Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

D ile başlayan hadisler

!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Dâbbenin çıkacağı: Neml; 82, İbn Mace; 4066,
Dağ toprağa gömüldü ve Musa çığlaklar içinde yere serildi: Tirmizi; 3268, Araf; 143,
Dağlama ile tedavi: Buhari; 12c. 5736,
Dağlanarak tedavi yasaklanıyor: Müslim; 2205,
Dağları ve kuşları Davud ile beraber tesbih etsinler diye buyruk altına aldık: Enbiya; 79,
Dalak ve karaciğerin helallılığı: Buhari; 12c. 5576, İbn Mace; 3314, Müslim; 1995,
Danışalacak kimse, güvenilecek kimsedir: Darimi; 2453, İbn Mace; edep 37,
Dargınlığın sınırı: Buhari; 13c. 6052, Müslim; 2560,
Davar ağılında namaz: Buhari; 2c. 529,
Davete icabet etmek: Buhari; 3c. 1175, 11c. 5259, Müslim; 1429,
Davuda dağları ve kuşları boyun eğdirdik: Enbiya; 79,
Dayak yasaktır: Ebu Davud; 4786, Müslim; 2328, İbn Mace; 1984
Dayanarak yemek yeme: İbn Mace; Eşribe
Dayf (misafir) hakkı: İbn Mace; 3675,
Dayı, mirasçı olmayanın mirasçısıdır: Darimi; 2981, Musannef; 10/285,
Deccalin vasıfları: Buhari; 7c. 3119, Tirmizi; 2341, 2354, Ebu Davud; 4315, Müslim; 169, 2934, 2137, İbn Mace; 4075,
Deccali, recmi, şefeatı ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek: İbn Kesir; 11c. 5687, Müslim; 585, 2869, Buhari; 1029, 1299, Ebu Davud; 4751, 4753, İbn Mace; 347, 348, Muvatta; 4c. 280.sy,
Deccal gözü sakat, bol saçlı bir kimsedir. Onun beraberin de bir cennet ve bir ateş vardır. Onun ateşi cennettir . Cenneti de bir ateştir: Müslim; 2934,
Deccalin sağ gözü sakattır, börtlektir. Sanki onun gözü, salkımındaki emsalinde n dışarı çıkmış iri bir üzüm danesidir: Müslim; 169,
Deccalin çıkması: Müslim; 2934, Tirmizi; 2336, İbn Mace; 4075, Ebu Davud; 4315,
Dedenin mirası: Buhari; 14c. 6611,
Dedikodu (Gıybet) nehyedilm iştir: Buhari; 5c. 2225, 13c. 5979, 14c. 6402,
Def çalmak düğünde mübahdır: Buhari; 11c. 5237,
Def helal ve haram olan ilişkiyi birbirind en ayırır: İbn Mace; 1896, Buhari 8c. 3748, Tirmizi; 1094, Nesei; 3353, Müstedrek; 2c. 184,
Definenin 5/1’ i sadakadır: Müslim; 1710, Ebu Davud; 3085, Nesei; 2485,
Dehre sövmeyin, dehr benim.Zam ana sövmeyin, zaman benim: Müslim; 2246,
Delil ulaşmayan kimseler: İbn kesir; 4705,
Delilin mahiyeti: Buhari; 16c. 7227,
Delilleri n kalbi mutmain etmesi ile kalbin mutmain olması: Müslim; 151,
Delilsiz fetva vermek yasaktır: Ebu Davud; 321, İbn Mace; 8, Darimi; 161,
Delilsiz hareket haramdır: Zuhruf; 36, 37, 22-24, Maide; 104, İsra; 36, Lokman; 21, Kasas; 50, Muhammed; 14, Yunus; 36, Mumin; 35, 56, Enam; 116, Necm; 28, Zümer; 3, 55, Buhari; 13c. 6048,
Deniz avı ve oradaki yiyecekle r size helal kılındı: Muvatta; 1c. 398. sy, Maide; 96,
Denizde avlanmak: Buhari; 12c. 5572,
Denizde gaza: Müslim; 1912,
Denizin dışarıya attığı anber balığını 300 kişi 18 gün yedik: Nesei; 4331, Tirmizi; 2593,
Denizin ölüsü helal suyu temizdir: Buhari; 12c. 5574, İbn Mace; 3314, Nesei; 59,
Denizin suyuyla abdest alma: Ebu Davud; 69, Tirmizi; taharet 52, İbn Mace; taharet 38, Müslim; 1995, Nesei 59,
Denizler mürekkep olsa: Kehf; 108, Lokman; 27,
Dere geçilirken at değiştirilmez.
Deve ağılında namaz kılmayın, koyun ağılında namaz kılın: Tirmizi; 346, Nesei; 715,
Deve boğazlar gibi at kestik ve yedik: Nesei; 4384,
Deve çöküşü gibi çökmeyin önce elleri sonra dizleri koyun: Ebu Davud; 840,
Deve deveden başka bir şeymi doğurur: Ebu Davud; edep 92,
Deve eti yemekten dolayı abdest gerekir: Müslim; 360, Ebu Davud; 184, İbn Mace; 494, Tirmizi; 81, 84, Bozulacağını kabul edenler: Ahmed, İshak, Yahya, Ebu Bekr bin Munzir, İbn Huzeyme, Beyhaki ve İmam Şafi’de eğer bu hadis sahih ise ben onunla hükmederim diyor.)
Deve üzerinde ne tarafa dönerseniz namaz kabuldur: Nesei; 490, Bakara; 115,
Deve üzerinde tavaf: Müslim; 1272, Ebu davud; 1877, Nesei; 2957, İbn Mace; 2948, Tirmizi; 866,
Devenin ayakta kesileceği: Buhari; 4c. 1606, Müslim; 1320,
Nesei; 4329,
Devenin ilk yavrusunu kurban etmek receb ayında kurban kesmek cahiliyye adetlerin dendir: Nesei; 4203,
Devenin sahibini Allah Rasulü (sav)’e şikayeti: Ebu Davud; 2549, Müslim; 2447, İbn Mace; 340,
Deve sürüsü varsa devesinin peşine takılsın.Onu yayıp sütünü içmekle yetinsin. Kimin sığır sürüsü varsa onun peşine takılsın, kimin koyun sürüsü varsa onun peşine takılsın, kiminde tarlası varsa onun başına gitsin. Ebu Bekir:Devesi, koyunu ve tarlası olmayan ne yapsın? Dedi. Rasululla h (sav): Hayvanları olmayan elindeki kılıcının ağzını taşa vurarak köreltsin, kurtulmay a imkan bulduğu ölçüde kurtulsun cevabını verdi: Ebu Davud; 4256, Müslim; fiten 2887,
Devenin zekatı: Nesei; 2438-2440,
Dımmadın müslüman oluşu: Müslim; 868,
Diken batsa da günaha keffârettir: Müslim; 2570,
Dikkat edin bir kişiyi halkın korkusu, bildiği gerçeği söyle-mekten alıkoymasın:Tirmizi; 2527,İbn Mace; 4007, İbn Kesir; 5c. 2932,
Dikkat:Bana Kur'an verildi.K ur'anla beraber onun bir benzeri daha verildi.D ikkat yakında midesi tok,rahat koltuğunda oturan bir kimse şöyle der:Şu Kur'ana sıkı sarılın.Onda helal olarak bulduğu-nuzu helal sayın,haram olarak bulduğunuzu da haram sayın, dikkat size ehil eşek eti helal değildir. Yırtıcı hayvanlar dan parçalayıcı dişi olanların eti helal değildir.Kendileri ile aralarında anlaşma bulunan yitikleri ni almanız size helal değildir.Ancak sahibinin ona ihtiyacı yoksa o zaman helal olur.Bir kimse bir kavme misafir olarak inerse onu ağırlamaları gerekir.Eğer ağırlamazlarsa o şahsın onları takip ederek ağırlamayana misilleme olarak cezalandırma misafir etmeme hakkı vardır: Ebu Davud; 4604,
Dikkat edin, namazın uykuda geçmesi kusur değildir. Asıl kusur namazı diğer namaz vakti girinceye kadar uyanık iken kılmamaktır: Ebu Davud; 441, Nesei; mevakıt 53/3, Tirmizi; 177, İbn Mace; 698, Ahmed; 5/305,
Dikkat kendisine benden bir hadis ulaşır ve koltuğuna gerilmiş olduğu halde bizimle sizin aranızda Allahın kitabı vardır. Bu kitabta neyi helal kabul eder ve neyi haram kılarsa onu haram kılarız, diyecek adam çıkacak mı? Oysa Allah’ ın peygamber inin haram kıldığı şey, Allah tarafından haram kılınan şey gibidir: Tirmizi; 2801,
Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder: Ali imran; 129,
Dilenci at sırtındada gelse ona veriniz: Muvatta; 4c. 408. sy,
Dilenmele ri helal olan kimseler: Müslim; 1044,
Dilenmeni n hükmü: Müslim; 1040,
Dilenmeni n nehyi: Müslim; 1037,
Dilinden ve elinden selamette olan müslümandır:Tirmizi; 2763,
Diline hakim ol, evin sana dar gelmesin ve hataların için otur ağla: Tirmizi; 2517,
Dilini değiştirme: Kıyâme; 16, Buhari; 16c. 7395,
Dilini koruyan, evi kendisine dar gelmiyen ve küçük günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun: Kitabuz-Zühd; ver-Rekaik; 123,
Dilinizle değiştirin: Müslim; 78, 49, 50,
Din ancak Allah için, Rasulü için, müslümanların imamları için ve bütün halk için nasihattır: Buhari; 1c. 211, Tevbe; 91,
Din konusunda münakaşadan sakının: Darimi; 308,
Din nasihattır: Müslim; 55, Ebu davud; 4744, 4944, Buhari; 1c. 211, Nesei; 4181, 4202, Tirmizi; 1990,
Dinarın 4/1 ve daha fazla kıymette bir mal çalan hırsızın eli kesilir: Müslim; 1684, Tirmizi; 1471, Ebu Davud 4383, Nesei; 4922, İbn Mace; 2585,
Dinde aşırılığın kerehati: Buhari; 15c. 7159,
Dinde bir hüküm koymam için bazen unuturum veya unutturul urum: Muvatta; 1c. 181,
Dinde hiç aldatma yoktur: Tirmizi; 1266, Ebu Davud; buyu 66, Nesei; buyu 12, İbn Mace; ahkam 23,
Dinden döneni öldürün: Ebu Davud; 4351, Tirmizi; 1485, 1458, Müslim; 1676,
Dini anlayan bir kimse şeytana karşı bin abiden daha güçlüdür: Tirmizi; ilim 19, İbn Mace; Mukaddime 17,
Dini O’ na has kılarak kulluk et: Zümer; 2,
Dini üzerine hadisi: Ebu Davud; 4833, Tirmizi; 2484,
Dinin kemale ermesi: Maide; 3, Buhari; 9c. 4324, 1c. 195,
Dinin yok olup gitmesini n başlangıcı, sünnetin terk edilmesi ile olacaktır. İpin bir büklüm, bir büklüm daha çözülerek yok olup gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sunnet derken yok olup gider: Darimi; 98,
Dinini değiştireni öldürün: Ebu davud; hudud 1, no 4351, Tirmizi; 1485, Nesei; tahrim 14, no 4045-4054, Buhari; cihad 149, ihtisam 28, İbn Mace; hudud 2, Müslim; imaret 15, Şafii neylul evtar; 7/217,
Dininin ve aklının eksik olduğu kadının: Müslim; 79, Ebu Davud; 4679,
Diri iken bir hayvandan koparılan parça ölü demektir: İbn Mace; sayd 8, Tirmizi; sayd 12,
Dişe diş: Buhari; 15c. 6758,
Divan dururlar: Bakara; 116,
Dizlerin önce yere konacağı: ZAYIF: Ebu Davud; 2c. 839, Tirmizi; 267, İbn Mace; 882,
Doğacak deve yavrusuna para vermek faizdir: Nesei; 4597,
Doğan çocuğa akika kesmek isteyen kessin, erkeğe 2 koyun, kıza bir koyun: Nesei; 4194,
Doğan çocuğun fıtrat üzere olduğu: Buhari; 3c. 1305, Tirmizi; 2223, Müslim; 2658,
Doğru din budur: Beyyine; 5,
Doğrusu ben kıyas yapıpta ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyor ürperiyorum: Darimi; 197,
Doğu ile batı arası kıbledir: Tirmizi; 341, İbn Mace; 1011,
Doğu Roma ile İranın savaşı: Buhari; 10c. 4651,
Doğuda, batıda Allah’ ındır.Nereye dönerseniz Allah’ ın yüzü oradadır: Bakara; 115,
Doğum kontrölü: Buhari; 5c. 2065, 11c. 5291, 16c. 7278,
Doğumdan, neseb yönünden haram olan, süt emmekle de haram olur: Ebu Davud; 2055, Müslim; 1444, İbn Mace; 1937,
Doksan dokuz ismi vardır Allah (cc): Buhari; tevhid 12, şurut 18, deavat 69, Müslim; zikir 5, 6, İbn Mace; dua 10, Tirmizi; deavat 82, no 3735,
Dosdoğru yolumdur: Enam; 153,
Domuzun eti haramdır: Nahl; 115, Buhari; 5c. 2058,
Domuzun satışı haramdır: Buhari; 5c. 2069,
Dört evlilik: Buhari; tefsir Nisa 53/6, Müslim;3018, Ebu Davud; 2068,
Döğme yapmak, yağma yapmak, panterler in postunu kullan-mak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Dört haslet var ki bunlar kimde bulunursa o kimse katıksız münafıktır.Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünden döner,anlaşma yaptığın anlaşmanın hilafına hareket eder: Müslim; 85,Nesei;5023,Tirmizi;2634,Ebu Davud;4688,Buhari;1c.188. sy,
Dört rekatı beş kılan sehiv secdesi yapar: Nesei; 1254,
Dört haslet vardır ki bunlar kimde olursa katıksız münafıktır: Müslim; 85, Nesei; 5023, Tirmizi; 2768, Ebu davud; 4688, Buhari; 1c. 188;
Dört şeyden Allah' a sığınma: Müslim; 3722, Tirmizi; 3800,
İbn Mace; 3837, Nesei; 5469, Ebu Davud; 1548,
Dört şeyle biz islamdan önce birbirimi ze nasihat ederdik; Gençliğinde, ihtiyarlığın için çalış. Boş zamanında meşgul olacağın zamanın işini yap.Sıhhatinde hastalık zamanın için çalış. Hayatında da ölümün için iş yapar: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik; 3,
Döverken yüze vurmayın: Buhari; 5c. 2355,
Dövme yapana, yaptırana, saç takana, taktırana Allah lanet etti: Ebu davud; 4168, Buhari; libas 10c. 4846, 5c. 2071, 13c. 5947, Müslim; 2127, Nesei; 5247, Tirmizi; 2932,
Dua edin, ama acele etmeyin: Müslim; 2678, Ebu Davud; 1483, Tirmizi; 3609, İbn Mace; 3854,
Dua et: Bakara; 186,
Dua, ibadetin özüdür: Tirmizi; dua 1,
Duada elleri birleştirme: Ebu Davud; 5056,
Duada elleri kaldırmak: Buhari; 1175, Müslim; 874
Duanın imanla münasebeti: Buhari; 1c. 164,
Duha namazı: Müslim; 717,
Duhan, Deccal, Dâbbetul-Ard, Güneşin batıdan doğması, İsa (as)’ın nuzûlü, Yecüc ve Mecüc’ün çıkması, biri garbta biri de Arab yarımadasında, biri şarkta olmak üzere üç husuf yani arzın çökün-tüsü.Bu alametler in sonuncusu ise Yemen’den çıkıpta insanları toplantı yerine doğru önüne katarak süren ateştir: Müslim; 2901,
Dul kadına iyilik et: Müslim; 2982,
Dul kadının ve miskinin yardımına koşmak cihad gibidir: Nesei; 2567,
Dul ve bakirenin izni alınmadan nikah kıyılmaz: Ebu Davud; 2092, Müslim; 1419, İbn Mace; 1871,
Durgun suya bevletmey in: Nesei; 35,
Duyduklarınızı gizleyebi lseydiniz , Allah’ ın size kabir azabını işittirmesini isterdim: Tergib ve Terhib; 7c. 54. sy, Müslim;
Dübürden (anüs) yaklaşılır diyen (Humeyni): Tahrirul-Vesile adlı kitabta;
Dübürden yaklaşmak haramdır: Müslim; 1435, 3002, Ebu Davud; 2162, İbn Mace; 1923, 639, 3742, Tirmizi; 135, 1165, 3395;
Düğün yemeği: Buhari; 13c. 6060,
Dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadına denk olsaydı kâfire su içirmezdi: Tirmizi; 2422,
Dünya çekici ve tatlıdır: Darimi; 2753,
Dünya ehlinin gerek nikahta ve gerekse diğer işlerde en çok rağbet ettiği şey maldır: Nesei; 3211,
Dünya melun; zikrullah tan, Allah’ ın beğendiği amelden, alimden ve ilim öğrenenden başka dünyada bulunan herşey melundur: Tirmizi; 2424,
Dünya müminin hapisanes i, kafirin cennetidi r: Müslim; 2956, Tirmizi; 2426, İbn Mace; 4113,
Dünyada alçak oğlu alçak insanların en mutlusu olmadan kıyâmet kopmayaca k: Tirmizi; 2305,
Dünyada nice giyinik olanlar vardır ki âhirette çıplaktırlar: Tirmizi; 2292,
Dünyada sanki garip hatta yoldan geçen bir yolcuymuşsun gibi ol ve kendini kabir halkından say: Tirmizi; 2435, Buhari; 14c. 6357,
Dünyanın dönmesi: Neml; 88, Yasin; 40, Nebe; 6,
Dünyanın küre şeklinde yaratılışı: Araf; 97, 98, Zumer; 5, Naziat; 30,
Dünyadaki cennet nehirleri: Müslim; 2839,
Düşman atlıları sizi kovalasal ar bile sakın sabahın sünnetini terk etmeyin: Ebu Davud; 1145,
Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin: Müslim; 1741,
Düşük çocuğa namaz kılınmaz: Darimi; 3137, İbn Ebi Şeybe; 11/383
 
Üst Ana Sayfa Alt