Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

M ile başlayan hadisler

!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Mağaraya sığınan ve mağarada kalan üç kişi: Müslim; 2743,
Mahlukun ilk yaradılışı: Müslim; 2789,
Mahremin sınırı: Buhari; 10c. 4585, 4680,
Mahremsiz yola çıkılmaz: Tirmizi; 1178,
Mâiz b. Malik üzerine cenaze namazı kılmadı. Onun üzerine cenaze namazı kılmaktan nehy de etmedi: Ebu Davud; 3186, Müslim; 1694, Tirmizi; 4430,
Makyaj yapan kadına lanet: Müslim; 2125,
Mal fitnedir: İbn Mace; 3995-3997,
Mal ve şeref hırsı zarar verir: Tirmizi; 2482,
Malı överek satmak yasaklanmıştır: Nesei; 4468,
Malın en hayırlısı, zikreden dil, şükreden kalp ve imanı hususunda erkeğe yardım eden imanlı bir kadın: Tirmizi; 3291,
Malını müdafa ederken öldürülen şehittir: Nesei; 4069-4078,
Mallarınız, canlarınız, ırzlarınız aranızda haramdır:Tirmizi; 2248
Mantarın fazileti: Müslim; 2049,
Masa üstünde ve yer sofrası üzerinde yemek yeme: İbn Mace; 3292,
Masiyetle r cahiliye işidir: Buhari; 1c. 184,
Maymun, domuz ve fare şekline çevrilen toplum ve nesiller: Buhari; 7c. 3091, 3227,
Maymunlar maymunu recm etti: Buhari; 8c. 3600,
Mazeret kabul etmeyi sever: Müslim; 2760, 1499,
Mazeretle rin kabulu: İbn Mace; 3718,
Mazluma yardım onu zülümden kurtarmak, zalime yardım ise zulmune engel olmaktır: Müslim; birr 15,
Mazlumun bedduâsından sakının, çünkü kabul olunur: Muvatta; 4c. 423,
Meclise girerken ve çıkarken selam verin: Ebu Davud; 5208,
Mecliste otururken Allahı zikir şarttır: Ebu Davud; 4855,
Mecliste öfkelendiğin zaman euzu çek: Müslim; 2610,
Meclisten kalkerken dua: Tirmizi; 3656, Ebu Davud; 4857,
Medine iyi insanların yeridir, kötülükleri yasaklar: Nesei; 4167, Muvatta; 4c. 226,
Medine şehri ancak demirci körüğü gibidir, kirini dışarı atar, temizini de süzüp tavsiye eder buyurdu: Buhari; 16c. 7205, Müslim; 1381,
Medine’de şirk hakim iken Mekke’ye gidip biat ettik:Nesei; 4149
Mehdinin çıkması: İbn Mace; 4082-4088, Tirmizi; 2333,
Mekkede savaşmak haramdır: Nesei; 2862,
Mekke’den Medine’ye sefere çıktık ve dönünceye kadar namazları kısalttık: Nesei; 1452,
Mekkeli müşriklerin namaz kıldıkları: Enfal; 35,
Mekkeli müşriklerin oruç; tuttukları: Müslim; 1126,
Mekkeli müşriklerin hacc yaptıkları: Tevbe; 28, Müslim; 2473, 3028, İbn Kesir el Bidaye; 3c. 145. sy,
Mekkeli müşriklerin kurban kestikler i: Enam; 136,
Mekkeli müşriklerin mescid yaptıkları: Tevbe; 17,
Mekkeli müşriklerin adak adakları: Müslim; 1656,
Mekkeli müşriklerin köle azat ettikleri, sadaka verdikler i, sılayı rahim yaptıkları: Buhari; 10c. 4805, 11c. 4936,
Mekkeli müşriklerin lat, menat ve uzza putlarına taptıkları; Buhari; 10c. 4805,
Mekkeli müşriklerin salih insanları araya vasıta koymaları: Zümer; 3, Yunus; 18, Bakara; 165, Yasin; 74, Ahkaf; 5,
Mekkenin fethi: Müslim; 1780,
Mektublar: Müslim; 1773,
Mektubun mühürlenmesi sünnettir: Tirmizi; 2860,
Mektup mühürsüz okunmaz: Ebu Davud; 4214, Tirmizi; 2719, Nesei; 5199, İbn Mace; 3641,
Melekler nurdan, cinler ateşten, adem topraktan yaratılmıştır: Müslim; 2996,
Melekler, köpek ve resim bulunan eve girmezler: Buhari; 7c. 3099
Memura hediye vermek, haramdır: Müslim; 1832,
