Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Namaz Kılınan Elbiselerin Temizliği

Muaz ibni Cebel Çevrimdışı

Muaz ibni Cebel

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Namaz Kılınan Elbiselerin Temizliği

(1) Elbiseye Bevlin İsabet Etmesi Kabir Azabını Gerektiren Sebeplerdendir

(148) Abdurrahman bin Hasene (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Amr bin Âs ile birlikte oturuyor idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elinde bir kalkan olduğu halde yanımıza çıktı. Müteakiben onu kendisine sütre edinip oturarak bevl etti. Biz aramızda konuşarak, kadınlar gibi bevl ediyor dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanımıza gelerek şöyle buyurdu:
‘İsrail oğullarının arkadaşı olan kimsenin başına geleni bilmiyor musunuz? Onlara bevl isabet ettiğinde orayı makasla keserlerdi. O kimse İsrail oğullarından bunu yasakladı. Neticede bu kimse kabrinde azaba uğratıldı’ buyurdu.”
Ebu Davud (22) Nesei (30) İbni Mace (346) İbni Hibban (3127) Beyhaki (1/104) Ahmed (4/196)
(149) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki kabre uğradı ve şöyle buyurdu:
‘Şüphesiz bunlar azap olunuyorlar. Bununla beraber büyük bir günahtan dolayı azap olunmuyorlar. Onlardan biri koğuculuk yapar, diğeri ise bevlinden sakınmazdı’ dedi sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yaş bir hurma fidanı istedi. Müteakiben çubuğu ikiye bölerek bir parçasını birinin diğer parçasını diğerinin üzerine dikti. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Bunlar kurumadığı sürece azapları hafifletilir’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud (130) Buhari (346) Müslim (292/111) Ebu Davud (20) Nesei (31) Tirmizi (70) Darimi (1/188) İbni Mace (347) İbni Ebi Şeybe (1/252) İbni Hibban (3128) Begavi (230Mesabih) Ahmed (1/225)
(2) Eza Yoksa Her Elbisede Namaz Kılınır

(150) Muaviye şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hanımı Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha)’ya:
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ehliyle münasebet ederken üzerinde bulunan elbiseyle namaz kılar mıydı? dedim. Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha):
−Evet, onda bir eza görmediğinde kılardı dedi.”
İbnu’l-Carud (132) Ebu Davud (366) Nesei (293) Darimi (1/260) İbni Mace (540) İbni Huzeyme (776) İbni Hibban (237 el-Mevarid) Beyhaki (1/410)
(3) Elbiseden Meniyi Temizlemenin Keyfiyeti

(151) Hemmam bin el-Haris şöyle dedi:
“Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yanında bir misafir bulunuyordu. Misafir cünüp oldu, meniden elbisesine isabet eden yeri yıkamaya başladı. Aişe (Radiyallahu Anha):
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle bir durumda onu (tırnakla) kazımayı emrederdi dedi.”
İbnu’l-Carud (135) Müslim (288/107) Ebu Davud (371) Nesei (296) Tirmizi (116) İbni Mace (538-539) İbni Huzeyme (288) Ahmed (6/43)
(152) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Ben meniyi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in elbisesinden (parmak uçlarımla) ovalardım. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o elbiseyle namaz kılardı.”
Ravi, Ensardan bir şahsa:
−Aişe (Radiyallahu Anha) cünüplükten dolayı çıkan meniyi mi kastediyor? dedim. O şahıs:
−Ya neyi kastediyor! dedi.
İbnu’l-Carud (136) Müslim (288/106107) Ebu Davut (372) Nesei (299) İbni Mace (538539) İbni Huzeyme (290) Ahmed (6/3597) Albânî (179 İrva)
(153) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elbisesine meni isabet ettiği zaman, onun isabet ettiği yeri yıkar sonra namaza çıkardı. Ben o yıkama izini elbisesindeki yıkanan kısımda görürdüm.”
İbnu’l-Carud (138) Buhari (354) Müslim (289/108) Ebu Avane (1/203) Ebu Davud (373) Nesei 8294) Tirmizi (117) İbni Mace (536) İbni Huzeyme (287) İbni Hibban (1380-1381) Ahmed (6/142)(4)
(4) Elbiseye Süt Emen Erkek Bebek İşediğinde Onun Üzerine Su Serpilir

(154) Ümmü Kays (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Henüz yemek yiyemeyen erkek bebeğimle Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına girdim. Bebek Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in üzerine işedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) su istedi ve bevlin üzerine ondan serpti.”
İbnu’l-Carud (139) Buhari (350) Müslim (287/103) Ebu Davud (374) Nesei (301) Tirmizi (71) İbni Ebi Şeybe (1/144/1) İbni Mace (524) İbni Hibban (1373) Begavi (344 el-Mesabih) Albânî (169 İrva)
(5) Süt Emen Kız Bebeğin Bevl Ettiği Elbise Yıkanır

(155) Ebu Semh (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e hizmet ediyordum. Yıkanmak istediği zaman bana:
‘Başının arka tarafını bana çevir’ derdi. Ben de başımın arka tarafını ona çevirir ve onu perdelerdim. Hasan veya Hüseyin (Radiyallahu Anhuma) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirildi. O da Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in elbisesinin göğsüne gelecek kısmına bevl etti. Onu yıkamak istedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Kızın bevli yıkanır, erkek bebeğin bevlinin üzerine su serpilir’ buyurdu.”
Ebu Davud (376) Nesei (303) İbni Mace (526)
(156) Ali (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Erkek bebeğin bevlinin üzerine su serpilir, kız bebeğinin bevli yıkanır’ dedi.”
Ahmed (563) Ebu Davud (378377) Tirmizi (610) İbni Mace (525) İbni Huzeyme (284) İbni Hibban (1375) Abdurrezzak (1488) Darekutni (1/129) Hakim (1/165) Beyhaki (2/215) Begavi (296) Albânî (166 İrva)
(6) Yere Sürtünme Sebebiyle Kirlenen Elbisenin Hükmü

(157) İbrahim bin Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anh)’ın ümmü veledi şöyle demiştir:
“Eteğimi çok uzatıyordum. O elbiseyle zorunlu olarak pis ve temiz yerlerden geçiyordum. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşi Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın yanına girdim ve ona bu durumu sordum. Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha):
−Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
‘Onu sonraki pak yerler temizler’ buyuruyordu dedi.”
İbnu’l-Carud (142) Ebu Davud (383) Tirmizi (143) İbni Mace (531) Darimi (1/155) Malik (1/24)
(158) Benî Abdu’l-Eşhel’den bir kadın Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek şöyle dedi:
−“Ya Rasulallah, bizim yollarımız çok pis, yağmurda yağıyor elbiselerimizin eteklerinin kirlenme durumuna ne dersin? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘O pis yoldan sonra daha temiz yol yok mu?’ buyurdu. Ben:
−Evet, var dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Temiz yer pis yerin kirlettiğini temizler’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud (143) Ebu Davud (383) İbni Mace (533) Ahmed (6/435)
 
K Çevrimdışı

kelime-i şehadet

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
erkeğin avret yeri göbek ile diz kapakları arası olduğuna göre şortla ve üstsüz namaz kılabilir mi?
 
Muaz ibni Cebel Çevrimdışı

Muaz ibni Cebel

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
erkeğin avret yeri göbek ile diz kapakları arası olduğuna göre şortla ve üstsüz namaz kılabilir mi?

Kardes soruyu yanlis konunn altina yazmissin;yekili arkadaslar en kisa zamanda ilgileneceklerdir..

Allah razi olsun çok önemli bir konu...

Sizdende kardesim;islami ilimleri okumaya ve ogrenmeye gayret edelim insAllah..
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Arkadaşlar; erkeğin avreti ile alakalı durum şudur.

Araf suresi 31'de '' Ey ademoğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiseler giyin.

Erkeğin avretine gelince, avreti ön ve arka tarafları ile uyluğudur. Ebu davudda geçen hadisde Hz Ali kanalıyla Rasul sav buyurmuştur ki: Ey Ali, dizini çıkarma, ne canlı,ne ölü, başkasının dizine bakma buyurmuştur.

Yine tirmizide ibn abbasdan gelen rivayette Rasulullah: Uyluk avrettir buyurmuştur.

Üst kısım çıplak ya da daha da açayım askılı beyaz atlet ile namaz kılınır mı diyen kardeşlere de şunu aktarayım, Buhari, müslim, ebu davud, tirmiziden gelen Ebu hureyre r.a'dan rivayetle, Rasulullah sav şöyle buyurmuştur: Omzunu da örtmeyen- veya şöyle demişti, bir parçası iki omzunu da örtmeyen -tek parçadan müteşekkil kumş içerisinde kimse namaz kılmasın.

Yine buhari ve ebu davudda geçen Ebu hureyre r.a'dan gelen rivayette, Rasulullah sav buyurmuştur ki: Kim tek parçalı kumaş içerisinde namaz kılarsa onu iki omzunu arasında çarplazlasın.

Hadislerde görüldüğü üzere konu nettir, umarım anlaşılmıştır.
 
Üst Ana Sayfa Alt