Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Ş ile başlayan hadisler

!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Şaban ayında oruç tutmak: Müslim; 1161,
Şafağın siyah ve beyaz ipliğe benzetilm esi: Bakara; 187, Müslim; 1090, Buhari; 4c. 1786, Nesei; 2169, Tirmizi; 3149, 3151,
Şah damarımızdan daha yakındır: Kaf; 16,
Şahid ol ya Rabbi: Ebu Davud; menasik 56, İbn Mace; menasik 84, Müslim; 1218,
Şahitsin konuşamazsın: Müslim; lian 15, Ebu Davud; 4533,
Şaka ile de olsa talak geçerli olur:Ebu Davud; 2194, İbn Mace; 2039
Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşke kefilim: Tergib ve Terhip; 5c. 491, Ebu Davud;
Şakaları Rasulüllah (sav) efendimiz in: Ebu Davud; 4998, 5002, İbn Mace; 4042, Tirmizi; 2056-2060,
Şakaları da ciddiydi ve yalandan uzaktı: Ebu Davud; edep 80, Tirmizi; 2058, Darimi; istizan 68,
Şaki ve said meselesi: Buhari; 3c. 1286,
Şalvar giyinme: Nesei; 5290,
Şalvar ile namaz kılma: Ebu Davud; 636,
Şalvar sattım Rasulüllah (sav) efendimiz e: Nesei; 4569,
Şamda iki sene yolcu namazı kılmıştır: Abdurrezz ak; musannef 4354, İbn Ebu Şeybe; 517.
Şarap hastalıktır, ilaç değil: Müslim; 1581, Ebu Davud; 3873, Tirmizi; 2119,
Şarap içene uygulanac ak hadd: Müslim; 1706,
Şarap ile tedavide yasaktır: İbn Mace; 3500,
Şarap satmak haramdır: Müslim; 1578-1581, Nesei; 4639,
Şarabın haram edilişi:Buhari; 5c.2279,12c.5640,14c.6641,5c. 2061
Şarabın haram kılınması: Müslim; 3032,1578,1580, Maide;90, 91
Şaraptan sirke yapmak haramdır: Müslim; 1983,
Şarap içerek ölene, son nefeste cehennem suyu serpilir: Nesei; 5641,
Şarkı söylemek haramdır: Ebu Davud; 4922, 4927, İbn Mace; 1897, Tirmizi; 1096,
Şarkıcı cariyeler i satmayın, onları satın almayın ve onlara öğretmeyiniz. Onlarla yapılan ticarette hayır yoktur ve onların parası haramdır,işte bu ayet lokman altıdır: Tirmizi; 3409, Lokman; 6
Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çalıştıranlar, içki içenler ve ipek elbise giyenler yüzünden bu ümmette yere batma, hayvan şekline dönüşme ve gökten taş yağma hadisleri olacaktır: Tirmizi; 2280, İbn Mace; fiten 29, Taberani, Mu'cemus-Sağir; 673
Şarkıcıların kazançlarını ve onların bedelleri ni yemeği yasakladı: İbn Mace; 2168,
Şarkıcının kazancı: Buhari; 5c. 2069,
Şayet sen insanların kusurunu araştıracak olursan ya onları ifsad etmiş olursun veya ifsad etmeye yaklaştırırsın: Ebu Davud; edeb 44. bab no 4888,
Şefaat:Buhari; 13c. 6015, 14c. 6468, 16c. 7310, 10c. 4688, Müslim; 183/302, 193/326, Nesei; 4977, İbn Mace; 60, 4280, 4310, Tirmizi; 2251,
Şefaatım ümmetimin büyük günah sahipleri nedir:Tirmizi; 2552
Şefaati, recmi, deccali ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek: Müslim; 585, 2867, 2869, İbn Mace; 347, 348, Buhari; 3c. 1023, 1028, 1299, Ebu Davud; 4751, 4753,
Şehit, kendi ailesinde n yetmiş kişiye şefaat eder: Ebu Davud; 2522,
Şehit, olduğu gibi gömülür: Buhari; 9c. 4174, Ebu Davud; 3134, İbn Mace; 1515,
Şehit, öldürülme acısını ancak birinizin çimcikleme acısını hissetmes i gibi hisseder: Darimi; 2413, Nesei; cihad 35, Tirmizi; cihad 26, 1719,
Şehitlerin ruhları, yeşil kuşlar şeklindedir, cennetin meyvele-rinden veya cennetin ağaçlarından yerler: Tirmizi; 1691,

Şehitler; taundan, zaturrede n,karın ağrısından, yanarak, yıkık altında ve doğumda ölenlerdir: Müslim; 1914, İbn Mace; 2803, Nesei; 1837, Ebu Davud; 3111,
Şehitliği istemenin fazileti: Müslim; 1876, 1888, 1914, 1908,
Şehitliği samimimiy etle kim isterse, yatağında bile ölse şehittir: Darimi; 2412, Müslim; imaret 157, Ebu Davud; vitr 26, Nesei; cihad 36, Tirmizi; 1705, İbn Mace; cihad 15,
Şehrin uzak semtinde bir kadınla oynaştım, kendisiyl e cima dışında her şeyi yaptım benim hakkımda hükmünü ver ey Allah’ ın Rasulü; ‘gündüzün iki tarafında adab ve erkanında iki rekat namaz kıl, iyilikler kötülükleri giderir’: Tirmizi; 3312, Hud; 114,
Şer'i delilleri bilmek; Bakara; 151, 231, Nisa; 113, Cuma; 2, Ahzab; 34, Buhari; 10c. 4668, Ebu Davud; 4604,
Şeriata aykırı icraatın reddoluna cağı: Buhari; 16c. 7221,
Şerli insan, şunlara bir yüzünü, başkalarına da bu yüzünü, gösterendir:Muvatta; 4c. 395,Müslim;akdiye 99, Buhari; ahkam 93/27,
Şerli müslümanın misali: Buhari; itisam 3, Müslim; fedail 132, Ebu Davud; sünne 7,
Şevvalde 6 gün oruç tutma: İbn Mace; 1715, Müslim; 1164, Ebu Davud; 2433, Tirmizi; 756,
Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır:UYDURMA. Ebu Yezid el Bestami el-Kureyşi; 2/735, Eş-Şa'rani, letaful minen; 147,
Şeytan ademoğlunun damarında kan gibi dolaşır: Müslim; 2174, Ebu Davud; 4719,
Şeytan bile Allah’ tan korkarım, diyor: Haşr; 16,
Şeytan ilk kıyası yapandır: Darimi; 195-196,
Şeytan onları yollarından alıkoydu: Müslim; 2865,
Şeytan, eşek ve siyah köpek namaz kılarken birinin önünden geçerse namaz bozulur: Müslim; 510, Ebu Davud; 695,
Şeytana demir kamçıdandır, namazda parmak işareti: Müsned; 2/119, Bezzar; 5631, Taberani; dua 642,
Şeytanda dostlarına vahy eder: Enam; 121,
Şeytandan Allaha sığının: Müslim; 2203,
Şeytanın arkadaşlığı:Nisa;38, Fussilet;25, Zuhruf; 36, 38, Kaf; 27
Şeytanların haber hırsızlığı önlenmiştir:Tirmizi;3541, Cin;1, 19
Şifa ayetleri: Tevbe; 14, Yunus; 57, Nahl; 69, İsra; 82, Şuara; 80, Fussilet; 44,
Şifa duası: Müslim; 2191, 2202, İbn Mace; 3528,
Şigar nikahı haramdır: Nesei; 3320, Müslim; 1415, Ebu Davud; 2074, Darimi; 2186, İbn Mace; 1883,
Şiir haramdır: Müslim; 2255, 2259, İbn Mace; 3755, Ebu Davud; 5009, Tirmizi; 3008,
Şiirle dolmaktan sa vucudumun irinle dolmasını isterim: Tirmizi; 3008,
Şirk en büyük zülümdür: Buhari; 10c. 4654,
Şirk koşmadan inanmazla r: Yusuf; 106,
Şirk üzerine ölen cehenneme gider: Nisa; 48, Müslim; 92,
Şirk:Mümin;141, Cin;118,Yunus;106, Lokman;13,30, Enam;82,88
Şirki Rabbim affetmez: Nisa; 48, Zümer; 65, İsra; 74-75,
Şirkin misali: Tirmizi; 3018,
Şişmanladığım vakit yine onunla koşuya girdim, bu sefer Rasulüllah (sav) beni geçti ve ‘benim bu koşuyu kazanışım, senin kazandığın o koşuya karşılıktır’ buyurdu: Ebu Davud; cihad 68. bab no 2578, İbn Mace; nikah 1979, Ahmed; 39-129,
Şu adamla, beraber namaz kılarak ona sadaka verecek kimse yok mu: Ebu Davud; salat 55, Tirmizi; mevakıt 58, Dare Kutni; 1, Taberani, Mu'cemus-Sağir; 425,
Şu beş şey fıtrattandır: Ebu Davud; 4198,
Şu Ensar kadınları ne yamandır,dinlerini öğrenmede hayaları engel olmadı: İbn Mace; 642,
Şu iki şey ümmetimin erkekleri ne haramdır, altın ve ipek: Ebu Davud; 4057, Nesei; 5147, İbn Mace; 3595,
Şüphe yok ki halka kendisine fetva sorulan her meselede fetva veren kimse mutlaka delidir: Darimi; 176,
Şüpheli şeylerden sakının: Buhari; 4c. 1900, 1903, Nesei; 4431, Müslim; musakat 107, 108,
Şüphesiz Allah ne kendi dinine hilafetin i, ne de peygamber i ile gondermiş olduğu sünneti zayi edecektir:Müslim; 567
Şüphesiz Allah her sanatkarı ve sanatını yapandır: Buhari; İlahi Kelamın savunması; 117,
Şüphesiz bazı şiirler hikmetlid ir: Darimi; 2707, Buhari; edep 90, Ebu Davud; edep 93, İbn Mace; edeb 41,
Şüphesiz ki Allah cc beni alemlere rahmet ve doğru yolu gösterici olarak gönderdi ve zurna ve benzeri çalgı aletlerin i, tef ve benzeri aletleri ve putları kaldırıp gidermemi emretti: Müsned; 5/267, Ahkam; 6c. 255,
Şüphesiz sağlık ve boş zaman Allahın nimetleri nden iki nimettir,bunlardan insanların çoğu aldanmakt adır: Darimi; 2710, Buhari; rikak 1, Tirmizi; 2405, İbn Mace; zühd 15,
Şüphesiz sizden evvelki ümmetler ihtilaf ettiler de ihtilafla rı kendileri ni helak etti: Buhari; 11c. 5155,
Şüphesiz sen bir taşsın, ne bir zarar, ne de yarar verirsin, eğer (sav) seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim: Buhari; hacc 50, 57, Müslim; hacc 248, 251, Ebu Davud; menasik 46,
 
Üst Ana Sayfa Alt