Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir ?

Mikdad Çevrimdışı

Mikdad

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Abdesti Bozan Hususlar

(1) Büyük Tuvalet Abdesti Bozar

(11) Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Yahut biriniz kazayı hacet yerinden gelmiş...ve su da bulamamışsanız temiz toprağa teyemmüm edin...”
Maide: 6
(12) Zirrin şöyle dedi:
“Ben, Safvan bin Assal’a mestler üzere meshetmeyi sordum? Assal:
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize yolcu olduğumuzda üç gün mestlerimizin üzerine meshetmemizi, büyük tuvalet, küçük tuvalet ve uyku sebebiyle mestlerimizi çıkarmamamızı emretti, ancak cünüplüğü bundan müstesna. Cünüplük sebebiyle mestler çıkartılır dedi.”
Nesei: 127, Tirmizi: 96, İbni Mace: 478
(2) Bevl Etmek Abdesti Bozar

(13) Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir kavmin çöplüğüne vardı ve ayakta bevl etti, sonra su istedi. Ben de ona su götürdüm, onunla abdest aldı.”
Buhari: 351, Müslim: 273/73
(3) Meni Abdesti Bozar

(14) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Ben çok mezisi gelen bir kimse idim ve her mezide yıkanıyordum. Bundan da adeta sırtım çatladı. Bu durumu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e söyledim yahut ona söylendi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Böyle yapma, mezi gördüğün vakit zekerini yıka ve namaz abdesti gibi abdest al. Eğer meni çıkarırsan gusül abdesti al’ buyurdu.”
Ebu Davud: 206, Nesei: 194, İbni Hibban: 1102, Ahmed: 1028, Albânî Cami: 562)
(4) Mezi Abdesti Bozar

(15) Mikdad (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, ehline yaklaştığında mezisi gelen kişinin durumunu sordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Sizden biri meziyi gördüğünde zekerini yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud: 5, Ebu Davud: 207, Tirmizi: 115, İbni Mace: 505, Malik: 1/40/53, Beyhaki: 1/115
(16) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Ben mezisi çok fazla gelen bir adam idim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kızı eşim olarak yanımda olduğu için, bu durumu ona sormaya utandım. Bir adama bunu sormasını emrettim. O da bu durumu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Meziden abdest gerekir’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud: 6, Buhari: 381, Ebu Avane: 1/272-273, Nesei: 152, Ahmed: 1/125, Tayalisi: 144, İbni Huzeyme: 1/14, İbni Hibban el-Mevarid: 242, Begavi: 1/326
(5) Hayız, İstihaze ve Nifas Kanı Abdesti Bozar

(17) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Fatıma binti Ebi Hubeyş, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve şöyle dedi:
−Ya Rasulallah, ben müstehaze olup temiz kalamayan bir kadınım. Namazı terk edeyim mi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Hayır, o ancak bir damar kanıdır, hayız değildir. Sen hayız olduğun günlerde namazdan uzak kal. Sonra gusül et ve her namaz için abdest al’ buyurdu.”
İbni Mace: 624, Ebu Davud: 298, Nesei: 363 Tirmizi: 125
(18) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında nifaslı kadın kırk gün namazsız otururdu. Biz keleften dolayı yüzlerimizi versle boyardık.”
İbni Mace: 648, Ebu Davud: 311, Darimi: 1/229, Yağla: 7023, Ahmed. 6/300, Albânî İrva: 201
(6) Yellenmek Abdesti Bozar

(19) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Herhangi biriniz hades ettiğinde abdest alıncaya kadar namazı kabul edilmez’ buyurdu.” Hadramavt’ten bir adam Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’a:
−‘Hades nedir ya Eba Hureyre?’ dedi. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh):
−‘Sessiz veya sesli yellenmektir’ dedi.
Buhari: 288, Müslim: 225/2
(7) Bayılmak Abdesti Bozar

(20) Ubeydullah (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
“Ben, Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yanına girdim. Ona Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hastalığını bana anlatır mısın? dedim. Aişe (Radiyallahu Anha):
−Evet, anlatırım dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iyice ağırlaştı. Müteakiben:
−‘İnsanlar namaz kıldı mı’ diye sordu. Biz:
−Hayır, Ya Rasulallah, onlar seni bekliyorlar dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Benim için leğene su koyun’ buyurdu. Aişe (Radiyallahu Anha) dedi ki:
−Dediğini yaptık oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken bayıldı. Sonra ayıldı ve:
−‘İnsanlar namaz kıldılar mı’ diye sordu. Biz:
−Hayır, Ya Rasulallah, onlar seni bekliyorlar dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Benim için leğene su koyun’ buyurdu. Dediğini yaptık, oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken yine bayıldı. Sonra ayıldı ve yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘İnsanlar namaz kıldılar mı’ diye sordu. Biz:
−Hayır, Ya Rasulallah, onlar seni bekliyorlar dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Benim için leğene su koyun’ buyurdu. Dediğini yaptık oturup yıkandı. Sonra kalkmaya davranırken yine bayıldı, sonra ayıldı ve yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘İnsanlar namaz kıldılar mı’ diye sordu. Biz:
−Hayır, Ya Rasulallah, onlar seni bekliyorlar dedik. O sırada insanlar mescitte toplanmış yatsı namazı için Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i bekliyorlardı. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlara namaz kıldırması için Ebu Bekir’e haber gönderdi.”
Buhari: 687, Müslim: 418/90, Ebu Avane: 2/112, Nesei: 833, Ahmed. 6/228
(8) Uyku Abdesti Bozar

