Hîfâ Hatun (r.anhâ)...

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

İki Hicretyolu

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
edit
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

İki Hicretyolu

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Riyad- ün Nasıhin (Vaaz ve Nasihat) s.225
 

İki Hicretyolu

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Amin Amin Amin. ALLAH azze ve celle sizden ve bütün müslümanlardan razı olsun.Ben teşekkür ederim okuyup ilgi gösterdiğiniz için. Onların inceliği nekadar güzel yaşamları boyunca kendi nefslerinden önce ALLAH sübhane watealayı düşünmeleri onun rızasını gözetip ona gereği gibi hamdetmeye çalışmaları, insanın aklının ve kabiliyet sınırlarının üstünde bir mütevaziliğe ve incelİğe sahip olmaları şüpesiz ki onların imanlarından kaynaklanmaktaydı. Zel celali vel ikram olan Rabbımız bizlerede sahabeler gibi iman etmeyi nasip etsin.Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına gereği gibi itaat ve ittiba etmeyi nasip etsin.
 

İki Hicretyolu

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Fakir ve yoksul bir adam.Üzerinde eski bir elbise var.Karnı aç,ayağı çıplak,Soyu sopu bilinmiyor.Ne malı ne makamı nede aşireti ve akrabası var.Sığınıcağı bir evi ,kullanacağı eşyası yok.Havuzlardan avuçlarıyla su alıp içiyor.Mescitte yatıyor.Kolu yastığı ,yerdeki kumlar yatağı .Fakat Rabbini zikrediyor.Mevlasının Kitabını okuyor.Namazda ve savaşta ilk safı hiç kaçırmıyor.Rasulullah s.a.v.bir gün bu adamın yanına uğrar ve ona ismiyle hitap ederek şöyle seslenir:”Ey Cüleybib Artık evlnemiyor musun?? O şöyle der: “Ey Allahın Rasulu Benimle kim evlenir?? Ne malım var ne şanım ne şöhretim.Daha sonra Rasulullah s.a.v. yanına tekrar uğrar ve aynı soruyu tekrar sorar.Adam yine cevap verir.üçüncü defa uğrar aynı soruyu sorar aynı cevabı alır.Bunun üzerine Rasulullah s.a.v. şöyle der:”Ey Cüleybib !!Ensarlı filan kişiye git ,benden selam söyle ve ona de ki:””””Rasulullah beni kızınla evlendirmeni isitiyor””””

Ensarlı aile saygın bir aileydi.Cüleybib gitti.,kapısını çaldı.ve Rasulullah s.a.v. ‘ın kendisine emrettiği şeyi söyledi.Ensarlı dediki:Allahın Rasulune selam olsun.Ve seni kızımla nasıl evlendireyim ey Cüleybib Ne malın var,ne şanın şöhretin.Adamanın imanlı kızı Cüleybib in sözlerini ve Rasulullah s.a.v. in mesajını duymuştu.Annesine ve babasına şöyle dedi.””””Allah Rasulunun isteğini mi geri çeviriyorsunuz?? Canım elinde olan Allaha yemin olsun ki yanlış yapıyorsnuz.

Neticede mübarek evlilik gerçekleşti.Daha sonra cihada çağrı yapıldı.savaş meydanında Cüleybib de hazır oldu.Kendi eliyle 7 kafir öldürdü.Sonra Allah yolunda şehit oldu.Rabbinden,Onun Peygamberinden ve uğrundan can verdiği ilkelerden razı olarak toprağı kendisine yastık edindi.Rasulullah s.a.v savaşta ölenleri araştırıyordu.Ölüleerin ismi tek tek okundu fakat onun ismi unutuldu. Çünkü parlak ve meşhur birisi değildi.Fakat Allahın Rasulu Cüleybibi unutmamıştı.Cüleybibi göremiyorum dedi.Onun cansız bedeni toz toprak içindeydi.Yüzündeki toprağı sildikten sonra şöyle dedi.””””Yedi kişiyi öldürdükten sonra mı öldürüldün??Sen bendensin ,ben sendenim.Sen bendensin,ben sendenim,sen bendensin ben sendenim “”””Peygamberin bu madalyası Cüleybibe mükafat olarak yeterdi.

Cüleybibin fakirliği yoksulluğu ve ailesinin küçük olması onu bu büyük şereften ve muazzam kazançtan mahrum bırakmadı.
 

muwahhid04

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Hadis Uydurmacılarının Romeo Ve Juliet’i: Hifa Hatun ve Suheyb Kıssası

Son günlerde internet sitelerinde uydurma bir kıssa dolaşıyor. Bu kıssada güzelliği dillere destan olmuş ve insanların kendisiyle evlenmek için nerdeyse canlarını verebileceği ve hatta Necaşî’nin bile kendisine evlenme teklif ettiği bir sahabiye kadından söz ediliyor. Bu kıssayı burada sizlere aktararak canınızı sıkmak istemem. Bu kadar ustaca ve aynı zamanda hadisi uyduranın; ahlakını ve kimliğini el veren başka uyduruk bir hadis daha göstermek mümkün değil.

Muhtemeldir ki bu hadisi uyduran, aşık olduğu güzel bir kadınla evlenmek için ya da kendisi çirkin de olsa, fakir de olsa müridelerinden dilediğiyle evlenmek için yollar arayan fakir bir sufi ya da tarikat şeyhidir veya hadis uydurmacısı bir kimsedir.

Bu hadisi bayağı önemli isimler internetlerde anıyorlar. Hele bu uydurmanın Risale-i Nur talebelerinin sitelerinde olmasına ne dersiniz? (Risale Forum - Bediuzzaman Said Nursi - Risale-i Nur Külliyat? - Portal) gerçekte cehaletlerine alkış tutturacak bir tavır.
Kardeşlerim! Allah’tan korkmuyorsunuz, insanlardan da mı haya etmiyorsunuz? Bu hadisi hangi sahih kaynak zikretmiştir?Üstelik yine Allah’tan korkmadığınız gibi, O’nu Rasülü’ne (sallallahualeyhi ve sellem) de böyle uydurma bir kıssayı nisbet ederek cehennem ashabından oluyorsunuz.
Adına yalan uydurduğunuz ve asla sizin bu yalan uydurmalarına ihtiyacı olmayan Allah’ın Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)
“KİM Kİ BENİM SÖYLEMEDİĞİM BİR SÖZÜ, SÖYLEMEDİĞİM HALDE SÖYLEMİŞİM GİBİ YALAN SÖYLEYEREK BANA SÖYLETTİRİRSE CEHENNEMDEKİ YERİNİ ALMAYA HAZIR OLSUN”
(Buhari, Müslim: Ebu Hureyre’den vd.sahabilerden; 91 [Aliyyu'l-Kâri]151 yolla rivayet edilmiştir)
Türkiye’deki bütün kardeşlerimizi bu uydurma hadise karşı uyarıyoruz. Bu hadisi uyduran Allah’tan korkmaz ve Rasul’den (sallallahualeyhi ve sellem ) utanmaz birisidir. Eğer zayıf bir mesnedi de olsaydı bu hadisi ballandıra ballandıra sitelerine yazanlar mutlaka zikrederlerdi.
Adamlar bir de edebiyat yapıyorlar, bu uyduruk kıssadan hikmetler ve dersler çıkarıyorlar! Bu Allah’tan korkmaz insanları uyaracak ilim adamlarımız bunun farkında olur olmaz bu konuda Müslümanları aydınlatmalıdırlar.

Diyanet sık sık “Kadınları Aşağılayan Hadisler”in (*) kitaplardan ayıklanacağını söylüyor ya, her nedense Diyanet internet sitelerinde dolaşan bu türlü uydurmalarla hiç ilgilenmiyor. Kadınları koruyacağız diye; ve ABD’nin ve AB’nin hatırına sahih belki de ”hasen” olan birçok hadisin devre dışı bırakılması ve tabiri caizse insanların dilinde neshedilmesi endişesi dolaşıyor.

Burada hakikatını bilmediğimiz bir söylentiyi dillendirerek kimseye ittiham oku atmak istemiyoruz. Fakat bu anlayış Modern çağın Kadınının haklarını korumak için
onların hevasına göre hadisleri tasnif etmek ve onların eleştirisinden çekinerek "kadınlarla ilgili" hadislerin bir kısmını hadis çalışmalarında zikretmemek bilakis Rasulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem) savunmasız bırakıp Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) kimi hadislerinde lanetlediği kadınların hatırına O’nu korumamaktır.

Kadını aşağılayan Hadisler dediğimiz zaman, sıhhatlerini söz konusu etmeden konuşuyoruz demektir. Ya bununla biz, Rasulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem) aşağılamış oluyorsak? İşte hadis uydurmacıları; Rasulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem) sevdiklerini söyleseler ve O’nun adına görkemli mevlidler de okutsalar ve kandil gecelerinde yüzlerce rekât namaz da kılsalar, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) adına yalan söyledikten sonra hangi Rasul’ün (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisinden söz etmiş olurlar ki?

Gelin Müslümanlar, Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) “sahih” ve” hasen” olan ve ümmetin amel etmede kabulüne şayan olmuş bütün hadislerini koruyalım ve yalancı deccallere karşı Rasulullah'ı (sallallahu aleyhi ve sellem) aşağılayan hadis uydurmacılarına karşı kardeşlerimizi uyaralım!

Allah’ın selamı; Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisi gibi, sözünü, sünnetini, âdabını ve ahlakını üstün kılan ve hiç bir sözünü ve hiçbir sünnetini insanlardan kim olursa olsun, özellikle hiçbir kâfirin sözünün dununda (mertebe olarak altında) ele alınmasına izin vermeyelim.

O'nun (sallallahu aleyhi ve sellem) sözü ve sünneti bütün beşeriyetin sözlerinin ve yasalarının fevkindedir.
(*) Ancak uydurma hadislerde, Rasulullah (sallalllahu aleyhi ve sellem)adına yalan söyleyenler, kadını tahkir eden hadisler uydurmuşlardır. Çağın insanının hevasına uymadı diye, Allah'ın Rasulü'nün hadisleriyle oynanamaz. Günümüzün çağdaş kadınlarının durumunu görmeden; bu konuda Hadis kritiği üzerinde konuşmak acaba bize ne getirecek ve bizden ne götürecektir? bunun hesabını yapamıyorsak "Kutlu Doğum"larla Rasulullah'ın (sallalllahu aleyhi ve sellem) rızası kazanılamaz.

http://www.mehmeteminakin.com/html/
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
muwahhid04 ağır ol biraz, hem copy et, hem de gelip burada birini eleştir olacak iş değil. Konu sahibi kardeş, ne sofi ne de sapkın tasavvuf akidesine saplantılı biri, olaki bir konuda hata etse bile gelip böyle ağır bir ithamla, Rasulullah sav adına yalan uydurma ile alakalı hadisi yapıştırman hiç hoş değil, bir konuda sorun varsa kişiden önce delil istemeden show yaparcasına saldırmak insafsızlıktır. Ki sizin de bu yazıyı tamamen başka bir siteden aldığınızı biliyorum!!! Başkasının sözleriyle muvahhid birini eleştirmek, subhanAllah ne günlerdeyiz!!!

Gelelim kıssaya, kıssanın tamamı guraba yayınlarından Aiz El Karni'nin La Tahzen (Üzülme) kitabının 395. sayfasında Sen imanınla ve ahlakınla değerlisin başlığında geçmektedir.

Biz kimseyi tezkiye etmeyiz, din adına herkesin hata yapabileceğide akidemizce inancımızdır. Eğer hadis uydurdun diyeceksen gidip bunu burada değilde bu konunun geçtiği kaynakları bulup yayınevlerini arayabilirsin. Ki bu kitabı ben de bu sitede tavsiye ettim, guraba yayın evininde hadis konusunda ne kadar hassas olduğu bir gereçktir ancak yine de arada hatalar bulunmaktadır.

Bu rivayetin aslına baktığımız zaman evlenme tarafı haric sahabe cüleybib r.a'nın şehid olduğuna dair imam muslimin sahihinde mehmed sofu oğlu tercümesinde 7.cildin sayfa 387'nin 2472 nolu hadisi olan Cüleybib (R)in faziletlerinden bir bab bulunmaktadır ve bu bab yukarıda kardeşin aktardığı cüleybibin şehadetini doğrulamaktadır. Copy aldığın makaleyi tam idrak ederek okusaydın bu şekilde bir çıkış yapmazdın sanırım. Fetih suresi 29 ayette Rabbimiz, Kafirlere karşı sert, müslümanlara karşı yumuşak olmamızı ister, Allah için birinde bir hata gördüyseniz böyle ağır ithamlarla değilde, delili sorgulayıcı delili eklemeye teşvik edici bir uslüple gelelim.

Dediğim gibi kıssa gurabadan çıkan üzülme kitabında vardır, şehadeti ile alakalı kısım sahihdir ve sahihi müslimin 7.cildinde geçer.
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Frm. Yöneticisi
tamam kardeş

Tahmin ettiğim zat değilmiş
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
Yazı benim değil aldığım yeri koymayı unutmuşum, buradan kopyaladım mehmeteminakin.com - Makaleler , ve bu yazıyı yazanda eften püften biri değil çok değerli bir hocamızdır...

Yazının sana ait olmadığını biliyordum, zira yazıda bir düzensizlik sırıtıyor, konumuzla tam alakası olmayan bir yazıydı.

Kardeşim burada kavimiyetçilik oynamıyoruz, eften püften değildi diyorsun, söyler misin aiz el karni mi eften püften yoksa guraba yayın evi mi eften pütfen, bir eleştiri yapacaksan bunu başkalarının ağzı ile değil kendi araştırmaların ile yapsan iyi olur, muvahhid birine gelip hadis uydurmacası yazısını yapıştırdın ne kadar çirkin bir iş yaptığının ve eften pütfen bir hoca değil diyerek özrün kabahatinden beter olduğunun farkında mısın?

Burada o böyle şu böyle yerine, düzeyli bir eleştiri, yapıcı bir yorum yazmak gerek. Ben burada sahih kaynaklarda geçen yeri belirttim, eksik olan yeri tenkit edecekseniz saldırmadan böyle bir evlilik olmadıysada bunun nehyiyle alakalı delillerin getirilmesi gerekir, yazıda sanki zengin ile fakir , güzel bir bayan ile çirkin (sözüm meclisten dışarı) bir erkek müslüman evlenemez gibi hissettirilmiş. Şehadetle alakalı hadisleri okursanız, kimsenin yüzüne bakmayacağı, adı sanı belli olmayan şehidlerin faziletiyle alakalı rivayetleri görmemek mümkün değil. Buna benzer rivayetler vardır üsttede eklenmiş. Evlilik ile ilgili hadisleri okursanız, yine orada elinde 1 dirhemi bile olmayan sahabeleri görürsünüz....

Benim anlamadığım şey bunu romeo ve juliyet ile nasıl bağdaştırıyorsunuz, seninde romeo ve juliet hikayesini bildiğini de sanmıyorum, zira bu duruma nasıl entegre ettin anlamış değilim..

Allah cc kör taklikçilikten sakındırsın.

Hocana ilet, cüleybibin şehadeti kısmı sahihtir ve müslimde geçmektedir. Ayrıca sahabelerden fakir ile zenginin evlenmesi olağan dışı birşey değildir. Allah katında zenginlik takva ile denklik din ile olur.
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Bilmiyorum "La Tehzan" üzülme isimli kitapta, Aiz el Karni, Hadisi burada yazıldığı gibi uzun haliyle mi vermiş? Vermiş ise kaynak olarak neyi göstermiştir? Sıhati hakkında ne demiştir.
Genelde bu kadar uzun ve teferruatlı rivayetlerin tamamı sahih hadis olarak geçmese de parça parça geçebilir. Bunu inşealllah gösterilen kaynağa göre araştırma fırsatı bulabilirsek daha net olur.*****************Bu kitap; insan hayatındaki acıklı, ıstıraplı yönleri, endişeyi, tasayı, güvensizliği, şaşkınlığı, üzüntüyü, kötümserliği, gamı, kederi, hüznü, ümitsizliği ve başarısızlığı tedavi etmeyi gaye edinen ciddi, sorumlu ve çarpıcı bir araştırma eseridir. Bu kitap; asrın problemlerine, vahyin ışığında ve Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in rehberliğinde; temiz fıtratla, başarılı tecrübelerle, canlı örneklerle, cezbedici kıssalarla ve etkileyici bir üslupla uygun çözüm yolları üreten bir eserdir. İçinde; sahabe ve tabiinden nakiller, büyük şairlerin şiirleri, uzman doktorların tavsiyeleri, filozofların öğütleri ve âlimlerin yönlendirmeleri vardır. Dikkatli ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitap kısaca sana şunu der:
“Mutlu ol, huzurlu ol, iyimser ol, sevin. ÜZÜLME!”
Üzülme | Çok Okunan Kitaplar?m?z | Guraba Yay?nlar? San. ve Tic. Ltd. ?ti.


Cubbeli Bayraklı Ahmedden Düşmanını Dinleyelim

 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt