Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

C ile başlayan hadisler

!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Cahiliyed en hesaba çekilmeyeceği: Müslim; 120,
Cahiliyye adedinden sakının:Buhari; 7c. 3321,13c. 6032, 1c. 184,
Cahiliyye insanı köpeğini besler büyütürdü, ama çocuğunu öldürürdü: Darimi; 3,
Cahiliyye nikah çeşitleri: Buhari; 11c. 5220,
Cahiliyye zamanınızdaki bayramları kaldırdım: Nesei; 1556,
Cahillerd en yüz çevir: Bakara; 67, Maide; 50, Enam; 35, Araf; 199, Hud; 46,
Cahillere hikmetten bahsetmey in: Darimi; mukaddime 34,
Camide cenaze namazı kılana sevap yoktur: UYDURMA Aliyul Kari 117 sy,
Cana kıymanın cezası: Buhari; 6c. 2615,
Canından çok sevmedikçe: Müslüm; 69,
Canlarınız, mallarınız, ırzlarınız aranızda haramdır: Tirmizi; 2248,
Canlı hayvanları hedef yapmayın: Nesei; 4416, 4422,
Cariye, sen Allah’ın Rasulüsün dedi.Bunu n üzerine Rasulüllah (sav) bana; O’nu azad et, çünkü o bir Mümine’dir, buyurdu: Müslim; 537, Ebu Davud; 929, 930, Buhari Cüzün’ de 64, Nesei; 3/15, Ahmed; 5/447, Beyhaki; 7/387, İbn Huzeyme; Tevhidde 121, Ebu Said ed-Darimi fir-Reddi alel-cehmiyeti; 271, İbnu Ebu Şeybe; İman 84, İbnu Ebi Asım; Sünen 489, Beyhaki; Esma 422, Ebu Hanife Müsned; 3,
Cariyenin efendisin i doğurması, çıplak ayaklı elbisesiz fakir koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbiriyl e yarıştıklarını görmen...: Müslim; 1, Buhari; 1c. 204,
Cariye ile nikah: Buhari; 5c. 2068,
Cariye namazı başı açık kılar: İbn Teymiyye feteva; 15c. 372. sy, El Muğni 1c. 604. sy,
Cariyenin Allah cc semadadır demesi: Ebu Davud; eyman 19, Taberani; ıtk 8, 9, Darimi; nuzur 10, Neylul Evtar; 7/223, Nesei 1218, Muvatta 4/24,
Cariyenin hükmü: Buhari, 4c. 1995, 5c. 2067,
Cariyenin talakı iki iddeti iki hayızıdır: Ebu Davud; 2189, İbn Mace; 2080, Tirmizi 1192,
Casusluk ve hükmü: Buhari; 6c. 2803-2872, 10c. 4852,
Cebrailin namazı (sav)’ e tarif etmesi: Buhari; 7c. 3037, Muvatta, 1c. 53. sy,
Cedeli terk edene cennetin ortasında bir köşk vardır: Tirmizi; 2061,
Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 derece daha şiddetlidir: Muvatta; 4c. 403, Buhari; bedul halk 59/10, Müslim; cennet 30,
Cehennem ateşi ile dünya ateşi: Buhari; 7c. 3064,
Cehennem azabından,kabir azabından, Allah a sığınma: Müslim, 590, Ebu Davud; 1542, Nesei; 2065, Tirmizi; 3800,
Cehenneme, cehenneml ikler atılacak da o üç defa daha var mı, daha var mı? diyecek. Nihayet Rabb’i ona gelecek ve ayağını üzerine koyacak.O zaman toplanıp büzülecek ve “yeter,yeter,yeter” diyecek: Darimi; 122. bab, no 2852, Tirmizi; Cennet 19. bab, no 2682, Müslim; Cennet 37, no 2848, Buhari; Tefsir (50.sure) 10c. 4784,
Cehennem ehli, her kaba, haris ve büyüklük taslayan kişi: Tirmizi; 2732,
Cehennem ehlinin çoğu kadınlardır: Nesei; 1493,
Cehennemd e en hafif azabı görecek insan iki papucu olupta oradanda beyni kaynayaca k: Darimi; 2851,
Cehennemd en cennete geçiş: Ebu Davud; 4740, Buhari; rikak 8/145, Tirmizi; 2720-2723, 2728, İbn Mace, 4315,
Cehenneme girecek ilk üç kişi: Tirmizi; 2489, Nesei; 3123,
Cehennemi n harareti 69 kat üstün kılmıştır ve her biri bu dünyadaki ateşin harareti kadardır: Tirmizi; 2715,
