Çözüldü İslam'a Göre Bayram Günlerinin Süresi Kaç Gündür?

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Selamun aleykum

Demişsin ki ;

Selam
Sevval ayi ne zaman bitiyor?
Marokan arkadasim maliki, onlar Ramazan Bayrami sadece bir gün, yani Pazar günüydü.
Bugün den sonra borc oruclarina ve 6 gün oruclarina basladilar.
Bizim Ramazan Bayramimiz neden 3 gün sürüyor,cevap veremedim.Yada Kurban Bayrami 4 gün, neden?
Cuma günü oruc tutarsam, cumartesi ve pazari da tutmam lazim, cünkü cuma hayirli gün oldugu icin.Baska günleri mesela sali gününü yanliz tutabilirim, dogrumu?

Tam baska bir sorum:
Hayat sigortasi vs. gibilerinde, zamani bittigi zaman faiziyle ödeme yapiliyor.
Faizi haram mi oluyor?
Bankada nede olsa 10 yada 20 sene senin paranla is yapiyor.
Bide bu zamanda Bankasiz zaten hicbirsey dönmüyor, hangi faizden kendimi kurtarabilirimki?
Yani faiz gelen parayi napmaliyim?
Yardimci olursan cok sevinirim, tesekkür ederim.
Selam ve Saygilarim ile..
İslamda aylar 29 veya 30 gün sürer. Bu da her (hicri) ayın 29. günü akşam ezanı vaktine yakın hilal gözetlenir. Hilal görülürse ertesi gün yeni aya girilmiş olur. Hilalin görülememesi durumunda o ay 30'a tamamlanır ve ondan sonra yeni aya girilmiş olur.

Ebu Ubeyd’den; demiştir ki:
Ömer radıyallahu anh ile birlikte bayramda bulundum. Hutbeden önce namaz kıldırdı. Sonra (kalkıb) şöyle dedi:
Şubhesiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki günün orucunu nehyetti. Çünkü kurban bayramı günü kurbanlarınızın etlerinden yiyeceğiniz gündür. Ramadan bayramı ise, oruçlarınıza son verişinizdir.
(Buhârî, Savm 66, Edahi 16; Muslim, Sıyam 138; Ebu Davud, Sıyam, 49; Tirmizî, Savm 37; Nesâî, İydeyn 1, 10; İbn Mâce, Sıyam 36; Muvatta, İydeyn 5; Ahmed b. Hanbel, 1/34, 40)

Bayram günlerinin miktarı ise, alimlerin hadislerden çıkarttığı sonuca göre değişiklik arzetmektedir.
Cumhura göre Ramadan bayramı 1 gündür. Ramadan bayramının 3 gün olarak uzatılması ve kabul edilmesi insanların bayramlaşması, ziyaretleşmesi içindir. Kurban bayramı ise 4 gündür. (Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, C.2, sf: 582 - 583)Detaylı bilgi için :

RUYET-İ HİLAL, Ramadan Ayına ve Bayrama Girişin Tesbiti


https://www.islam-tr.org/konu/ruyet-i-hilal-ramadan-ayina-ve-bayramlara-girisin-tesbiti.11202/

Bu sebeble Ramadan ayı 29 veya 30 olduktan sonra ertesi gün Şevval ayı başlamış olur ve Ramadan Bayramı başlamış olur. Yine bu ayın 29. günü akşam hilal gözetlenir ve hilal görülürse Şevval bitmiş yeni aya girilmiş olur. Aksi durumda Şevval ayı 30 a tamamlanır ve ertesi gün hilal görülmese de yeni aya girileceektir. Bu sebeble Şevval ayının 29'u gelmeden hilal gözetlenmeden Şevval ayı şu gün biter denilemez.

Enes (r.anh)’in şöyle dediğini rivayet etmektedir:
Rasûlullah (s.a.v.) Medine’ye hicret buyurduklarında, Medîne’lilerin oynayıp eğlendikleri iki günleri vardı.
“Bu günler de ne oluyor?” diye sorduğunda, Medine’liler kendisine dediler ki:
“Biz câhiliyetten beri bu günlerde oynayıp eğleniriz.”
Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) kendilerine şu cevabı verdi:
“Bunların yerine Allah size daha hayırlı iki gün verdi: Biri Kurban bayramı, diğeri Ramadan bayramıdır.”

(Ebu Davud)
(Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı- 2, Çağrı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 1993: 487-490)


Bayramda Oruç Tutmak

Şerîat koyucu bazı durumlarda oruç tutulmasını haram kılmıştır. Şöyle ki: Ramadan bayramının 1. gününde, Kurban Bayramının da 4 gününde oruç tutmak haram kılınmıştır. Üç mezheb imamı bu görüştedir.
Hanefî'ler, bu günlerde oruç tutmak haram değil, fakat tahrîmen mekruhtur demişlerdir.
Mâlikî'lerse Kurban Bayramının dört gününde değil de birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde oruç tutmanın haram olduğunu söylemişlerdir.

Maliki'ler dediler ki: Ramadan bayramının birinci, Kurban bayramının da ilk üç günü oruç tutmak haramdır. Ancak Temettu ve Kıran haccını ifâ etmekte olanların, Kurban bayramının dördüncü günü oruç, tutmaları mekruhtur.

Şafii'ler dediler ki: Hac ibâdetini ifâ esnasında bile Ramadan bayramının birinci günü ile Kurban bayramının bütün günlerinde tutulan oruçlar hem haram, hem de geçersizdirler.

Hanbelî'ler dediler ki: Ramadan bayramının birinci ve Kurban bayramının da bütün günlerinde oruç tutmak, Temettu ve Kıran haccı yapmakta olan kimseler dışındakiler için haramdır.

Hanefi'ler dediler ki: Ramadan bayramının birinci, Kurban bayramının da bütün günlerinde oruç tutmak, hac ibadetini ifâ etmekte olan kimseler dışındaki şahıslar için tahrîmen mekruhtur.

Bayram Namazı

Maliki'lere göre: (el-Kavânînu'l-Fıkhıyye, 85 vd)
Bayram namazının vakti kaçtığı için, ertesi günü kılınmaz ve kılanan bu namaz bayram namazı yerine geçmez.

Cumhura göre: (ed-Durru'l-Muhtâr, 1, 783; Tebyınu'l-Hakâkik 1, 226; el-Fetâve'l-Hindiyye 1, 142; Meraki'l-Felâh, 91, el-Muhezzeb, 1, 121; Muğni'l-Muhtâc; 1, 315; el-Muğni, II, 391 vd.; Keşşâfu'l-Kınâ, 2, 56)
Böyle durumlarda ertesi gün de kılınabilir. Kurban bayramı'nda ise üç gün içerisinde kılınması mümkündür.
Çünkü Ebu Umeyr b. Enes'in ashabtan olan amcalarından rivayet ettiğine göre onlar şöyle anlatmışlardır:

"Şevval ayının hilâlini görmemize bulut engel oldu. Bizler de oruçlu olarak sabahladık. Gündüzün son kısmında bir suvari topluluğu gelib dün hilâli gördüklerini söylediler. Bunun üzerine Peygamber (a.s.), insanlara o gün oruçlarını bozmalarını ve yarınki gün bayrama çıkmalarını emretti."
(Bu hadisi Ebu Dâvud ve Dârakutnî rivayet etmiş olup hasen demişlerdir. Neseî de sahih isnadlarla rivayet etmiştir. Beyhakî bu hadisi rivayet ettikten sonra şöyle demiştir "Bu isnad sahihtir." el-Mecmu', V, 31)

Nitekim bu hadisi Beyhakî de rivayet etmiştir. Tercihe lâyık olan görüş de budur.

Ebu Bekr el-Hatîb demiştir ki: "Peygamber (a.s.)'in sünnetine uymak daha doğrudur." Ebu Umeyr hadisi sahih olup bu hadisin gereğine göre hareket etmek vacibtir.

Şevval ayının 31. gecesinde iki kişi hilâli gördüklerini söyleseler ittifakla ertesi gün bayram namazı kılınacaktır. Bu namaz kaza değildir. Çünkü onların iftar etmeleri ertesi gün vuku bulmaktadır.
Aişe'den rivayet edildiğine göre: "Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu:
"Ramadan bayramınız, oruçlarınızı bozduğunuz, iftar ettiğiniz gündür. Kurban bayramınız da kurbanlarınızı kestiğiniz gündür. Arafe gününüz de arafeta çıktığınız gündür."
(Bu hadis sahih olup Tirmizî ve diğerleri rivayet etmişlerdir)


Rasulullah (s.a.v.) Ramadan Bayramı ile Kurban Bayramı'nda oruç tutmayı yasaklamıştır. (Buharî, Savm, 66-67)
Diğer bir hadiste ; “Mina/teşrik günleri yeme, içme günleridir.” (Muslim, Sıyam, 144).
Peygamberimiz (s.a.v.) bu Mina/teşrik günlerini “bayram günleri” (Muslim, Salatu’l-Îdeyn, 4, -h. No: 17) olarak da adlandırmıştır.

Alimlerin cumhuru bu ve benzeri hadis rivayetlerine dayanarak Ramadan Bayramı'nın bir gün, Kurban Bayramı'nın ise dört gün olduğunu söylemişlerdir. (Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/457-458).


Cumua Günü Oruç Tutmak

Ebu Hurayra (radıyallahu anh) şöyle demiştir: Ben Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)i şöyle derken işittim:
“Sizden herhangi biriniz Cumua gününden bir gün evvel yahut bir gün sonra da oruç tutmadıkça sakın yalnız Cumua günü oruç tutmasın!”

(Buhari, Savm, 62; Muslim, Sıyâm 147; Ebu Davud, Savm, 51; Tirmizî, Savm 42; İbn Mâce, Sıyâm 37; Ahmed b. Hanbel, 1/288; 2/422, 526.)

Cuveyriye binti Haris (r.anha)’dan rivayet edildiğine göre, Cumua günü Cuveyriye oruçlu iken Peygamber (s.a.v.) onun yanına girip; “Dün oruç tuttun mu?” diye sormuştur.
Cuveyriye: “Hayır”, demiş.
Peygamber (s.a.v.); “Peki yarın tutmayı düşünüyor musun?” diye sormuş.
Cuveyriye: “Hayır” demiş.
Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.): “O zaman orucunu boz,” buyurmuştur.

(Buhari, Savm, 62; Ebu Davud, Savm, 53)

Bu hadislere dayanan bazı âlimler yalnızca Cumua günleri oruç tutmayı haram, bazıları mekruh kabul etmiştir.
Kendilerine bu hadisin ulaşmadığı düşünülen Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Muhammed ise yalnızca Cumua günleri oruç tutmanın caiz olduğunu söylemişlerdir.

***

Özel Hayat Sigortası ve Faiz

Hayat sigortası özetle caiz değil, haramdır.
Bankanın vereceği param faiz olmakla beraber, o para bankadan alınır, bir fakirin yakacak, elektirik gibi ödemelerini yapmasına yardımcı olunabilir, yenilemez!

Özel Hayat / Sağlık Sigortası , Bireysel Emeklilik, Sosyal Güvenlik Sigortası

https://www.islam-tr.org/konu/sosyal-guvenlik-sigortasi-ve-ozel-saglik-sigortasinin-hukmu-nedir.22562/
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
Cazakallahul hayr abim
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt