Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Allah'ın Dilediği Gibi Kullanılmayan Varlık, Kıyamet Günü Sahibinin Aleyhine Şahit Olur

I Çevrimdışı

islami bilgiler

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
بســـم الله الرحمن الرحيم


Allah'ın Dilediği Gibi Kullanılmayan Varlık, Kıyamet Günü Sahibinin Aleyhine Şahit Olur


Bu yüzden arkadaşlarımızdan biri soruyu sorana:

“Niye Sen Rasûlüllah ile konuştuğun halde o Seninle konuşmuyor?” diye sordu.

Aslında biz bu sırada Peygamber e vahiy geldiğini anlamıştık. Nitekim bir süre sonra terleyen alnını sildiler, arkasından bize dönerek:

“Soru sahibi nerede?” diye sordu.

Böyle derken ondan hoşlandığı belli oluyordu. Arkasından:

“Kötü şeyden hayır çıkmaz, hayır gelmez” buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti;

“İlk baharın erken güveren bir kısım otlağı bu otlaktan otlayan hayvanları ya öldürür veya ölümün eşiğine getirir. Fakat yazın olgunlaşmış çimenini otlayan hayvan böyle olmaz. Hayvan öğleye kadar böyle bir çimende otladıktan sonra işkenbesine aldıklarını sindirir ve fazlalıkları dışkı ve sidik olarak dışarı atar, arkasından yine otlamaya devam eder.

Varlık, müslümanın eline geçince, yani bu varlığın bir kısmını yoksullar a, yetimlere ve yolda kalmışlara veren müslümanın eline geçince ne güzel bir şeydir.”

Nitekim Rasûlüllah, başka bir defasında:

“Haksız yere servet ele geçiren kimse yediği halde doymayan kimse gibidir. Üstelik ele geçirdiği mal Kıyamet günü aleyhinde şahid olur” buyurmuştur.” (Buhâri bu hadisi bir çok konuda nakletti. Bkz. El-Cihad Allah yolunda vermenin fazileti babı, H. No: 2842, Feth El-Bâri, c. 6, s. 48-49; H. No: 921,1465, 6427. Müslim'de Sahihinde bir çok yollardan (tariklerd en) tahriç ediyor bu hadisi. Bkz. Kitab El-Zekat Dünya süsünün doğurduğu zararlard an korkma babı, H. No: 1052, c 2, s. 727-728-729.)

Yine Müslimin, Ebu Said'e -Allah ondan razı olsun- dayandırarak yer verdiği bir hadise göre Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) şöyle buyuruyor:

“Dünya tatlı ve alımlı renklidir . Allah sizi burada egemen kılarak nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan sakınınız, kadınlardan sakınınız. Çünkü israiloğullarını ilk baştan çıkaran fitne kadınlar olmuştur.” (S. Müslim Kitab El-Rikak Cennetlik lerin çoğunun fakirler, Cehenneml iklerin çoğunun kadınlar ve kadınların fitnelikl erini açıklama babı, H. No: 2742, c. 4, s. 2098.)

Görüldüğü gibi, müslümanları kadınların fitnesi karşısında uyanık olmaya çağırmakta ve bu duyarlığının sebebi olarak da İsrailoğullarını ayartan ilk fitnenin kadınlar olduğunu haber vermekted ir.

Bu hadisin bir benzeri de Muaviye (Bilinen Sahabî'lerdendir . Asıl adı, Muaviye b. Ebî Süfyan, Sahr b. Harb b. Ümeyye El-Kuraşî, El-Emevi'dir. Fetih yılında (Mekke'nin fethi) müslüman oldu. Rasûlüllah (salât ve selâm üzerine olsun) onu, vahiy katibi yaptı. Huneyn, Yemame savaşlarına katıldı. Rasûlüllah'dan bir çok hadis rivayet etti. Zeki, cömert ve yumuşak huyluluğuyla efendi bir kişiliğe sahipti. Ömer onu Şam'a vali olarak atadı. Osman'ın döneminde de aynı görevini başarıyla sürdürdü. Cihad ehliydi. Bu görevi, Hz. Osman'ın öldürülmesinden sonra, Ali b. Ebi Talib'in hilafeti sırasında meydana gelen ünlü Sıffîn ve Cemel Fitnesi olayına kadar devam etti. Ali'nin -Allah ondan razı olsun-İbn Mülcem tarafından öldürülmesinden (şehid edilmesin den) sonra, Halife olarak mûslümanlar ona bi'at ettiler. Hz. Hasanla antlaşma yaptıktan sonra, (h. 40) hilafeti üzerinde bütün görüşler birleşti, (bütün müslümanlarca hilafeti onaylandı). Ölümüne kadar bu görevde bulundu, (h. 60). Bkz. El-Bid aye ve El-Nihaye, c. 8, s. 117-144.) -Allah ondan razı olsun- tarafından rivayet edilen aşağıdaki hadistir. Buna göre Rasûlüllah (salât ve selâm üzerine olsun) şöyle buyuruyor:

“İsrailoğulları, ne zaman kadınlarının saç örgülerini avuçladılarsa o zaman mahvolmuşlardır.” (S. Müslim, Kitab El-Libas ve El-Zine takma saç (peruka) kullanmanın haram olması babı, H. No: 2127, c. 3, s. 1679.)

Yeri gelmişken hemen belirteli m ki, kitab ehlinin bayram törenleri ve diğer adetleri konusunda müslümanlar arasında meydana gelen çoğu benzerlik lerin asıl aşılayıcıları kadınlar olmaktadır.
 
Üst Ana Sayfa Alt