Cehlin yayılması, ilmin azalması, zinanın yayılması, şarabın içilmesi, erkekleri n miktarı azalıpta, kadınların çoğalması o derecede ki elli kadının yalnız bir tek kayyımları yani bakanı olması kıyamet alametler idendir: Buhari; 12c. 5641, 11c. 5309,
Celeb (pazara mal gelmeden satılmaz) alınmaz: Müslim; 1517-1525,
Cellale (dışkı yiyen hayvan) etinin yenmesi yasaktır: İbn Mace; 3189,
Cem özürsüz olarak kılınırmı: Tirmizi; 187, İbn Mace; 1069, Müslim; 705,
Cem seferde: Müslim; 703, 704, Buhari 2c. 612, Ebu Davud; 1220, Müsned; 5c. 241,
Cemde sünnet namaz kılınmaz:Müslim;1288, Ebu Davud;1906,
Cemeat iki kişidir: Buhari; 2c. 692,
Cemeata sarılın kurtulan taifedir: İbn Mace; 3993,
Cemeata yapışın Allah ın eli cemeatın üzerinedir. Her kim cemeattan ayrılırsa şüphesiz cehenneme gider: Tirmizi; 2255,
Cemeata yapışın, fırkalaşmayın, bölünmeyin, şeytan tek kişiyle beraberdi r, iki kişiden daha uzaktır: Tirmizi; 2254, Beyhaki şuabul İman, El Kenz 8c. 207,
Cemeatle namaz: Muvatta; 8/8, Buhari; ezan 10/29, Müslim; 649-654, Nesei; 10/53,
Cemeatle niye namaz kılmadın, sen Müslüman değimlisin; Muvatta; 1c. 232. sy, Nesei; imamet 10/53,
Cemeatsiz İslam olmaz,Emirsiz cemeat olmaz,İteatsız da emir olmaz: Darimi; 1c. 257,
Cemeattan ayrılmama: Buhari; 16c. 7220,
Cemeattan bir karış ayrılan islamdan çıkar: Ebu Davud; 4758,
Cenaze evine yemek getirme: Ebu Davud; 3132, Tirmizi; 1003, İbn Mace; 1610,
Cenaze namazı dört tekbirli ve fatiha okunur. Her tekbirde eller kalkar: Buhari; 3c. 1244, 3c. 1251, 1263, 1289, Müslim; 95, Tirmizi; 1028, 1031,
Cenaze namazı mescide kılınır: Müslim; 973, Tirmizi; 1038, Ebu Davud; 3189, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518,
Cenaze namazı mescide kılınır: Ebu Davud; 3189, Müslim; 973, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518, Tirmizi; 1038,
Cenaze namazında fatiha okunur: Buhari; 3c. 1256, Tirmizi; 1031,
Cenaze namazını 100’ e varan cemeat kılarsa diledikle ri şefeat kabul olunur: Nesei; 1992,
Cenaze taşımadan dolayı abdest alma: Ebu Davud; 3161, Nesei; 192, İbn Mace; 1463,
Cenaze yıkama: Müslim; 939,
Cenazenin arkasından gitmek imandandır: Buhari 1c. 199,
Cenaze tabuta konulup da erkekler onu omuzları üzerine yüklendikleri zaman, o cenaze iyi bir kişi ise: Beni ulaştırınız der. Şayet iyi bir kimse değilse: Yazıklar olsun bu cenazeyi nereye götürüyorlar ? diye seslenir. Cenazenin bu sesini insandan başka her şey işitir. Eğer insan bunu işitseydi muhakkak düşer bayılırdı: Buhari; 3c. 1303, 3c. 1239,
Cenazeyi şirk koşmayan 40 kişi kılarsa: Müslim; 948, Ebu Davud; 3170, İbn Mace; 1489, Tirmizi; 1033, Nesei; 1993,
Cenazeyi takip etmekten nehyolund uk: Müslim; 928, Ebu Davud; 3167,
Cenazeyle üç şey gider….Ailesi, ameli ve malı, ameli kalır gerisi gelir: Tirmizi; 2485,
Ceninin diyeti elli koyundur: Nesei; 4786,
Ceninin diyeti: Müslim; 1681,
Ceninin kesilmesi anasının kesilmesi yledir: Ebu Davud; edâhi 17, Tirmizi; 1503, İbn Mace; zebâih 15, Darimi; edâhi 17,
Cennet serçelerinden bir serçedir deyiverdi m. Bunun üzerine Rasululla h (sav): Sen bilemezsi n ki Allah cenneti yaratmış, cehennemi de yaratmıştır ? Sonra şunun için bir ehil yaratmışdır, buyurdu: Müslim; 2662,
Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaradılıştan sürmeli, otuz veya otuzüç yaşın çocukları olarak girecekle r: Tirmizi; 2669,
Cennet ehline baktım çoğu fakirlerd ir, Cehenneme baktım çoğunun kadınlar olduğunu gördüm: Tirmizi; 2729,
Cennet güçlüklerle kuşatılmış, cehennem ise şehvetlerle çevrilmiştir: Tirmizi 2684, Müslim; cennet 14, Darimi; 2846,
Cennet halkının dili arapçadır: UYDURMA:Aliyul Kari 92. sy,
Cennet, size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir: Buhari; rikak 29, Ahmed; 1/387, 413,
Cennete ancak muminler girecekti r: Buhari; 14c. 6496,
Cennete hesabsız girecekle r: Müslim; 220,
Cennetle müjdelenen on sahabi: Ebu Davud; 4648, Tirmizi; 3992, İbn Mace; 134,
Cennette bir ağaç vardır yüz sene yürü bitmez: Müslim; 2826,
Cennette bir ağaç vardır, hayvanına binmiş kişi onun gölgesinde yüz sene yürür: Tirmizi; 2643, 3509, Darimi; 2841,
Cennet ve ateş münakaşa ettiler. Şöyleki Ateş: Ben kibirli ve zorlayıcı kimselerl e tercih olundum, yani onlara tahsis olundum dedi. Cennet de: Bana ne oldu ki, bana insanların zayıf ve sakatları giriyor? dedi.Alla h cennete şöyle buyurdu:Sen benim rahmetims in, ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim. Ateşe de şöyle buyurdu: Sen sırf benim azabımsın, ben seninle kullarımdan dilediğime azab ederim. Cennet ve cehennemd en herbiri dolacaktır. Fakat Cehennem dolmak bilmez.En sonu Allah ona ayağını koyar. O da yeter, yeter, yeter der. İşte o zaman cehennem dolar, bazısı bazısına büzülür.Allah hiçbir kimseye zulmetmez . Cennete gelince Allah cc, onun için (onun boşluğunu doldurmak için) yeniden bir takım halk yaratır: Buhari; 10c. 4785,
Cennette çocuk arzu ettiği vakit gebeliği, doğumu ve yaşı dilediği şekilde bir anda tamamlana caktır: Tirmizi; 2688,
Cennette mümine cinsi münasebet gücü verilecek: Tirmizi; 2659,
Cennette su denizi, bal denizi, süt denizi ve şarap denizi vardır ve nehirler daha sonra bunlardan çıkacaktır: Tirmizi; 2690,
Cennette tükürme, sümkürme olmayacak: Tirmizi; 2660,
Cereme kime ise semerede onadır (Kim çaba sarfeders e meyvesini alacaktır):Tirmizi 2808,Ebu Davud,İbn Mace,Ahmed 6c.49,
Cessase hadisi: Ebu Davud; 4325, 4326, Müslim; 2942, İbn Mace; 4074, Tirmizi; 2354,
Ceza-ke Allahu Hayr: Taberani Mu'cemus-Sağir; 809, Tirmizi; Birr 87,
Cibril’i altıyüz kanadı olduğu halde kendi suretinde görmüştür: Müslim; İman 282, 173-174,
Cibril bana kabede iki defa imam oldu: Ebu Davud; salat 2, Müslim; 544, Muvatta 1c. 1,
Cibril bana komşuyu o derece tavsiye ettiki neredeyse mirascı yapacağını zannettim: Buhari; edep 28, Müslim; birr 140, Ebu Davud; edep 123, İbn Mace; edep 4,
Cibril Hadisi: Müslim; 8, Tirmizi; 2738, Nesei; 4960,
Cibrilin cennet ve cehenneme gönderilişi: Nesei; 3743,
Cibril idi, size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu: Ebu Davud; 4695, Buhari, tefsir 6/144, Müslim; 8, Nesei; 4993, İbn Mace; 63,
Cibrilin imanı tarifi: Nesei; 4957, Buhari; 1c. 202,
Cibrilin namazı tarifi: Buhari; 7c. 3037, Nesei; 494,
Cifir yapanın islamdan nasibi yoktur: Abdurrezz ak; 1126, Beyhaki; 18/139,
Cihad Cuma namazı ve cenaze peşinden gitmek kadınlar için değildir: Taberani Mu'cemus-Sağır; 817,
Cihad farzdır: Nesei; 3075-3082,
Cihad imandandır: Buhari; 1c. 189,
Cihad: Yasin; 74, 75, Enfal; 39, Bakara; 193, Ali İmran; 142, Muhammed; 31, Tevbe; 16, 38, 111, Saf; 10, 11, Maide; 35, Nisa; 74, Ankebut; 6, Müslim; 50, İbn Mace; 4011, Buhari; 13c. 5975,
Cihadı terk eden münafık olarak ölür: Nesei; 3083,
Cima duası: Ebu Davud; 2386, Müslim; 1434, Buhari; 1c. 293,
Cimriliğin kereati: Müslim; 1029,
Cin çıkarma: Darimi; 19,
Cinler ateşten,Adem topraktan,melekler nurdan yaratılmıştır: Müslim; 2996,
Cinlerin haber hırsızlığı: Buhari; 13c. 6162,
Cinlerin haber hırsızlığı: Buhari; 13c. 6162,
Cinlerin mahiyeti ve sav ile gorüşmeleri: Buhari; 8c. 3608,
Cinlerin ve insanların yaradılış gayesi: Zariyat 56, Buhari 10c. 4790,
Cuma ezanı imam mimbere çıkınca okunur: Nesei; 1392,
Cuma, ezanı işitenin üzerine farzdır: Ebu Davud; 1056, Darekutni; 165, Beyhaki; 3c. 173, Ebu Nuaym; 7c. 104, Buhari; 2c. 867,
Cuma günü gusul: Buhari; 2c. 851,
Cuma günü hutbede, dua ederken sadece şehadet parmağını oynatma: Nesei; 1412,
Cuma günü namaz için çağrıldığında hemen Allah'ın zikrine koşun: Cuma; 9-11,
Cuma günü kılınan Zuhru Âhir namazı bâtıldır: El Bahrur Raik; 2/150, Diyanet Fetvaları;
Cuma için sultanın iznine muhtaç yoktur. Osman (ra) evine kapanıp asiler evini sarınca,Ali (ra) cumayı kıldırmıştı: İbn Kudame; El Muğni 2/245,
Cuma kılınır: İbn Mace; 1082, Ebu Davud; 1052, 1056, 1057, 1069, Fethul Bari; 2c. 294, Cuma; 9, Nesei; 1369, 1371, Buhari, 2c. 867, 861, 862, Müslim; 846, 852, 865, 1829, Tirmizi; 499,
Cuma konusunda zayıf rivayetle r: İbn Mace; 1081, Beyhaki; 3c. 177,
Cuma namazı iki rekattır: Nesei; 1420, 1440,
Cuma namazı ilk defa Hicretten evvel Medine’de Ensar’dan Esad b. Zarure (ra) tarafından kılındı: Fethul Kadir; 1/408, Suyuti Ed-Durul Mansur; 6/128, İbn Hacer Fethul Bari; 2/294,
Cuma namazı kılınacak yerde hadler uygulanac ak diye bir delil yoktur: El Muğni; 2/234,
Cuma namazı kılınca öğle namazı düşer, kılınmazsa o takdirde öğle namazını kılmak farzdır: Fethul kadir; 1/408,
Cuma namazına akıl baliğ olan herkesin gitmesi farzdır: Nesei; 1371,
Cuma namazını Rasululla h (sav) Mekke’de kılmadı: İbn Hacer; Tuhfetul Muhtaç,
Cuma ve bayram namazı aynı güne gelirse bayram namazını kılın: Ebu Davud; 1070, İbn Mace; 1310, 1593,
Cuma, Bahreyn köylerinden Cuvasa’ da Abdulkays mescidind e kılındı, ikinci defa: Buhari; 2c. 861, Ebu Davud; 1068,
Cuma, köle, kadın, hasta, çocuk dışında herkese farzdır: Ebu Davud; 1067, Beyhaki; 3c. 172,
Cumanın evvelinde kılabildiğin kadar namaz vardır: Ebu Davud; 1128, Müslim; 857, Tirmizi; 520,
Cumayı özürsüz terk eden bir dinar tasadduk etsin: Nesei; 1372,
Cumayı terk edenin kalbi mühürlenir: Müslim; 652, 865, Ebu Davud; 1052, Nesei; 1369, Tirmizi, 499, İbn Mace; 1125,
Cumayı üç kere üst üste terk edenin Allah kalbini mühürler: Nesei; 1369, Muvatta; 1c. 198 .sy,
Cüheym'i ve Allah’ı kim yarattı diyen kafirler: Müslim; 134, Ebu Davud; 4721,
Cünüp olmakla beraber, müslümanın temiz olacağı: Buhari; 1c. 388,
Cünüpken herhalika rda Allah cc’ yi zikir: Müslim; 383,
Cünüplükten dolayı yıkanma: Müslim; 316, Nesei; 193, Tirmizi; 108,
Cünüplünün kıraat etmesi: Buhari; 1c. 403,
Cüveyri hadisi: Müslim; 2550,
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt