Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Peygamber lerin masumiyet i meselesi

I Çevrimdışı

islami bilgiler

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
بســـم الله الرحمن الرحيم


Peygamber lerin masumiyet i meselesi


Bu konuda söylenmesi gereken söz şu temel düşünce üzerine kurulmuştur; bu temel düşünce şudur:

Peygamber ler -Allah'ın salat ve selâmı hepsinin üzerine olsun-, şanı yüce olan Cenâb-ı Hakk'ın katından alarak insanlara sundukları bilgiler ve peygamber liklerini

Bu nedenle Cenâb-ı Hakk'ın aşağıda aktaracağımız âyetlerde buyurduğu gibi, onların, Allah katından getirdikl erinin tümüne iman etmek farz kılınmıştır.

"Allah'a, bize indirilen e, İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yâkub'a ve torun kabileler e indirilen e, Mûsâ ve İsa'ya verilene ve diğer peygamber lere Rab'leri tarafından verilene inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız; biz Allah'a teslim olanlarız." deyin."

"Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Ama dönerlerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yeter; O, işitendir, bilendir." (Bakara, 2/136-137)

"... Asıl ergenlik (birr) o kimsenin ergenliğidir ki, Allah'a âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamber lere inandı." (Bakara, 2/177)

"Peygamber Rabbinden kendisine indirilen e iman etti, mü'minler de hepsi Allah'a, melekleri ne, kitablarına ve peygamber lerine inandı. "O'nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırdetmeyiz." dediler. Ve dediler ki: "İşittik itaat ettik! Rabbimiz, bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz Sanadır!" (Bakara, 2/285).

Peygamber lerin dışında kalan insanlar bu durumun tersinedi r; çünkü onların hiçbirisi, (evliya olsalar bile) peygamber lerin masum kılındıkları gibi masum kılınmış değildir.

Bundan dolayı kim peygamber lerden herhangi birisine söverse, tüm İslâm hukukçularının ittifakıyla öldürülür; onların dışındaki insanlara küfreden ise öldürülmez.

Peygamber ler için sabit olan bu masumiyet olgusu, nübüvvet ve risâlet amacının gerçeklik kazanması için şart kılınmıştır. Zira:

"Nebi", Allah'tan haber veren kimsedir;

"Resul" ise Allah tarafından görevlendirilip, bir şeriatla gönderilen kimsedir.

Bu nedenle her "Resul" "Nebi" dir; ancak her "Nebi", "Resul" değildir.

Masumiyet olgusu, peygamber lerin Allah'tan alarak insanlara tebliğ ettiği bütün hususlard a sabittir; bu noktada, tüm müslümanların ittifakı ile herhangi bir yanılgı olduğu kesinlikl e düşünülemez.

tebliğ hususunda, bütün ümmet imamlarının ittifakı ile masum (günahsız)dırlar.
 
Üst Ana Sayfa Alt