İhsan Eliaçık : Kurban Kesmek Şaman Geleneği

K Çevrimdışı

karabatak

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Din hakkında ileri-geri,olur-olmaz ve Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’den bu yana 1430 küsür yıldır hiç söylenmemiş,alışagelmemiş ve aslı astarı ne ayette,ne hadiste ne de yaşayan dört hak mezhepte (hanefi,şafi,maliki,hanbeli) olmayan sözler sarf ederek,ani ve enteresan çıkışlar yaparak GÜNDEME gelmeye çalışanlar,gün geçtikçe artmakta.Daha önce ‘Miraç yok,kadere iman yok’ gibi sözleri ile medyaya çıkan ilahiyatçı İhsan ELİAÇIk şimdi de ‘Kurban şaman kültürüdür’ diyerek yeni bir çıkış yaptı.
Bu ve bu gibi şahısların ismini vermek onların işine geliyor ve meşhur oluyorlar gibi gözükse de,bunu yapmakta ki gayemiz,o kişileri izleyen ve dinden pek bilgisi olmayan kardeşlerimizin hatalara düşmemesidir.
İHSAN ELİAÇIK DİYOR Kİ ;
“Türkiye üzerinde kurbanın bu kadar yaygın olmasının nedeni Kuran ve İslam değildir. Şaman kültüründen kaynaklanıyor. Şaman kültüründe namaz kılmak ve tapınak yoktur, Şaman kültüründe dinin direği kurban kesmektir. Bir kurban ritüeli dört saat sürer. Kurban kesmeyene dindar denmez. Kurban kesilir alınlara sürülür, tanrının günahlarımızı af etmesi için mutlaka kurban kesilmesi gerektiği söylenir. Kurban açık alanda kesilir. Yurdum insanının ısrarla açık alanda kurban kesmek istemesinin sebebi nedir biraz düşünsünler. İslamdan kaynaklamıyor ki. Genetiğimize sinmiş bir Şaman kültürü var. Kuran’ın dediği yapılsaydı bu kadar yaygın şekilde kurban kesilmesine gerek kalmayacaktı.”
“Hacca gitmeyenlerin kurban kesmesine gerek yoktur. İslamda 3 mezhebe göre kurban hacca gidenler tarafından yerine getirilir. Sadece hanefi mezhebindeki küçük bir gruba göre herkes kurban kesmelidir. Kevser suresinde namaz kıl, kurban kes dendiği iddia edilir.”
İhsan ELİAÇIK’a REDDİYE
Hanefi Mezhebi’ne göre Kurban kesmek vaciptir.’küçük bir gruba göre’ tarifi yanlıştır. (bkn.fıkıh kitapları)
Diğer 3 mezhepte kurban yoktur demek yanlıştır.Şafii,maliki ve hanbeli mezhebleriine göre kurban ‘sünnet-i müekked’dir.
‘Kurbanı yalnızca hacılar keser’ ifadesi yanlıştır.Hacılara has olan kurbana “hedy/hac kurbanı”, diğer müslümanların kestiğine de “udhıye/kurban” denir. Bu ikisi birbirinden ayrıdır.
Yani kurban bayramında,hac farzını ifa eden müslümanların kestiği kurban hedy(hac kurbanı),hacda olmayan müslümanların kestiği kurban udhiye/kurban’dır. (bkn.fıkıh kitapları).Efendimiz’in hayatında her ikisinin de ayrı ayrı yeri vardır. O farklı zamanlarda hem hedy kesmiştir, hem udhıye kesmiştir. Mesela sahih rivayetlerde hedy olarak 100 deve kestiği bildirilir. Udhıye olarak da Medine’de iki boynuzlu alaca koç kestiği sahih rivayetlerde yer alır. Hatta yine sahih rivayetlerde kurbanını bayram namazından önce kesenlerin iade etmelerini istediği de geçer. (Bu da vacip olmasına delildir)
Aşağıdaki iki hadis,Rasulullah’ın udhiye kurban’ı kestiğine delildir.Buhari’nin ‘Edahi’ bölümünde zikredilir
Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) boynuzlu alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti. Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu.” (Buhârî, Edâhî: 7; Müslim, Edâhî: 3)
Ebû Saîd el Hudrî (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), ağzı siyah, gözlerinin etrafı siyah ayakları siyah damızlık iki koçu kurban etmişti.” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 3; İbn Mâce, Edahî: 4)

cihadhaber
 
A Çevrimdışı

abdulmuktedir

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Bu adam piyasaya ilk çıktığında o dönem bir derneğe derse gelmişti ve yüzyüze konuşma fırsatım olmuştu ozaman böyle şeyler demiyordu ama hep şöyle bir hava içindeydi yeni bir bakış açısı yeni bir şey buldum ben icat ettim ben düşündüm gibi bir havası vardı.islamoğlu gibi bayındır gbi buda değişik çeşit bir belamdır ve kesinlikle ehlisuunnetmış selefmis hiç umursamaz ve sosyalist islam gbi saçma sapan bişeyle urasıor kendince bir din çıkarmaya çalışıyor.Allah azze ve cell bu ve bunun gbi aldatıcılardan bu cahil halkı korusun var bu şirk toplumuna hidayet nasip etsin inşallah.
 
İSTİŞHAD Çevrimdışı

İSTİŞHAD

الله لا ينسى أحداً ، هذا أمر كاف ليطمئن قلبك
Admin
bu dediklerinden sonra çok fazla tepki alınca twitterden meydan okumaya başladı.


İhsan Eliaçık:

"Kur'an'ın 'Arapça'sından (Hacc dahil) bir hayvanı "kesin" dendiğini kim gösterirse bütün dediklerimi geri alacağım. Bu bir meydan okumadır!"

"Araplarda kurban var.Peygamberimiz deve kestirip millete yedirmiş.Kur'an'da 'Tanrı için kesim' yok. 'Kesin' demez,bilinçli bir titizlikle.."

"Kur'an'da insani biyolojik ihtiyaç icabı kesilen hayvanları yeme var, "Tanrı için kurban kesme" yok!Ayrıca "Kur'an'da 'Kurban' Ayetleri Haritası" diye de bir yazısı var. İsteyenler tamamını googleden başlığı aratarak okuyabilirler. Merak edenler kardeşler için... Bu da yazıdan bir bölüm :"YANLIŞ: “O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser; 5)

DOĞRU: “O halde Rabbine yönel/destek iste ve güçlüklere göğüs ger/diren” (Kevser;5).

Tefsiri: Sana “Böyle giderse her şeyden mahrum kalacak. Kendi kendini mahvediyor. Kendine yazık ediyor. Putları tanımamakla, Kureyş geleneklerine ve kurulu düzenine karşı çıkmakla toplumda bir yere gelemeyecek, sönüp gidecek.” diyorlar. Oysa yakında görecekler kimin sönüp gideceğini/ebter olacağını. Bunun için sen Allah’a yönel/destek iste (salât et) ve saldırılara göğsünü siper et/diren (nahr yap). O zaman göreceksin sönüp gitmek bir yana, destek ve nimet (kevser) asıl sana yağacak…
Görüldüğü gibi ayet namaz kılmak ve kurban kesmekle ilgili değil."


 
Çay-Şakird Çevrimdışı

Çay-Şakird

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
zorlama yorumlarla yaranmaya çalıştığı çevreler var, kendisini sol çevrede kabul ettirebilmek adına ihsan eliaçık elinden geleni yapıyor.
 
K Çevrimdışı

Kozzsoy

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
kenarda köşede kalmış terkedilmş ya da rededilmiş görüşleri kapıp ortaya sürüyorlar bu tipler anladığım kadarı ile , benzer mealleri süleyman ateş ve edip yükselde yapıyor , bu hususla ilgili tefsir münazaralarında bu şeklde mealendirenler bile kurban kesme olarak tevil ediyor benim anladığım kadarı ile ,,

KUR'AN, Kevser Suresi (SURE 108)
KURTUBI TEFSİRİ,TABERİ TEFSİRİ,ELMALILI HAMDİ YAZIR TEFSİRİ,İBN KESİR TEFSİRİ

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
1 — Gerçekten Biz, sana Kevser'i verdik.
2 — Öyle ise Rabbın için namaz kıl ve kurbân kes.
3 — Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.
«Öyle ise Rabbın için namaz kıl ve kurbân kes.» Yani sana dünya ve âhirette pekçok hayır verdiğimize göre —nitelikleri yukarıda geçen ırmak da bu hayırlar, arasındadır— Rabbın için ihlasla sana farz kılınan veya nafile olarak üzerine emredilen namazı kıl. Kurbânını kes. Yalnız O'na ibâdet et. Ortak koşma ve yalnız eşi ve benzeri bulunmayan O'nun adına kurbân kes. En'âm sûresinde buyurulduğu gibi: «De ki: Muhakkak benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbı olan Allah içindir. O'nun hiç bir ortağı yoktur. Ben, böylece emrolundum. Ve ben, müslümanların ilkiyim.» (En'âm, 161162) İbn Abbâs, Atâ, Mücâhid, İkrime ve Hasan, bununla deve ve benzeri hayvanların kurbân edilmesinin kasdedildiğini söylemişlerdir. Katâde, Muhammed İbn Kâ'b el-Kurazî, Dahhâk, Rebî' İbn Enes, Atâ el-Horasânî, Hakem, İsmâîl İbn Ebu Hâlid ve Seleften başkaları da böyle demişlerdir. Bu durum, müşriklerin Allah'tan başkasına secde etmeleri ve Allah'tan başkası adına kurbân kesmeleri halinden farklıdır. Nitekim Allah Teâlâ: «Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin.» (En'âm, 121) buyurmaktadır. Denildi ki; (Kurbân kes.» kavlinden maksad, boğazın altında sağ eli sol elin üzerine koymaktır. Bu Hz. Ali'den nakledilir, ancak sahih değildir. Şa'bî'den de benzer bir rivayet nakledilir. Ebu Ca'fer el-Bâkır ise ( j>*j\) ) kelimesine; namaza başlarken iki elini kaldır, anlamını vermiştir. Bu kelimeye; boğazını kıbleye çevir, anlamını verenler de olmuştur. İbn Cerîr Taberî bu üç görüşü de zikreder.
Burada İbn Ebu Hatim gerçekten münker bir hadîs rivayet eder ve der ki: Bize Vehb îbn İbrahim 255 senesinde İsrail İbn Hatim el-Merrerî'den nakletti ki; ona Mukâtil İbn Hayyân, Esbâğ'dan nakletmiş, ona da Ali İbn Ebu Tâlib'ten nakledilmiş ki, Kevser sûresi Hz. Peygambere nazil olunca, Rasûlullah (s.a.): Ey Cebrail; Rabbımın bana emrettiği bu kurbân da nedir? demiş, Cebrail; bu kurbân değildir, ancak Rabbım sana namaza başlamak üzere tekbir getirdiğinde, iki elini kaldırmanı emretmektedir. Rükû'a gittiğinde, başını rükû'dan kaldırdığında ve secdede bunları emretmektedir. Çünkü bu, bizim ve yedi gökte bulunan meleklerin namazıdır. Her şeyin bir süsü vardır, namazın süsü de her tekbir alındığında iki eli kaldırmaktır, demiş. Hâkim de «el-Müstedrek» isimli eserinde İsrâîl İbn Hatim kanalıyla bu rivayeti nakleder.
Atâ el-Horasânî: «Ve kurbân kes.» kavline rükû'dan sonra vücûdunu dik tut ye dengeli ol, boynunu dışarı çıkar, diye mânâ vermiştir. Bununla ta'dîli erkânı kasdetmektedir. İbn Ebu Hatim bu rivayeti nakleder.
Bütün bu sözler gerçekten garîbtir. Sahîh olan, ilk sözdür ve ( jp+J\j ) kelimesi ile kurbân kesmenin kasdedilmiş olduğudur. Bu sebeple Rasûlullah (s.a.) bayram namazım kılar, sonra kurbânını keser ve: Kim bizim bu namazımızı kılar, bu kurbânımızı keserse; kurbânında isabet ettirmiştir. Kim de namazdan önce kurbân keserse; kurbânı kabul olmaz, buyurmuş. Ebu Bürde kalkıp demiş ki: Ey Allah'ın Rasûlü; ben koyunumu namazdan önce kestim ve bu günün, etin sevildiği gün olduğunu bildim. Rasulullah (s.a.) buyurmuş ki: Senin koyunun et koyunudur. Ebu Bürde demiş ki: Benim yanımda iki koyundan daha sevimli olan bir dişi oğlak var. Ben onu kessem yerine geçer mi? Rasûlullah (s.a.); senin için yerine geçer, amma senden sonra bir başkası için geçmez, buyurmuş. Ebu Ca'fer îbn Cerîr Taberî der ki: Doğru olan, bu âyete şöyle mânâ verenlerin sözüdür: Namazını putlar ve ilâhlar için değil, sırf Rabbnin rızâsı için kıl. Aynı şekilde kurbânını da O'nun için kes. O'nun dışındaki putlar için değil. Sana lütfettiği iyilik ve şereflere şükür olarak ki, bu şükrün karşılığını îfâ etmek imkânsızdır. Ve O, bu nimeti sana tahsis etmiştir. îbn Cerîr'in söylediği bu söz son derece güzeldir. Nitekim daha önce Muhammed el-Kurazî ve Atâ'dan buna benzer bir mânâ nakledilmişti.
 
H Çevrimdışı

hamza2011

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
eger onlar zindik degillerse bilgi sen zindiksin bu nasil bir dil böyle nasil bir zehir saciyor sen kimin kaynagindan besleniyorsun eger beslendigin kaynak kuran olsaydi Allah icin gayret gösteren insanlari bu kadar rahat tekvir etmezdin bana öyle geliyorki sen islamin icini oyan hurafelerle uydurma hadislerle ve kendini alim kabul eden bir yigin cahilin kitabi ile yetismissin sen muvahhid bir talebe olsaydin kuran inin bize kazandirdigi ahlak ile ahlaklanir ve mümin leri tekfir etmezdin
 
H Çevrimdışı

hamza2011

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
subhanallah kime kafir diyorsun hangi küfrüne sahit oldun ben nasil bir siteye geldim burasi timarhanemi siz aklinizimi yitirdiniz Allahin kurandaki 800 yakin ayetle dedigi gibi hic akletmiyormusunuz eger o kafir degilse sen ne oluyorsun o zaman hic düsündünmü
 
H Çevrimdışı

hamza2011

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Selemun aleykum arkadaslar sizin yorumlarinizi okuyunca kanim dondu ne kadarda rahat tekvir ediyorsunuz simdi bende dersem hepiniz zindiksiniz ,münafiksiniz ,kafirsiniz, ne cevap vereceksiniz hem siz müslümanlardan dan ne istiyorsunuz heleki mustafa islamogluna zindik demenize akil erdiremedim sizi anlamak icin inanin mustafa islamoglunun okudugum tüm kitaplarini dinledigim tüm konusmalarini ve hatta tanidigim kadariyla sahsiyeti üzerinde oturup düsündüm bu adam nerede hangi sözüyle kafir oldu hangi yaklasimi onu zindik yapti diye inanin bir tane bile bu konuda hatasini bulamadim ve sizin hangi kaynakla bu alimleri tekvir ettiginizi de anlamis degilim benim burda tek anladigim sizi hz. Ali zamaninda yasayan alinlari kildiklari namazin secdesin iz yapmis haricilere benzetdim tipa tip onlara uyuyyor davranislariniz ve Hz. Ali niye bunlari kilictan gecirmis simdi daha iyi anliyorum. ve bir de cübbeli ahmetle benzerliginiz dikatimden kacmadi cünki oda sizler gibi bu sahsiyetlere savas acmis yani ortak noktaniz cok. beslendiginiz hurafe kaynaklarida ayni aranizdaki fark sadece siz biraz cahilliginizde radikalsiniz yaziklar olsun sizeki kendine kurani düstur edinmemissiniz kit beyninizle okudugunuz ayetlerden hüküm cikariyor ve Allahin o temiz ayetlerini kendi tekvirinize allet ediyorsunuz Allah sizi islah etsin insallah
 
H Çevrimdışı

hamza2011

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
ben ihsan eliacik in bu konudaki düsüncesini cok iyi biliyorum namaz ibadet degildir diyen adam namaz kilmazdi adamin anlatmak istedigi seyi anlammissin kafana göre tekvir ediyorsun tabii anlamak icin de pek caba harcamamissin en kolayi kafirdir deyip isin icinden cikmak demi inan bana senin ihsan eliacigi anlayacak ne kuran bilgin var nede anlayabilecek zekan onun kuran a giris diye bir kitabi var al oku hatta önce bütün kitaplarini oku eger taasub sahibi degilsen zaten tövbe edersin
 
H Çevrimdışı

hamza2011

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
sonra sen abdulaziz bayindir ile mustafa islamoglunu nereden taniyiyorsun kac tane kitaplarini okudun fikirlerini nereden biliyorsun bana onlarin kurana muhalif olan bir sözlerini söyle yada islama aykiri olan bir kitaplarini yada bir konusmalarini sadece bir tane sini söyle Allah tan korkmuyormusun
 
H Çevrimdışı

hamza2011

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
kardesim bende bu müslümanlari tekvir etme diyorum tekvir zehirli bir dildir bir sefer bulasirsa diline bir daha kurtulamazsin bu hastaliktan bende ihsan eliacik icin de söylüyorum diger mümin alimlerimiz icinde yapmayin iyice anlayin anlamak icin biraz gayret gösterin emek verin kitaplarini okuyun ama bir bölümünü degil tamamini tanimaya calisin ve emeginizi Allaha bosa cikarmaz göreceksinki tekvir ettiginiz insanlar aslin Allahin dinini en güzel sekilde yasayip yasatmaya calisan insanlar bunlar piyasadaki üfürükcüler degil ihsan eliaci gi 1989 dan beri tanirim bu dinin ugruna hapis yatmis bir yigin sikinti cekmis ömrünü bu yola adamis bir adam ve kuranin mantigini cok iyi kavramis bir adam yani kisacasi emek vermis halende emek veren bir adam bir kac sözüyle heleki anlatmak istedigi farkli olan sözüyle tekvir edemezsiniz ben yine tekrar ediyorum Allah tan korkun hesap gününde Rabbimin size soracagi ihsan eliacigi tekvir ettinmi olmayacak o günün siddetinden korkmuyormusunuz ne kadarda cesursunuz
 
E Çevrimdışı

Ebu Halid

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Bu adam performansını neye borçlu acaba, böyle saçma sapan konuşmak için kişinin ya aleni sapık olması lazım ya da yabancı bir madde koklamış olması lazım... Ne kokladı bu sapık acaba? :)
 
A Çevrimdışı

Abdullah ed-Dımeşki

Üyeliği İptal Edildi
Banned
kardesim bende bu müslümanlari tekvir etme diyorum tekvir zehirli bir dildir bir sefer bulasirsa diline bir daha kurtulamazsin bu hastaliktan bende ihsan eliacik icin de söylüyorum diger mümin alimlerimiz icinde yapmayin iyice anlayin anlamak icin biraz gayret gösterin emek verin kitaplarini okuyun ama bir bölümünü degil tamamini tanimaya calisin ve emeginizi Allaha bosa cikarmaz göreceksinki tekvir ettiginiz insanlar aslin Allahin dinini en güzel sekilde yasayip yasatmaya calisan insanlar bunlar piyasadaki üfürükcüler degil ihsan eliaci gi 1989 dan beri tanirim bu dinin ugruna hapis yatmis bir yigin sikinti cekmis ömrünü bu yola adamis bir adam ve kuranin mantigini cok iyi kavramis bir adam yani kisacasi emek vermis halende emek veren bir adam bir kac sözüyle heleki anlatmak istedigi farkli olan sözüyle tekvir edemezsiniz ben yine tekrar ediyorum Allah tan korkun hesap gününde Rabbimin size soracagi ihsan eliacigi tekvir ettinmi olmayacak o günün siddetinden korkmuyormusunuz ne kadarda cesursunuz

Tekvir değil, tekfir ediyoruz. Hamd olsun Ehl-i Sünnet'in itikadı, müşrikleri ve hadis inkarcılarının küfr üzere olduğuna, kafir olduklarına inanmaktır.

İhsan Eliaçık denen şahış, hadis inkarcısı, haram-helal belirlemede kafasına dayanan, Müslümanların itikadına aklınca laf atan, birşeye delil getirmekten aciz, haysiyet yoksunu, bilgi dağarcığı on kelimeye varmadığı halde entel kelimeler kullanmaya çalışarak kendini entellektüel gibi gösterme amacında olan bir kafir.

Ayrıca İhsan Eliaçık denen sahtekar alim değildir. İki kitap okuyupta kim alim olmuş? Hangi kimse "Alim" olupta, "KURBAN ŞAMAN İŞİDİR", "PEYGAMBER ARAP OLSAYDI EZAN ŞU OLURDU" diyip Kürtçe bir çalgılı müziği koyar? Ya da "TAĞUT" komunist, sosyalistleri yalakalığını yapar?

Bu adamda İslam ve imandan başka herşey vardır. Küfrün her türlüsü, bu zındık ve kadın-erkek beraber oturup kalkan dans eden kafir tayfasında mevcuttur.
 
