Çözüldü Bir Kafire "Kardeşim" diye Hitab Etmek Caiz midir?

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi we Berekatuhu

Müşriklerden veya Kitab ehlinden olan birisine kardeşim diye seslenilebilir mi?
Bu durumda kafirleri müşrik veya Kitab ehli olarak ayırabilir miyiz?
Normal bir durumda caiz olmasa bile İslam'a ısındırmak için o kişiye hasenat ile yaklaşırken "kardeşim" diye hitap edilebilir mi?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullâhi we berakâtuh;

Ancak mu'minler kardeştir ayetine rağmen, Kâfir olan birine aslolan kardeşim demek câiz değildir.
Fakat kardeşim hitabı örfen veya ağız alışkanlığından dolayı sıklıkla kullanılıyor ve kullanırken de "din kardeşi"nin değil de büyük-küçük, kardeşi - birder vs. gibi manalar kastediliyor veya anlaşılıyorsa; bu tür ifade kullanmaktan dolayı bir vebali de olmayacağı (câiz) kanaatindeyim.

"Ad kavmine de kardeşleri Hûd'u gönderdik: "Ey kavmim, dedi, Allah'a kubul edin. Sizin ondan başka hiçbir tanrınız yok. Siz, yalan düzenlerden başkası değilsiniz. Ey kavmim, ben buna mukabil sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükâfaatım, beni yaratandan başkasına ait değildir. Halâ akıllanmayacak mısınız?" (Hûd, 50-51).

İbn Abbas der kî; Bunun anlamı, babalarının oğlu olan kardeşleri şeklindedir. Kabile birliği bakımından kardeşler diye açıklandığı gibi, babaları Adem'in çocuklarından bir insan anlamında kardeşleri diye de açıklanmıştır.
Ebû Davud'un Musannef'inde ise kardeşleri Hûd, arkadaşları Hud demektir. Âd ise, Nuh'un oğlu Şam'ın soyundan gelen bir kavimdir.
İbn İshâk der ki: Âd , 'Ûs'un oğlu, o, İrem'in, o, Salih'in, o, Erfahşed'in, o, Şam'ın, o Nuh'un oğludur. Hûd ise Abdullah'ın oğludur. O, Rebah'ın, o, el-Velûd'un, o, Âd'ın, o, 'Ûs'un o, İrem'in, o da Şam'ın, o da Nuh'un oğludur.
Allah, Hud'u Âd kavmine peygamber olarak göndermişti. Kavminin neseb itibariyle en iyisi, mevkii itibariyle en faziletlileri idi.

Bil ki Allah, Hûd'u onların kardeşi diye vasfetmiştir. O kardeşliğin, dinî bakımdan sadece neseb bakımından olduğu malumdur. Çünkü Hûd (a.s) Ad Kabilesine mensub, onlardan birisi idi. Bu kabile de Arab kabilelerinden olub, Yemen civarındadır. Bunun bir benzeri ifâde de, "Onlardan biri" manası kastedilerek bir kimseye, "Ey, Temîm'in kardeşi" ve Suleym'in kardeşi" denilmesidir.

Fakat bir kimse dese ki "Allah Teâlâ Nûh (a.s)'un oğlu hakkında, "o katiyyen senin ailenden değildir" (Hud, 46) buyurmuş, böylece, din yakınlığı bulunmadığı sürece, neseb yakınlığının hiçbir şey ifâde etmediğini beyân buyurmuştur. Burada ise, din konusunda bir farklılık bulunduğu halde, Hûd için "kardeşleri" ifâdesini kullanmıştır. Binâenaleyh, bu iki husus arasındaki fark nedir?"

Bu iddiaya şöyle deriz:
Bu sözden maksad, Muhammed (s.a.v.)'in kavminin, ona meyletmesini sağlamaktır. Çünkü onun kavmi, Muhammed (s.a.v.) onların kabilelerinden bir kimse olduğu halde, onun Allah katından kendilerine gönderilmiş bir peygamber olduğunu kabul edemiyorlardı. Böylece Allah Teâlâ bu uzak görmeyi bertaraf etmek için, Hud (a.s)'ın Âd Kabilesi'nden olan bir kimse; Salih (a.s)'ın da Semûd Kabilesi'nden olan bir kimse olduğunu beyan etmiştir.

Kitab ehli; Hırıstiyan ve Yahudi'lere verilen bir sıfattır. Her ne kadar sonuçta muşrik ve kâfir olsalar da.
Hırıstiyan ve Yahudi olmayanlara kitab ehli - ehl-i kitab denmez. Daha başka murted, putperest gibi özel isimler verilenler de olsalar da sonuçta hepsi muşrik olub kâfirler statüsündedirler.


İlgili Konu:


Kâfire Hocam Diye Hitab Etmek Câiz mi?
https://www.islam-tr.org/konu/kafire-hocam-diye-hitab-etmek-caiz-mi.44260/
 

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Âleykum selam we rahmetullâhi we berakâtuh;

Kâfir olan birine aslolan kardeşim demek câiz değildir. Fakat kardeşim hitabı örfen veya ağız alışkanlığından dolayı sıklıkla kullanılıyor ve "din kardeşi"nin haricinde büyük-küçük, kan kardeşi birder vs. gibi manalar kastediliyor ve anlaşılıyorsa, bu tür ifade kullanmaktan dolayı bir vebali de olmayacağı kanaatindeyim.

Kitab ehli; Hırıstiyan ve Yahudi'lere verilen bir sıfattır. Her ne kadar sonuçta muşrik ve kâfir olsalar da.
Hırıstiyan ve Yahudi olmayanlara kitab ehli - ehl-i kitab denmez. Daha başka murted, putperest gibi özel isimler verilenler de olsalar da sonuçta hepsi muşrik olub kâfirler statüsündedirler.

İlgili Konu:


Kâfire Hocam Diye Hitab Etmek Câiz mi?
https://www.islam-tr.org/konu/kafire-hocam-diye-hitab-etmek-caiz-mi.44260/
Allah razı olsun hocam cezekallahu khayran
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt