Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Kullanılması Helal Olan Sular

Muaz ibni Cebel Çevrimdışı

Muaz ibni Cebel

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Kullanılması Helal Olan Sular

(1) Yağmur Suyu Temizdir

(1) Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:
“…Semadan tertemiz su indirdik.”
Furkan: 48
(2) Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:
“…Sizi temizlemek için gökten üzerinize su indirir...”
Enfal: 11
(2) Kar ve Dolu Suları Temizdir

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazda iftitah tekbirini aldığı vakit, okumadan önce biraz sukut ederdi. Ben:
−Ya Rasulallah, babam ve annem sana feda olsun tekbirle kıraat arasındaki sukutunu görüyor musun orada ne diyorsun, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Allahumme Bâid Beyni ve Beyne Hatayaye Kema Bâadte Beynelmeşriki Velmagrib. Allahumme Nakkıni Min Hatayâye, Kema Yunakka’s-Sevbulebyadu Mineddenes. Allahummeğsilni Min Hatayâye Bisselci Velmâi Velbered diyorum’ buyurdu.”
Duanın Manası: “Ey Allah’ım, doğu ve batı arasını uzaklaştırdığın gibi, benim ile günahlarımın arasını uzaklaştır. Ey Allah’ım, beyaz elbisenin kirden arındırıldığı gibi, beni kirden arındır. Ey Allah’ım, günahlarımı kar, su ve dolu ile yıka.”
Müslim: 598/147, Buhari: 757, Ebu Avane: 1/9899, Ebu Davud: 781, Darimi: 1/283, İbni Mace: 805, İbni Hibban: 1775, Beyhaki: 2/195, Begavi: 574
(3) Deniz Suyu Temizdir

(4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
“Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
−Ya Rasulallah, biz deniz yolculuğu yapıyor ve beraberimizde az su taşıyoruz. Buna göre deniz suyundan abdest alabilir miyiz? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Denizin suyu temizdir, ölüsü de helaldir’ buyurdu.”
Ebu Davud: 83, Nesei: 59, Malik: 1/22/12, Ahmed: 2/361, İbni Mace: 386, Darimi: 1/186, Darekutni: 1/46, Hakim: 1/141, Beyhaki: 1/54, İbni Hibban: 1243, Albânî İrva: 1/428/149
(4) Kaynak Suları Temizdir

(5) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir kova dolusu zemzem istedi, sonra ondan içti ve abdest aldı.”
Ahmed: 564, Albânî İrva: 13
(5) Su Yaratılış Bakımından Temizdir Ondan Bir Miktarı Kullanmak Geri Kalan Kısmı Kirletmez

(6) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerinden bazısının yanına vardığında, onun yıkandığı veya abdest aldığı sudan biraz artmıştı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o su ile abdest almak istedi. Eşi:
−Ya Rasulallah, ben onunla cünüplükten yıkanmıştım, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Su necis olmaz’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud: 48, Ebu Davud: 68, Nesei: 324, Tirmizi: 65, İbni Mace: 370, Ahmed: 1/337
(6) Açık Arazideki Su Birikintileri İki Kulleye Ulaştığında Temizdir

(7) Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) a sahradaki yırtıcı ve çeşitli hayvanların uğrağı olan su hakkında sorulduğunda:
‘Su iki kulle miktarı olunca pislik taşımaz’ buyurdu.”
İki Kulle: İki yüz litreye tekabül etmektedir.
Ebu Davud: 63 Nesei: 52, Tirmizi: 67, İbni Mace: 518, İbni Hibban: 1249, İbni Huzeyme: 92, Albânî İrva: 23
(8) Asım bin el-Münzir şöyle dedi:
“Biz, bizim veya Ubeydullah bin İbni Ömer’in bahçesinde bulunuyorduk. Derken namaz vakti geldi. Ubeydullah kalktı bahçedeki havuza doğru gitti. Onun içinde bir deve derisi vardı. Havuzdaki sudan abdest almaya başladı. Biz:
−Havuzun içinde bu deri olduğu halde oradan abdest mi alıyorsun? dedik. Ubeydullah:
−Bana babam İbni Ömer Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den rivayet etti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Su iki kulle olduğu vakit necis olmaz’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud: 46, Ebu Davud: 65, İbni Mace: 518, İbni Hibban: 1249, İbni Huzeyme: 91, Tayalisi 1954
(7) Güneşte Isıtılan Suyun Hükmü

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanıma girdi, ben güneşte su ısıtmıştım. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:
−‘Ey Hümeyra, böyle yapma, kuşkusuz bu alaca hastalığına sebep olur’ buyurdu.”
Bu hadis mevzudur. Yani uydurmadır. Bununla amel edilemez.
Darekutni: 1/38/2, Beyhaki: 1/6, Albânî İrva: 18
(8) Durgun Suya Bevl Etmek Yasaktır

(9) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) söyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Hiç biriniz akmayan durgun suya bevl etmesin, sonra ondan abdest alır’ buyurmuştur.”
Nesei: 57, Tirmizi: 68, Ahmed: 2/259-265)
(9) Durgun Suda Gusletmek Yasaktır

(10) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Biriniz cünüp olduğu halde durgun suda sakın yıkanmasın’ buyurdu.”
Ebu Saîd (Radiyallahu Anh), Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’a:
−‘O halde nasıl yapar ya Eba Hureyre?’ dedi. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh):
−‘O sudan alarak yıkanır’ dedi.
Müslim: 283/97, Nesei: 220-330-394, İbni Mace. 605
 
Üst Ana Sayfa Alt