Nevfelah Çevrimdışı

Nevfelah

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Allah’a iman edenlerin nefislerini nifakın karışıklığından ve amellerini çelişkilerden kurtarmalarını istiyoruz.
Nifaktan maksat; kişinin belli bir sisteme inandığını ve ona bağlı olduğunu iddia edip de inandığı sisteme taban tabana zıt, başka sistemlerin emrinde ızdırapla yaşamaya rıza göstermesidir.
İnancına zıt olan sistemi değiştirip onun yerine kendi temiz ve mutlak İslam sistemini getirmeye gayret göstermeyen, tam tersine o bozuk sistemin temelini sağlama bağlamak veyahut ona benzer bir sistemi getirmek için çalışan kimse, münafığın ta kendisidir.
Zira, bir sisteme inanırken başka bir sisteme hizmet etmek en kötü bir harekettir. Akıl böyle bir hareketin sahibini doğru bir insan olarak kabul edemez. İslam, böyle bir mahluku reddeder. Allah’ın sözünü en yüce tutan ve dinin yalnız Allah’ın dini olması için yeryüzünde İslam sancağını taşıyan ve bu imana davet eden Allah’ın fedailerine, hiç bir batıl itikadın temsilcilerinin karşı gelmemesini içten ve samimi olarak temenni etmek imanın gereğidir.
İslam’ın darbe yediğini, hakimiyetinin azaldığını görünce büyük ızdırap duymak da aynı şeyin ifadesidir.
Mü’min olan kimse, İslam sistemini, makam ve hakimiyetini sağlamadıkça, tevhid bayrağının yeryüzünde dalgalandığını görmedikçe, daima, ızdırap içinde kıvranır. Huzur nedir, bilmez. Bu imanın işaretidir. Dinsiz ve imansız olmayan kimse, bu hakikatı inkar edemez.

Evlenme, boşanma, miras gibi konularla, İslam’ı dar bir çerçeveye sıkıştırmak isteyen şer güçlerin, sapık ve yıkıcı ölçülerin gölgesinde huzur içinde yaşamak, bu bozuk sistemlerin himayesinde ömür sermayesini harcamak, yemin ile belirtelim ki, nifakın ta kendisidir.Bunu yapan kişi, belki birtakım din adamı kılığına bürünmüş kişilerden kuvvet alır. Belki fetva defterlerinde müslüman olarak kaydıdevam edebilir. Fakat fetvacılar değersiz bir maaş, değersiz bir dünya metaı için İslam’ın zıddına fetva verseler de, İslam’ın ruhu bunu nifak ile damgalamaktadır.
Müslümanlardan ve müslüman görünenlerden istediğimiz; dinlerini Allah’a halis kılıp, kendilerini nifakın karışımından kurtarmalarıdır.İslam dışı ölçülere hizmet eden kimse, derin bir delalettedir.

Ebu'l- A'lâ Mevdûdî /Davetimiz

Allah Azze ve Celle Celaluhu cümlemizi bu kimselerden korusun.
Amin.
 
H Çevrimdışı

hamza2011

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
hangi sapik tan bahsediyorsun ebu halid eger burda bir seyler koklamis olan varsa(uhu4) inan bu sizsiniz cahilliginizde sinir tanimiyorsunuz cahil cesur olurmus dedikleri sey bu olsa gerek yazmis adam Tekvir etmiyoruz tekvir ediyoruz iyi halt ediyorsun ben sadece kardesce uyarmak istedim sizi tabbi siz anlamak istemiyorsaniz size kolay gelsin . keske toprak olsaydikda bunlari yasamasaydik dediginiz gün ben vallahi onlari uyardim diyecegim müslümanlari tekvir etmeyin bu zehirli hastaliktan kurtulun demistim . ve müslümanlarin en cok vahdete ihtiyaci oldugu bu zamanda yapilacak sey Kuranin rehberliginde toparlanmaktir Kuranin talebesi olmaktir anlamak icin emek vermek lazim bu konuda kuranin yetismis talebelerinden yardim almak lazim mustafa islamoglu, abdulaziz bayindir ve yaklasimlari cok radikal olan dis görünüsünde sanki kominizmi benimsiyormus gibi anlasilan ihsan eliacik bunlar kuran inin özünü ruhunu yakalamis insanlar ihsan eliacigin ilk inen 37 süreye yönelik yaptigi tefsir harkulade bir tefsirdir sizlere tafsiye ederim
 
Geri
Üst Alt