Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Kâfirlerden Hediye Alınabilir mi?

I Çevrimdışı

islami bilgiler

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
بســـم الله الرحمن الرحيم


Kâfirlerden Hediye Alınabilir mi?


Kâfirlerin bayramlarında verecekle ri hediyeler i almak meselesin e gelince, daha önce anlattığımız gibi, Hz. Ali (Allah yüzünü ağartsın) kendisine verilen Nevruz hediyesin i kabul etmiştir.

İbn-i Ebu Şeybe'nin “Musannef” adlı eserde bildirdiğine göre bir defasında Kabus'un babası Hz. Ayşe'ye ateşperest (mecusî) bir dadıları olduğunu ve onun aracılığı ile ateşperestlerin bayramları sırasında kendileri ne hediye getirdikl erini, bu hediyeler i kabul edip edemeyece klerini sordu. Hz. Ayşe adama şu cevabı verdi:

“O güne özgü kurbanların etinden yemeyiniz . Fakat size hediye ettikleri meyvalarını yiyiniz.”

Yine İbn-i Ebu Şeybe'nin aynı eserde belirttiğine göre vaktiyle Ebu Berze'nin ateşperest komşuları vardı, bunlar eski İran'ın Nevruz ve Mihrican bayramlarında kendisine hediyeler getirirle rdi. Ebu Berze de ailesine:

“Gelen hediyeler arasındaki meyvaları yiyiniz, fakat bunun dışındaki hediyeler i kabul etmeyiniz .” diye tenbih ederdi.

Bu belgelerd en anlaşıldığına göre; kâfirliklerden gelen hediyeler i kabul edip etmeme konusunda, onların bayramlarının özel bir etkisi yoktur. Yani bu konudaki hüküm normal günlerde ne ise bayramlarında da aynidir. Çünkü bu hediyeler i kabul etmek onların kâfirliklerinden doğan karakteri stik semboller ine destekçi olmak anlamına gelmez.

Fakat kâfirlerden alınacak hediyeler, konusu hediyeyi verenleri n “Ehl-i Harb” ve “Zimmi (anlaşmalı)” kâfirler olup olmamalarına göre değişiklik gösteren tartışmalı ve ayrıca ele alınması gereken bir meseledir . Bu meselenin ayrıntılarına girmenin yeri burası değildir.

İster satın alarak olsun, ister hediye yolu ile gelsin ve isterse başka şekilde sağlansın ehl-i Kitab'ın bayramlık yiyecekle ri arasında ancak bayramları dolayısıyle kestikler i kurbanlar dışındaki yemekleri yemek caizdir.

Ateşperestler tarafından kesilen hayvanların etleri ile ilgili hükme gelince; bu bellidir. Bilindiği gibi bütün fıkıh bilginler inin ortak görüşüne göre bu etleri yemek haramdır.İmam İbn Teymiyye, Müslümanların Kafirlerle İlişkileri, Tevhid Yayınları: 47-48.
 
Üst Ana Sayfa Alt