Meni gelmesiyl e kadının yıkanması: Müslim; 310,
Meni, mezi, vedi abdesti bozar: Buhari; 1c. 321, Müslim; 303, İbn Mace; 504, Ebu Davud; 206, Tirmizi; 114, Nesei; 152-157,
Meninin hükmü: Müslim; 288,
Mensuh ve nasih: Hacc; 52, Nahl; 101, Bakara; 106, Rad; 39, İbn Kesir; 9c. 4179, 4577, 11c. 5687, 2c. 485, Müsned; 1c. 362, İbn Sa’ad; 2c. 342, Hakim; müstedrek 2c. 230,
Merhaba demesi: Tirmizi; 2877,
Merhaba: Buhari; 13c. 6134,
Merhamet etmeyene merhamet edilmez: Buhari; edep 18, Ebu Davud; 145, Müslim; fedail 65,
Merkep eti necistir yemeyin: Nesei; 69,
Meryem oğlu İsa (as)’ nın inişi: Tirmizi; 2278, 2345, 2334, Buhari; 5c. 2294,
Mescid namazı:Müslim;714,715,875, Tirmizi;315, Buhari; 2c. 891
Mescid yapmanın fazileti: Müslim; 533,
Mescide cenaze namazı kılınır: Müslim; 973, Ebu Davud; 3189, Tirmizi; 1038, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518,
Mescide giderken parmaklarınızı birbirine kenetleme yin, çünkü namazda sayılırsınız: Tirmizi; 383, Ebu Davud; 562,
Mescidde insanlar karşılıklı övünmedikçe kıyâmet kopmaz Ebu Davud; 449, İbn Mace; 739, Nesei; mesacid 2, 11, 32,
Mescide ne maksatla gelinirse nasibi odur: Ebu Davud; 472,
Mescide sarımsak ve soğan yiyerek gelmeyin: Buhari; ezan 160, Müslim; 73, Ebu Davud; 3822,
Mescidde uyunabili r: Nesei; 722,
Mescidi Nebevi’den sonra cuma namazı kılınan ilk mescid: Buhari 9c 4066,
Mesh etmiştir İmam Hanifi, onun öğrencileri İmam Yusuf ve İmam Muhammed çoraba:Tirmizi; 1c. 99. hadisin dipnotund a, sy, 90,
Mesh üzerine mesh: Müslim; 276, Nesei; 17, Tirmizi: 93-99,
Meshlerin altına mesh etmek üstünü mesh etmekten daha iyi olurdu, ama ben Allahın Rasulü (sav)’ i meshleri üzerine mesh ederken gördüm: Ebu Davud; 162-164,
Mesih Deccal: Müslim; 169,
Meşrik ve mağrip arası kıbledir: Tirmizi; 341, İbn Mace; 1011,
Meymune (ra) ile evlenmesi ihramlıyken: Buhari; 8c. 3960,
Meyva olgunlaşmadan satılmaz: Müslim; 1534, Nesei; 4496,
Mezarına gidip kabrini ziyaret etmek için izin istedim annemin, ziyârete izin verdi, onun için istiğfarda bulunmama izin vermedi: Müslim; 976, Nesei; 2036, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234,
Mezarlara doğru namaz kılmayın: Müslim; 974,
Mikat yeri: Müslim; 1181, Nesei; 1183, Ebu Davud; 1738,
Minada namazı kısaltma: Müslim; 694,
Mirac’a çıkarıldığım gece İbrahim ile karşılaştım.Ya Muhammed dedi. Benden senin ümmetine selam söyle ve onlara bildir ki cennetin toprağı güzel, suyu tatlıdır.Cennet birtakım ovalardan ibarettir .Ve bunların dikili ağacı ‘Sübhanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber’ dir: Tirmizi; 3691 deavat 59,
Mirac: İsra; 1-60, Necm; 5-19, Buhari 1c 447,Tirmizi 2563,
Mirac’ ta İdrisi 4. semada gördüm: Tirmizi; 3365, Meryem; 50,
Miras bırakmaz peygamber: Buhari; ihtisam 5, Müslim
Miras hisseleri ni sahipleri ne verin, geri kalan ise en yakın erkeğe aittir: Müslim; 1615,
Misafir için üç gece, mukim için 1 gecedir, meshin müddeti: Müslim; taharet 85, Ebu Davud; 157, Tirmizi; 95, İbn Mace; 552, 553, Ahmed; 1/96, 100, 113, 118, 120, 123, 146, 149, 2/27, 4/240, 5/213,
Misafir kabul edilmeyin ce geri döner: İbn Mace; 3359,
Misafir, öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılabilir: Nesei; 486, 487,
Misafirin hakkı: İbn Mace; 3675,
Misafirli k üç gündür, gerisi sadakadır: Müslim; 48, Ebu Davud; 3748,
Misk kullanma: Müslim; 2252,
Misvak ağzı temizleye n bir alettir: Nesei; 5,
Misvak: Müslüm; 252-256,
Mizah babı: İbn Mace; 3719-3724,
Muaz b. Cebel’ in Yemene gönderilişi: Buhari; 3c. 1321, 1423, Müslim; 19, 31, Nesei; 2512, 2431, Ebu Davud; 1584, Nesei; zekat 56,Buhari tevhid
Muaz (ra)’ ın neyle hükmedersin hadisi: ZAYIF: Darimi; 170, Tirmizi; 1343,
Mubeyyen beyan edilmiştir Kuran: Fussilet; 1-3, Hud; 1, Enam; 98, 114, Cuma; 9, Maide; 104, Zuhruf; 23, Nisa; 59, Ahzab; 21, Maide; 48, Hacc; 67, Casiye; 18, Ahkaf; 9, Enam; 50, Araf; 3,
Mucizeler: Müslim; 2279-2281, 706, 1392,
Muellefe-i kulûb: Müslim; 1059,
Muhacirin fakirleri, zenginler den beş yüz önce cennete girecekti r: Tirmizi; 2456,
Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridi r: Muvatta; 4c. 415, Müslim; zekat 167,
Muhammed ashabını öldürüyor demesin diye: Müslim; 2584, Tirmizi;
Muhammed (sav) bütün insanlara gönderildi:Müslüm;152-154
Muhammed (sav) dışındaki için adam öldürülmez: Nesei; 4061-4062,
Muhammed (sav) soyuna zekat helal değildir: Nesei; 2437,
Muhammed (sav) ümmetinin sıfatı: İbn Mace; 4282-4292,
Muhammed (sav)'in ashabı, amellerde n namazdan başka herhangi bir amelin bırakılmasını küfür saymazlar dı: Tirmizi; 2757,
Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa elini keserdim: Müslim; hudud 18,
Muhkem ve müteşabih: Hud; 1, Zümer; 23, Ali İmran; 7, Taberi Tefsiri; 11c. 123, Suyuti el itkan; 2c. 3, İbn Kesir; 8c. (Hud 1. ayetin tefsiri), Hacc; 52, Tirmizi; 3177, Buhari; 9c. 4246, Ebu Davud; 4598,
Mukim olan keyfi cem yapabilir: Nesei; 589, 590, 603,
Muminin ölüm alameti alnı terler: Nesei; 1828,
Muminler kardeştir: Hud; 45-47, Hucurat; 10, 13,
Munafese, tecessüs ve suizan haramdır: Müslim; 2563,
Musa (as) banyo yaparken elbise koyduğu taşın kaçması: Tirmizi; 3436, Ahzab; 69, Müslim; 2372, 339,
Musa (as)’ ın fazileti: Müslim; 339, 2372-2375,
Musa (as)’ ın kabrinde namaz kılıyor olması: Nesei; 1631,
Musa (as)’ ın, Azrailin gözünü çıkarması: Müslim; 2372,
Musa (as) ile Hızırın görüşmesi: Buhari; 7c. 3202, 10c. 4531, Tirmizi; 3356, Kehf; 62,
Musa ve Adem (as)'ın birbirler ine delil getirerek munazara etmesi: Buhari; 14c. 6503, Müslim; kader 14,
Musa, hayatta olsaydı o da bana tabi olurdu: Darimi; 1c. 440, Müsned; 3/470,
Musa’nın Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti: Tirmizi; 3268, Araf; 143,
Musaya nisbetle Harun gibisin: Taberani,Mu'cemus-Sağir; 568, İbn Mace; 115, Tirmizi; 3975,
Muska ve nazar boncuğu takmak haramdır: Nesei; 7/4064,
Mut’a konusunda ki (nesh olmadan önce) ruhsatı: Buhari; 11c. 5209, Müslim; 1405-1406, 4c. 299. sy, no 1404, 4c. 294. sy no 18, İbn Mace; 1963, Darimi; 2201, Nesei; 3352,
Mut’a nikahı Fetih yılında yasaklanmıştı: Ebu Davud; 2073, İbn Mace; 1962, Müsned; 3/404, Müslim; 1406,
Mut’a nikahından nehyetti: Ebu Davud; 2072, İbn Mace; 1962, Ahmed; 1540,
Mut’a nikahının kıyâmete kadar haram kılınması ve Mut’anın Neshedilm esi:Hz.Ali’yi İbn Abbas’ a şöyle derken işittim: Şüphe yok ki Rasulüllah (sav) mut’ayı, yani kadınlarla mut’a nikahını ve evcil eşeklerin etlerini yemeyi hayber ylılnda yasakladı: Darimi; 2203, Nesei; 3c. 25. sy, 4314, Tirmizi; 2c. 1129, Muvvatta; nikah 18/41, 3c. 49i sy, Müslim; 1406, 1407, 4c. 294. sy, Buhari; 11c. 5208, 8c. 3936, İbn Mace; 5c. 1961, Beyhaki; 7c. 207,
Mut’a şu gününüzde kıyamet gününe kadar haramdır. Kim bir şey verdiyse onu geri almasın: Müslim; 1406, İbn Mace; 1962, Darimi; 2201, Nesei; 3349-3352,
Mutedil davranın ve doğruyu arayın. Müminin uğradığı her musibette keffâret vardır. Hatta mümine batan dikende ve ona çekilen güçlükte bile: Tirmizi; 3228,
Müctehidlerin ihtilafını beyan: Müslim; 1720,
Müezzin ezan okuduğunda canlı ve cansız ne varsa şâhitlik eder: Nesei; 645,
Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sordu. Ashab: Ya Rasulüllah! dediler, bizce müflis, parası ve malı olmayandır. Resululla h (sav), benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyâmet günü namaz, oruç ve zekat getirecek, fakat buna sövmüş, buna zina isnad etmiş, bunun malını yemiş, bunun kanını akıtmış, bunu dövmüş olarak gelecekti r. Sonra hesabını vermeye oturacak, kısas olarak bu onun sevablarından, bu da onun sevablarından alacaktır. Şayet sevabları üzerinde bulunan hataların kısası tamamlanm adan önce tükenirse onların hatalarından alınıp buna vurulacak ve sonra ateşe atılacaktır: Tirmizi; 2533,
Mühür yüzük kullanmak: Buhari; 13c. 5909,
Müjdeleyin,korkutmayın: Müslim; 1732, Ebu Davud; 4835,
Mükafatını yalnız Allah’ tan umarak ramazan orucunu tutmak imandandır: Buhari; 1c. 190,
Mü'min Allah nezdindek i azabı bilse, cennetine kimse tama etmezdi. Kafirde Allah indindeki bilse cennetind en kimse ümidini kesmezdi: Müslim; 2755,
Mümin bir delikten iki kere sokulmaz: İbn Mace; 3982, Darimi; 2784, Müslim; 2998, Ebu Davud; 4862,
Mümin bir, kafir yedi bağırsakla yer: İbn Mace; 3256-3258,
Mü'min çekiştiren, lanetleye n, kaba ve ağzı bozuk değildir: Tirmizi; 2043,
Mümin elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir: Müslim; 64-65,
Mümin farkında olmadan amelinin boşa gitmesind en korkar: Buhari; 1c. 200,
Mümin kardeşi kendine tercih etmek: Haşr; 9,
Mümin kardeşine kafir demenin hükmü: Buhari; 13c. 6076,
Mümin kardeşinize dua edin: Müslim; 2732, Ebu Davud; 1533,
Mümin karnını tıka basa doyurmaz, onun vasiyeti hep koltuğunun altındadır: Darimi; 3180,
Mümin korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu ? Evet. Yalan söyler mi ? asla: Muvatta; 4c. 394,
Mümin kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur, facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket, ağaç ve hayvanlar kurtulur: Nesei; 1931,
Mümin kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur. Facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket ağaç ve hayvanlar kurtulur: Nesei; 1931,
Mümin kuranı okuyan ve onunla amel eden kimsedir: Buhari; fedail kuran 36,
Mümin olmadan cennete giremezsi niz: Tirmizi; 2828,
Mümin ve müslüm farkı: Buhari; 1c. 182,
Mümin, çekiştiren, lanetleye n, kaba ve ağzı bozuk değildir: Tirmizi; 2043,
Mümini kafirlikl e itham eden onu öldüren gibidir: Tirmizi; 2773,
Müminin amelinin boşa gitmesind en korkması: Müslim; 119,
Müminin ferasetin den sakının çünkü Allah’ ın nuruyla bakar: Tirmizi; 3332, Hicr; 75,
Müminin imanca en kamil olanı ahlakı en güzel olanlarıdır: İbn Mace; fiten 17, Tirmizi; 2743, Ebu Davud; sünne 1,
Müminin malı ve kanı haramdır: İbn Mace; 3931,
Müminin misali: Ebu Davud; 4829, Müslim; 2811,
Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır: Tirmizi; 2880,
Müminin ölüm alameti alnı terler: Nesei; 1828,
Müminin ruhu cennet ağaçları arasında yellenir: Nesei; 4/108,
Müminin rüyası peygamber liğin 46/1 dir: Tirmizi; 2373,
Müminler birbirini perçinleyen duvar gibidir: Müslim; birr 65, Buhari; salat 89,
Müminlerin iman bakımdan en kamili, ahlak bakımından en güzel ve çoluk çocuğun karşı en lütufkar olandır: Tirmizi; 2743,
Müminlerin iman bakımından en olgunu ahlaken en guzel olanıdır: Darimi; 2795, Ebu Davud; sünne 15, Tirmizi; rada 11, 1971,
Münafığın alameti: Tirmizi; 2766, Müslim; 85, Nesei; 5023, Ebu Davud; 4688,
Münafığın namazı; Müslüm; 822, Tirmizi; 160, Nesei; 512, Ebu Davud; 413, İbn Mace; 1403,
Münafık gece uykusuz kalmaz.(Yani gece ibâdet etmez): Kitabuz-Zühd ver-Rekaik; 93,
Münafıklardan biri ölürse, sakın onun cenaze namazını kılma.Kabrinin başında durma.Çünkü onlar Allah ve peygamber ini inkar etmişler ve dinden çıkmış olarak ölmüşlerdir: Tevbe; 84,
Münafıkların cenaze namazı kılınmaz: Buhari; 3c. 1289, Tirmizi; 3294, Nesei; 1900, 1967, Tevbe; 80, 84, 113,
Münafıkların hasletler i: Müslim; 58, 59,
Münafıkların namazlarını kılma ve kabrinin yanında durma: Tevbe; 84, Nesei; 1900, 1967,
Münasebette söylenecek söz: Müslim; 918,
Münker gördüğünüzde onu elinizle,dilinizle,kalbinizle değiştirin:Müslim; 49-50,78,İbn Mace; 4013, Ebu Davud; 4340, Tirmizi; 2263, Nesei; 5011,
Münkerin elle, dille, kalple düzeltilişi: Müslim; 49, 78, İbn Mace; 4013, Ebu Davud; salat 232, Nesei; iman 17, Tirmizi; 2259, 2263,
Mürtedin malını mirasını müslüman alır: Darimi; 3079, İbn Ebu Şeybe; 11/355,
Mürtedin mirasını müslüman mirascı alır: Darimi; 3079,
Müskir,sarhoşluk veren her şey haramdır: İbn Mace; 3386-3391
Müslümana kabirde sorulduğu vakit, Allah’ tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (sav)’ in Allah’ ın kulu ve peygamber i olduğu şehadet eder işte bunun için Allah cc’ nın sözü mealen ‘Allah’ a iman edenleri, sabit söz tevhid ile yerinde sabit kılar’: İbrahim; 27, Ebu Davud; 4750, Müslim, cennet 2871, Tirmizi, tefsir 1, Nesei, cenaiz 2059, Buhari; 3c. 1294,
Müslümanın malı gönüllü verdiği dışında alınmaz, yasaktır: Şeyh El-Bani Sahih’ il Cami' no 7539, Ahmed;
Müslüman olana gusül gerekir: Nesei; 190,
Müslüman boş sözlerden yüz çevirendir: Tirmizi; 2419,
Müslüman dilinden ve elinden müslümanların selamette bulundukl arı kişidir: Tirmizi; 2762,
Müslüman hiçbir zaman pis olmaz: Nesei; 263, 264,
Müslüman kadın nikahı haram olan bir erkeksiz bir gecelik mesafeye sefer düzenleyemez: Ebu Davud; 1723, İbn Mace; 2899, Müslim; hacc 421,
Müslüman kafire,kafir de müslümana mirasçı olamaz: Buhari; 14c. 6629, Muvatta; 2c. 436, feraiz babı, Müslim; feraiz 3/1, no 1614, Tirmizi; 2189, 2108, İbn Mace; 2729, Ebu Davud; feraiz 10. bab no 2909, Darimi; feraiz,
Müslüman kendini küçük düşürmesin: Tirmizi; 2355,
Müslüman kimdir: Buhari; 1c. 167, 14c. 6410,
Müslüman müslümana kafir derse ikisinden birine döner: Tirmizi; 2774,
Müslüman necis olmaz: Müslim; 371, Ebu Davud; 230, Nesei; 268, İbn Mace; 535, Buhari;
Müslüman olduğum zaman Rasululla h (sav) bana gusül etmemi emretti: Nesei; 190,
Müslüman öldürmek küfürdür: Müslim; 64,
Müslüman pis olmaz: Nesei; 269-271,
Müslümana kafir diyenin hükmü: Müslim; 60, Buhari; 13c. 6030, 6076,
Müslümana söğmek fısktır. Onunla çarpışmak ise küfürdür: Müslim; iman 116 no 64, Tirmizi; iman 2771,
Müslümana sövmek, Allah’ a itaatsizl iktir: Tirmizi; 2771,
Müslümanın adı: Hacc; 78,
Müslümanın atına ve kölesine zekat yoktur: Nesei; 2462,
Müslümanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun sebebiyle affolmasın.Hatta ayağına batan dikenle bile:Müslim;birr, 49
Müslümanın işi derli toplu iken onu dağıtan kimsenin hükmü: Müslim; 1852,
Müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur. Evlen-dikten sonra zina,müslüman olduktan sonra irtidat veya haksız yere adam öldürüp o sebeple öldürülmesi buyurduğunu bilir misiniz? Allah'a yemin ederim ki, ne cahiliyet te, ne de İslâm'da zina ettim. Rasulüllah (sav)'a biat ettiğimden beri irtidad etmiş değilim. Ve Allah'ın haram kıldığı cana kıymadım. O halde beni hangi sebeple öldüreceksiniz?: Tirmizi; fitne babı 2247 no 4043,
Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı: Müslim; 2162,
Müslümanın, müslüman üzerinde altı hakkı vardır: Hastalandığı zaman onu ziyaret eder. Öldüğü zaman cenazesin de bulunur. Çağrıldığı zaman dâvetine icab eder. Kaşılaştığında ona selam verir. Aksırdığı zaman onu teşmit eder. Önünde ve arkasında onun iyiliğini ister.
Müslümanlar 500 kişiyken bile namazı namazı gizli kılar: Müslim; 649,
Müslümanlar arasında günahı en büyük olan kimse aslında haram olmayan bir şeyin hükmünü sorup o şeyin haramlılığına sebeb olan insandır: Müslim; 2358, Ebu Davud; 4610,
Müslümanlar ve yahudiler karışık haldeyse selam verin: Tirmizi; 2844,
Müslümanlık garip olarak başladı: Darimi; 2758, Tirmizi; 2764, İbn Mace; fiten 15,
Müstehaza ve yıkanması, özür kanı ve namazı: Müslim; 333,
Müşrik bir kadınla cima eden ve onunla evlenen kimsede müşrikin bir benzeri olur: Ebu Davud; 2787,
Müşrik çocukları yaşasaydı ne yapacakla rını Allah daha iyi bilir: Nesei; 1750,
Müşrik olarak ölen çocukların hali: Müslim; 2660, Nesei; 1950, Ebu Davud; 4711, Buhari; 14c. 6491,
Müşrikle evlenmeyi n: Buhari; 11c. 5363,
Müşrikler karşı lisanınızla, kalplerin izle, mallarınızla cihad ediniz: Ebu Davud; 2504, Darimi; 2/313, Nesei; 6/7, İbn Hibban; 1618, Hakim; 2/81,
Müşriklere dua edilmez, af dilenmez: Tevbe; 113-115, Tirmizi 3298,
Müşriklerle evlenmeyi n: Buhari; 15c. 5363, Ebu Davud; 2787,
Müteşabih ayetlere uyanlarda n sakının: Darimi; 147, Buhari; tefsir 3, Müslim; ilim 1, Ebu Davud; sünne 2, Tirmizi; 3176, İbn Mace; mukaddime 7,
Müttekî olarak (bir yere dayanarak) yemek yemeyin: İbn Mace; 3262-3263,
Müzik sesinden kulağın tıkanacağı: Ebu Davud; 4924,
 
Üst Ana Sayfa Alt