Çözüldü Müslümanlara Karşı Kafirlere Yardım Etmek Her Durumda Küfür müdür?

SaYFuLLaH

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Es selamu aleykum,

sorum: Mesele ne olursa olsun, bir konuda müslümana karşı kafirlere yardım eden kafir mi olur, örneğin bağilerin kafirlerden yardım alması, bir müslüman tarafından tehdit edilen başka bir müslümanın kafirlerden (polisten) yardım istemesi veya ne bileyim şahsi düşmalığından dolayı müslüman birisi kafirlerle birlikte başka bir müslümana saldırması veya o kafirlerle birlikte bir müslümanın malını gaspedetmesi, bu durumda da küfür olur mu yoksa bu hüküm sadece İslama karşı savaş vuku bulduğunda mı geçerli? Şeyh Seyfuddin el Muvvahid'in yazısından bunu anladım ben, kafirlere müslümanlara karşı yardım etmenin bizatihi küfür olduğunu yazıyor, bu şu anlama gelmiyor mu: Konu ne olursa olsun (konu ister İslam olsun, ister olmasın) müslümana karşı kafire yardım eden kafir olur?
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullahi berakatuh;


İbni Cerir et-Taberi (rahimehumullah) şöyle diyor:
“ALLAH (c.c)’in: “Onlar birbirlerinin dostudurlar” (Maide: 51) ayeti, Yahudilerin mûminlere karşı birbirlerini desteklediklerini ve muslumanlara karşı tek bir el gibi olduklarını gösteriyor. Hristiyanlar da böyledir. Kendi dinlerine muhalif olanlara karşı birbirlerinin dostudurlar. ALLAH (c.c), Hristiyan veya Yahudileri kendisine dost edinen bir kimsenin hristiyan ve Yahudilerin dinlerine muhalefet eden mûminlere karşı geldiğini bilsinler diye bu gerçeği mûmin kullarına anlatıyor. İşte bu kimse aynen onlar gibi mûminlere karşı olmuştur.
ALLAH (c.c) mûminlere şöyle buyuruyor:
“Ey mûminler! Yahudilerin, kendi dinlerine muhalefet edenlere karşı birbirlerini destekledikleri gibi siz de dininize muhalefet edenlere karşı birbirinizi destekleyiniz! Yine Yahudi ve Hristiyanlarin size düşman oldukları, sizin dininize savaş açtıkları gibi siz de onlara karşı düşman olunuz! O halde sizden her kim onları (yahudi ve hristiyanları) kendisine dost edinirse, işte o kimse mûminlere savaş açmış, onlardan beri olmuş ve onlara karşı olan dostluğunu kesmiştir.” (Taberi Tefsiri, c: 6, sf: 277)

Allah’u Teâla şöyle buyurmuştur: "Eğer Allah'a peygambere ve sana indirilene iman etselerdi onlara dostluk beslemezlerdi. Fakat onların çoğu fasıklardır." (Maide 81)


Müslümanlara karşı kâfirleri desteklemenin küfür olması meselesi ise, biraz araştırılıp irdelenmeye ihtiyaç duyulan bir konudur. Bilindiği üzere, küfür kalbi / itikadi bir meseledir. Kişinin niyeti büyük rol oynar. Bazen bir fiil, küfür gibi görünür fakat sahibi kâfir olmayabilir. Bu sebeble, Müslümanlara karşı kâfirleri desteklemenin küfür olup olmadığını bilmek için, desteklemenin gerçek nedenini bilmek gerekir.

Eğer, bu destekleme işi, kâfirleri Müslümanlara tercih etmek, Müslümanların -Müslüman olduğu için- yok olmasını istemek gibi bir amaç taşıyorsa, bunun küfür olduğunda şubhe olmaz. Yalnız eğer, işin içinde, dinin dışında başka sebebler varsa, o sebeblere de itibar edilir. (Hatib bin ebi Beltea'nın hadisesi gibi)

Bu sebeblerin pek çok çeşidi olabilir. Ekonomik/maddi, siyasal, sosyal olabildiği gibi, haksız bir takım başka sebebler de olabilir. Bu konularda, Müslümanlara karşı kâfirleri desteklemek, küfürden ziyade bir suç/günah olarak değerlendirmek gerekir. Çağımızda bilhassa sanayi / iş gibi ticari ortamlarda kafirlerle veya yanlarında çalışma mecburiyetinde kalabilen muslumanlar, çalıştıkları firmalara destek de verebilmektedir. Bazen de Müslümanlar, Müslümanlara karşı kâfirleri (veli edinmeden) desteklediği gibi, bazen de kâfirler kâfirlere karşı Müslümanları desteklemektedir. Bu da işin içinde başka sebeblerin varlığını göstermektedir. Bu gibi durumlarda kişinin niyeti dikkate alınmalıdır.

Fakat iş, muslumanların dininden dolayı yok edilmesi üzerine yapılan bir savaş durumunda, böyle bir yardımda, zahiren kâfirlerin kazanması için çeşitli yollarla her türlü yardım etmek bi zâtihi kufurdur.

Şeyh Hamid bin Atik (rahîmehullâh) şöyle demiştir:
“Müslümanlara karşı muşriklere yardım etmek, Müslümanların gizli hallerini onlara söylemek veya muşrikleri dille savunmak ya da bulundukları duruma rıda göstermek küfür olan amellerdendir. Müslümanlardan kim ikrâh durumu olmadığı halde kâfirlere buğzetse ve Müslümanları sevse bile bunlardan herhangi birisini yaparsa murted olur.” (ed-Difâ an Ehli’s-Sünne ve’l-Etbâ: 31)
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt