Öncü Olmak

Hattab Amedi

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
ÖNCÜ OLMAK


“Sen Rabbine davet et.” Kasas sûresi (28)

Tarih boyunca süren hak batıl mücadelesinde,insanları hayra çağıran ve onların kurtuluşuna öncülük edenler olmuştur.Başta peygamberler olmak özere,peygamberlerin kutlu çağrısına lebbeyk diyenler ve o mesajı omuzluyanlar,batılı temsil eden ve küfrün öncülüğünü yapanlar tarafından daima engellemelere maruz kalmıştır.Bu engeller genel manada fiili ve sözlü olmuş,bariyerler kurulmuş ve hayrın öncülerine set çekmeye çalışmışlardır.Tüm zorluk,sıkıntı,eziyet,işkence,iftira ve yalan propagandalara rağmen hayrda öncü olanlar Tevhid anlayışından vazgeçmeyip,insanları kötülükten men edip,iyiliğe sevk etmek adına herşeye katlanıp bu hayrlı yolda,engellere takılmayıp dosdoğru yol özerinde davetlerine ve mücadelelerine devam etmişlerdir.
Efendimiz sav ve onun ilk yetiştirdiği öncü nesillerde bundan fazlasıyla karşılaşmış ve zorluğun her çeşidine maruz kalmışlardır.Sağlam temeller özerine yetiştirilen bu öncü nesil ve kutlu varisler,tüm bu imtihanlardan Rabbimin izniyle başarıyla geçmişlerdir.Onlar yüklendikleri misyonun farkında olarak hareket etmişler ve bu bilinçle dimdik ayakta durmuşlardır,şayet bu ilk öncüler (sahabeler)bizlere model olma konusunda güzel bir örnek olmasaydılar asırlardır bu çizgide duran ve mücadele edenlerinde başarıya ulaşması ve dik ayakta durması mümkün olmayacaktı.

öncü olmak,beraberinde sorumluluk gerektirir.öncüler geride kalanlara koruyucu ve dayanak olurlar,yol özerindeki tehlikelere karşı uyarıcı ve temizleyici olurlar.öncüler,bireysel istek ve arzularını bir kenara koyup,ümmetin maslahatını,biriliğini ve dirliğini öncelikli esasları arasında kabul eder ve o doğrultuda çalışırlar,nefsin istek ve arzularına gem vurup,ümmetin selameti için kendi isteklerinden vazgeçerler.ulvi amaçlarına yetişmek ve o doğrultuda çalışmak için gecesini gündüze katar,maddiyatı elinin tersi ile iter ve maneviyatı kendine esas gaye alır.iyi biliyorki bu dünyadaki lezzetler,zevkler gelip geçicidir,
asıl rahatlık yurdu ahirettir,onun için buna alışveriş gözüyle bakar ve dünyasını ahiret karşılığında satar,Rabbinin bu fermanını daim aklında tutar(Naziat-37-39)* Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır*.öncüler görevlerini ihmal edip gevşeklik gösterdikleri vakit bunun beraberinde getireceği yıkımın kendileriyle sınırlı kalmayacağını bilirler,onlara umud bağlamış ve onları öncü kabul etmiş yüreklere gelebilecek bir sıkıntı ve yıkımında mesuliyetini omuzlarında taşırlar,bu açıdan öncü,bir birey değil bir topluluktur ve her hareketinde bu anlayışla hareket etmelidir.öncü lokomotifi kullanan makinisttir,yükünü bilir,dikkatlidir,raydan çıkıldığı vakit kendisiyle beraber tüm vagonlarında devrileceğini bilir.
öncü olmak,öncelikle sağlam bir akide,ilkeli bir duruş,sarsılmaz bir irade,ferasetli bir bakış,bilinçli bir davetçi,sabırlı bir anlayış,hak ve adalet çizgisinden sapmayan,eğriyle doğruyu ayırt edebilecek bir inceliğe,güzel bir ahlağa sahib olmalıdır,tüm bunlar öncü olmanın yüklenmesi ve kuşanması gereken özellikleri olmalıdır.
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele yap! Çünkü Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir ve doğru yolda gidenleri en iyi bilen de ancak O'dur.NAHL - 125
“Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.”[2] Müslim, İmâre 133
Ayet ve hadislerde hayrda öncü olmanın beraberinde getirdiği nice müjdelerden bahsedilmektedir.Öyleyse toplumun fikri ve ameli manada ifsada gittiği bu zamanda,münkere davette öncü olanların,halkımızı helake sürüklediği ve dine karşı taaruzların yoğun olduğu bu ortamda yüklendiğimiz hayrda öncülük vazifesini önemsemeli ve bu misyonun bilincinde olmalıdır,şehirlerimizin sokakları adeta bir batakhane,gençlerimiz uyuşturucu ve ahlaksızlığın kollarına itilmişken,minik yavrularımızın geleceği karartılırken,onlara aydınlık bir meşale olmak,sığınacakları bir kale,güvendikleri ve teselli buldukları bir sahili selamet olmak için,öncü olmayı birinci asli görevimiz kabul etmeliyiz.Bu doğrultuda çalışmalı,dünyevileşmenin kutsandığı ve insanların kapitalizmin çarkları arasında ezildiği bu devirde,uhrevi hayatı şiar edinenlerden olmalı,nebevi bir model olup öncülerden olmalıyız.
Mekkenin o karanlık ve şirkin en azgınlık döneminde ortaya çıkan ilk neslin izinden gidip,medinenin aydınlık ve tevhid nurunun tüm dünyayı sardığı bir neslin inşası için öncülerden olabilmek duasıyla..


yahya abbas müsavi
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt