan sonra kelam yoktur: Tirmizi; 2841,
Selamı parmakla Yahudiler, elle Hırıstıyanlar verir: Tirmizi; 2835,
Selamın tamamı tokalaşmadır: Tirmizi; 2870, 2871, 2874,
Selamlaşma adabı:Müslim;2160, Tirmizi;2861, Ebu Davud; 5197
Semada olanının eminiyim: Müslim; 632, 1064,
Semadadır Allah cc: Müslim; 537, Ebu Davud; 930, İbn Kesir; 4c. 1783,
Semadadır hadisi: Müslim; 537, Ebu Davud; 930, İbn Kesir; 4c. 1783, Buhari; 4351, Müslim; 1064,
Semanın arası 500 senedir: Ebu Davud; 4723, İbn Mace; 193,
Semanın 7 kat oluşu: Muminun; 17,
Semaya gözleri dikmeyin namazda: Ebu Davud; 913, İbn Mace; 1045,
Semi Allahu limen hamideh: Müslim; 476, Ebu Davud; 847, Tirmizi; 266,
Semud kavminin helakı: Fussilet; 17,
Sen kitab ehli bir kavme gidiyorsu n, onları Allah’ın birliğine davet et: Müslim; 19, Ebu Davud; 1584, Tirmizi; 621, Nesei; 2437, İbn Mace; 1783, Buhari; 16c. 7247,
Sen önceden kitab nedir, iman nedir bilmiyord un: Şura; 52,
Seni uyutan Allah beni de uyuttu: Tirmizi; 3373, Taha; 14,
Senin babanda benim babamda ateştedir: Müslim; 203, Ebu Davud; 4718,
Serçeyi dikip atış yapmayı yasakladı: Nesei; dehâyâ 42, Darimi; edâhi 16,
Sesinizi kuran ile süsleyin: Müslim; 792,
Sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdi r: İbn Mace; 1031,
Sevablar on mislidir: Buhari; enbiya 37, Müslim; siyam 181,
Sevdiğini kardeşiniz için sevmedikçe iman etmiş olmazsınız: Buhari; iman 41, Müslim; iman 71, Nesei; iman 19, Tirmizi; 2628,
Sevdiğini ölçülü sev, birgün olur düşmanın olur, sevmediğini de ölçülü sevme birgün gelir dostun olur: Tirmizi; 2065,
Sevdiğinizi söyleyin: Ebu Davud; 5124, Tirmizi; 2393,
Sevgi göstermezler: Mücadele; 22,
Sehv secdesi: Buhari; 1c. 489, 3c. 1163, Müslim; 573, Ebu Davud; 1023, Tirmizi; 392,
Sevindiri ci bir haber aldığında secdeye kapanırdı: Ebu Davud; 2774, İbn Mace; 1394,
Sevme Allah içindir: Müslim; 2566,
Seyidiyim ademoğlunun: Tirmizi; 3355,
Sığırın zekatı: Nesei; 2443,
Sığırın zekatını vermeyenl erin cezası: Nesei; 2447,
Sıkıntı duası: Müslim; 2730,
Sıla et, annene vazifeni ifa et:Ebu Davud;1668,Buhari;13c. 5990
Sılayı rahim farzdır: Müslim; 2554,
Sırat üzerinde ara, şayet bulamazsa n amel terazisin in yanında ara: Tirmizi; 2550,
Sırtlan etinin hükmü: Nesei; 4303,
Sırtta çocuk ile namaz:Ebu Davud; 917, Müslim; 543, Nesei; 828
Sidretul-Munteha: Müslim; 173,
Sigara haramdır: Araf; 157, Nisa; 29, Bakara; 219, İsra; 26, 27, Ğâşiye; 6, 7,
Sihir yapılması Rasulüllah (sav) efendimiz e: Müslim; 2189,
Sihrin hükmü: Müslim; 2189,
Simsarlık yasaklanmıştır: Nesei; 4479,
Sineğin kanadındaki ilahi sır: Buhari; 7c. 3098,
Sinek bir kaba düşerse ters çevir: İbn Mace; 3504, 3505, Buhari; tıb 58, Darimi; 1701,
Sirke ne güzel katıktır: Nesei; 3776, İbn Mace; 3316,
Siyah köpek eniğinin bir çocuğun içinden çıkması: Darimi; 19
Siyah sarık takmış: Nesei; 5308, 5311,
Siyah ve beyaz iplik birbirind en ayrılıncaya kadar yeyin için: Müslim; 1090, Nesei; 2169, Tirmizi; 3292,
Siyer babı: Müslim; 1730,
Siz Allah’ a hakkıyla tevekkul etmiş olsaydınız kuşların rızıklandırıldığı gibi sizde rızıklandırılırdınız: Tirmizi; 2447, İbn Mace; 4164,
Siz benden sonra bazınız bazınızın boynunu vurarak kafir olarak dönmeyin:Ebu Davud;4686, Müslim; 66, Nesei; 4130, İbn Mace; 3943, Buhari; edep 48/8,
Siz dünya işlerini benden iyi bilirsini z:Müslüm;fedail 141
Siz günah işlemeseniz, Allah günah işleyecek bir halk yaratır, onları affederdi: Müslim; 2748, Tirmizi; 3768, Riyazüs-Salihin; 1871, Tergib ve Terhip; 6c. 136. sy,
Siz günah işlemez olsaydınız, mutlaka Allah, günah işleyecek ve kendileri ni bağışlayacağı yaratıklar yaratırdı: Tirmizi; 2646, 3768, Müslim; 2748,
Siz kendinizi temize çıkarmayın, O sakınanları daha iyi bilir: Necm; 32,
Siz kitabın bir kısmını alıp bir kısmını inkar mı ediyorsun uz: Bakara; 85,
Siz Kur’andan bildiğinizle amel edin, ondan bilmediğinizi ise bilenine sorun: Ahmed; 2c. 300, 400,
Siz ne sağıra ve nede gaibe dua ediyorsun uz, size şah damarı-nızdan daha yakın olana ediyorsun uz: Buhari; tevhid 9, Müslim; zikir 44,
Siz uyuduğunuzda şeytan kafanıza üç düğüm atar: Muvatta; 1c. 222,
Sizde mi körsünüz: ZAYIF: Ebu Davud; 4112, Tirmizi; 2927,
Sizden biri bir kavmi ziyaret ettiğinde onlara namaz kıldırmasın: Nesei; 787,
Sizden biri cumaya giderse gusletsin: Nesei; 1376,
Sizden biri ölümü temenni etmesin: Ebu Davud; 3109, Nesei; 1821, İbn Mace; 4265, Müslim; 2680, Tirmiz; 978,
Sizden biriniz bir kadına dünür olduğunda eğer kadının nikahına celb edecek yerlerine bakmaya gücü yeterse yapsın: Ebu Davud; 2082, Tirmizi; nikah 5, Ahmed, 3\334, Müslim; nikah
Sizden biriniz bir parçası iki omzunu örtmeyen tek parça kumaş ile namaz kılmasın:Abdurrezz ak; 1374, Ahmed;2/255, Buhari; salat 5/2, Ebu Davud; 627, Tahavi; 1/381,
Sizden biriniz cehenneme uğrayacak sonra ondan amelleri sayesinde çıkacaklardır: Tirmizi; 3368, Meryem; 71,
Sizden biriniz din kardeşini severse bunu ona bildirsin: Tirmizi; 2502,
Sizden biriniz şakada olsa kardeşine silah doğrultmasın: Tirmizi; 2250,
Sizden herhangi birisi bir münker gördüğünde değiştirsin: Müslim; 49-50, rüya 2-6, Buhari; ilim 28, tabir 3, 10, 26, 46, Ebu Davud; tıb 24, melahim 17, Nesei; iman 17, Darimi; rüya 5, 6, Muvatta; rüya 4,
Sizden hiçbir kimse yoktur ki beraberin de cin arkadaşı ile melek arkadaşı olmasın: Darimi; 2785, 2737, Müslim; münafıkın, Buhari; rikak 18,
Sizden kim bir bilgi biliyorsa onu söylesin, bilmeyend e Allah bilir desin: Darimi; 179,
Sizden öncekiler kafaları testere ile kesilir, demir taraklarl a taranır genede dönmezlerdi: Ebu Davud; 2649,
Sizden öncekilerin yoluna uyacaksınız: Müslim; 2667,
Size bir emir verdiğim zaman gücünüz nisbetind e yapın: Buhari; ihtisam 2, Müslim; hacc 412, Nesei; menasik 1, İbn Mace; 1,
Size bir kavmin lideri geldiğinde ona ikram ediniz: İbn Mace; edep 19,
Size farz olmasından korktuğum için teravihe çıkmadım: Nesei; 1604,
Size iki şey bıraktım, Allah’ ın kitabı ve benim sunnetim: Muvatta; kader 3, Hakim; müstedrek 1,93,Dare Kutni; 4/245, Beyhaki; 1/114, Bezzar; 601, 223. sy, Hibetulla h et-Taberi es Sünnet; 80, İbn Şahin et Tergib fi fadailil Amal; 528, Suyuti, Camius-Sağir; 1c. 297,
Size ne oluyor ki üzerinde Allahın adı zikredilm iş olan şeylerden yemiyorsu nuz: Enam; 119,
Size sık sık ağzınızı misvaklam ayı söyledim: Nesei; 6,
Sizi bıraktığım müddetçe sizde beni bırakın ve ancak size hitab ettiğim zaman benden alın: Tirmizi; 2819,
Sizi, gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yolda bıraktım: İbn Mace; 43
Sizin en hayırlınız Kuran öğrenen ve öğreteninizdir: Ebu Davud; 1452, Tirmizi; 3070, İbn Mace; 211,
Sizler, ancak zayıflarınız sebebiyle rızık ve yardım alıyorsunuz: Buhari; cihad 76, 80, Tirmizi; 1754, Nesei; cihad 43, İbn Mace; cihad 78,
Sizler benim yanımda olduğunuz gibi aynı şekilde olsanız melekler sizi kanatlarıyla gölgelendirir: Tirmizi; 2569,
Sizleri kabir ziyaretin den men etmiştim, artık edebilirs iniz: Müslim; 977, Ebu Davud, 3235, Nesei; 2034, Tirmizi; 1060,
Sizleri zandan sakındırırım, çünkü zan sözlerin en yalanıdır: Buhari; 13c. 6048,
Soğuk ve rüzgarlı günlerde cemaatle namaza gitmeyebi lirsin: Nesei; 654,
Sohbete gelince selam vermenin adabı: Ebu Davud; 5177, Müslim; 1479,
Sol elle yiyeni men edin: Müslim; 2021,
Son en alt semaya iner: Buhari; teeccüd 14, deavat 13, Müslim; misafirun 168,
Son peygamber oluşu: Müslim; 2286,
Sonradan çıkan her şey bidattır: Ebu Davud; sünne 5, Müslim; 866, Nesei; iydeyn 22, İbn Mace; 7, Darimi; 16, 23,
Sorup öğrenmeye gitmek ve ehline de öğretmek:Buhari;1c.246
Soy sebebi ile nikahı haram olanlar, süt sebebiyle de haramdır: İbn Mace; 1937, Nesei; 3285,
Soy sop davası için ölen bizden değildir: Müslim; 1848,
Sövmeyin: Müslim; 2537, Tirmizi; 2043, 2047, Ebu Davud; 4894,
Sözlerinde ve fiillerin de ileri gidip hadleri aşanlar helak olmuştur: Müslim; 2670,
Sözü doğru olanın rüyasıda en doğru olur: Müslim; 2263,
Sözümü aktarın: İbn Mace; 24,
Sözümü duyup onu duymayana ulaştıran kişinin Allah yüzünü bereketle aydınlatsın: Tirmizi; 2794,
Sözün sihirlisi ni söylerdi: Buhari; tıb 12c. 5791,
Sözünde durmayan herkesin kıyamet günü bir sancağı olacak ve bu falanın vefasızlığının alametidi r, denilecek: Darimi; 2545, Müslim;
Su ancak sudan dolayıdır (nesh oldu): Müslim; 343-347
Su dağıtan en son içer: Taberani, Mu'cemus-Sağir; 599, Ebu Davud; eşribe 19, Tirmizi; eşribe 20, 1956,
Su içmenin şekli: Müslim; 2024, 2027,
Subhanall ah, bu söz Musa’nın kavminin sözüne benzedi: Tirmizi 2271,
Sui zan dan sakının: Müslim; 2563,
Sultan velisi olmayanın velisidir: Buhari; 11c. 5228,
Suret bulunan eve melek girmez: Müslim; 2104,
Suret haramdır: Nesei; 2033, Müslim; 2104, Buhari; 5c. 2296, 4c. 1929, 7c. 3145, 16c. 7432, İbn Mace; 2151,
Susan kurtulur: Darimi; 2716, Tirmizi; kıyamet 50,
Suyu ayakta içme: Müslim; 2034,
Suyu içince sağdakine ver: Müslim; 2160,
Suyu satmayı yasak etti: Nesei; 4635,
Süleyman (as)’ın bir gecede bütün eşlerini dolaşması: Nesei; 3812,
Süleyman kardeşimin duası olmasaydı, o bağlanır (iblisi kast ediyor) Medine çocuklarıda onunla oynardı: Nesei; 1215,
Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır: Darimi; 223,
Sünnet namazlar evde kılınır: Ebu Davud; 1300,
Sünnet namazlar:Müslim;723,736,Nesei; 874, 869, 1795, Tirmizi; 419, 439,
Sünnet, Nuhun gemisine benzer ona binen kurtulur: İmam Malik; Suyuti; miftahul cenne 53,
Sünnet olmak, etek tıraşı, bıyık kısaltma, tırnak kesme, koltuk altını yolma fıtrattandır: Nesei; 9,
Sünnet vahiydir: Necm; 3-4, Ahkaf; 9, Hakka; 44-47, Enam; 50, Araf;3,Maide;49, Nisa; 105, Nisa; 113, Bakara; 231, Bakara; 151, Bakara; 129,Ali İmran;164, Cuma; 2, Ahzab; 34, Ebu Davud; 4604, Hakim; müstedrek 1c.93,Beyhaki;10c.114,Kıyame;16-19,Buhari; 1c. 243, Buhari; 10c.4668,11c.5307,Müslüm;687, Ahmed; 2c. 12, 192, İbn Kesir; 13c. 7529
Sünnet, Kur’ andan ayrı hüküm koyma selahiyye tine sahiptir, haram ve helal kılma yetkisine sahiptir, Kur’anın mücmelini beyan eder, Kur’anın umumi olan hükmünü tahsis eder: Nisa; 59, 65, 80, 113, Haşr; 7, Ahzap; 34, 36, Ebu Davud; 4605, 4604, İbn Mace; 12, Necm; 3, 4, Nahl; 44, Buhari; 10c. 4668,
Sünnete sarılın: Müslim; 2674, 2358, Ebu Davud; 4604, Tirmizi; 2815, İbn Mace; 12, 49,
Sünnete uy, bidat işleme, sünnete uydukça asla sapıtmazsın: Darimi; 204,
Sünnete uymak: Buhari; 15c. 7136,
Sünnete uymak kurtuluş vesilesid ir: Darimi; 97,
Sünnete uyun azı dişinizle dahi olsa: Darimi; 96,
Sünnete uyun ve ona azı dişinizle sımsıkı sarılın, dinde sonradan çıkarılan işlerden sakının, sonradan çıkarılan şey bidattir, ve her bidat sapıklıktır:Ebu Davud; 4607, Tirmizi; 2815, İbn Mace; 42, Müslim ; 867, Nesei; 1578, 1404,
Sünneti terk etmek, bidatı doğurur: Ahmed; 4/1055,
Sünneti terk ederseniz şaşırır kalırsınız: Darimi; mukaddime, Ahmed; 417, 455,
Sünnetin terk edilmesi, dinin yokolup gitmesini n başlangıcı olacaktır. İpin bir büklüm gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sünnet derken yokolup gider: Darimi; 98,
Sünnetinde kitab olarak açıklanması: Müslim; 1691,
Sünnetten yüz çeviren benden değildir: Müslim; 1401,
Süreyya yıldızında da olsa iman bazı kişiler onu elde eder: Tirmizi; 3926,
Sürme, gözleri parlatır, kirpikler i büyültür: Nesei; 5081,
Süryaniceyi 18 günde öğrendi: Tirmizi; 2857,
Süt amcanın yanına girilir: Nesei; 3302,
Süt dolu iki kadeh getirildi . Ve bunlardan birini seç denildi. Rasulülah (sav) ikisine de baktı da sütü aldı. Cibril Rasulüllah' a: Seni fıtrata hidayet eden Allah' a hamd olsun, şayet şarabı alsaydın, ümmetin azalacaktı dedi: Buhari; 10c. 4508,
Süt emme: Müslim; 1450,
Süt emziren hamile kadın oruç tutmayabi lir: Nesei; 2310,
Süt içmenin cevazı: Müslim; 2009,
Süt kardeş kızının haram olması: Müslim; 1446,
Süt kardeşliği ancak açlıktan dolayıdır: Buhari; nikah 21, Müslim; 1455,
Süt ve bal karışımı hüznü giderir: Müslim; 22,
Sütreye doğru namaz kıl: İbn Huzeyme; 800, Abdurrezz ak; 2305, Müslim; 501, Ebu Davud; 687,
Sütü için beslenen ve yük taşımak için kullanılan develere zekat yoktur: Nesei; 2442
 
Üst Ana Sayfa Alt