(21) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Gözler makatın bağıdır, herkim uyursa abdest alsın’ buyurdu”
Ebu Davud: 203, İbni Mace: 477, Darekutni: 1/161, Ahmed: 1/111/887, Albânî İrva: 113
(22) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Biriniz uykusundan kalktığı zaman, elini üç kere yıkayana kadar onu abdest suyuna girdirmesin. Çünkü o kimse elinin nerede gecelediğini bilemez’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud: 9, Buhari: 308, Müslim: 278/87, Malik: 1/21, Ebu Davud: 103-105, Nesei: 1161, Tirmizi: 24, İbni Mace: 394, Tayalisi: 170, Darekutni: 1/49, İbni Huzeyme: 1/52, Ahmed: 2/50241, Albânî İrva: 21
(23) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
“Teyzem Meymûne (Radiyallahu Anha)’nın yanında geceledim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geceleyin kalkıp su kırbasından su aldı. Onunla hafif bir abdest aldı. İbni Abbas (Radiyallahu Anh), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in abdest alışını hafifletip azaltarak tarif etti. İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
−Ben de kalktım, (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yaptığı gibi yaptım sonra gelip sol tarafına namaza durdum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni sağ tarafına çevirdi. Sonra Allah’ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra yattı, horlayıncaya kadar uyudu. Sonra müezzin kendisine geldi. Bunun üzerine namaza kalktı ve abdest almadı.”
Müslim: 763/186
(24) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Gözlerim uyur kalbim uyumaz’ buyurdu.”
Ahmed: 2/251-438, İbni Hibban: 2124, Albânî Cami: 3000
(25) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabı yatsı namazını beklerken uyuklar bu sebeple başları önlerine düşerdi. Sonra kalkar abdest almadan namaz kılarlardı.”
Ebu Davud: 200, Müslim: 376/125, Begavi Mesabih: 216
(9) Deve Eti Abdesti Bozar

(26) Cabir bin Semure (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
“Bir kimse, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e koyun etinden abdest alayım mı? diye sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Dilersen abdest al, dilersen abdest alma’ dedi. O kimse:
−Deve etinden abdest alayım mı? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Evet, deve etinden abdest al’ buyurdu. O şahıs:
−Koyun ağıllarında namaz kılabilir miyim? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Evet’ dedi. O kimse:
−Develerin istirahat yerinde namaz kılabilir miyim? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Hayır’ dedi.”
Müslim: 360/97, İbni Mace: 495, Ahmed. 5/8687-92, Albânî İrva: 118
(27) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Ateşin dokunduğu şeylerden abdesti terk etmek Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in son işlerinden idi.”
Ebu Davud: 192, Nesei: 185, Beyhaki: 1/106
(10) Kişinin Fercine El Sürmesi Abdesti Bozar

(28) Abdullah bin Ebu Bekir şöyle dedi:
“Babam ve Urve, nelerden abdest alıyorlar hususunu müzakere ettiler. Urve birçok şeyi zikretti, hatta zekere el sürmeden de abdestin gerektiğini söyledi. Babam:
−Onu işitmemiştim dedi. Urve şöyle devam etti:
−Bana Mervan, Busre’den rivayet etti. Busre (Radiyallahu Anh), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:
‘Zekerine el süren kimse abdest alsın’ dediğini rivayet etmiştir. Mervan’a:
−Busre’ye haberci gönder dedik. O, Busre’ye muhafız veya bir adam gönderdi. Haberci bize bu hadis ile geldi.”
İbnu’l-Carud: 16, Ebu Davud: 181, Nesei: 163, Tirmizi: 82, Darimi: 1/185, İbni Mace: 481-482, Tayalisi: 1657, İbni Hibban: 11-12, Darekutni: 1/147-148, Hakim: 1/138, Beyhaki: 1/128, Ahmed. 2/223, Albânî İrva: 116
(29) Ümmü Habibe (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet etti:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
‘Herkim fercine el sürerse abdest alsın’ buyurdu.”
İbni Mace: 481, Beyhaki: 1/130, Albânî İrva: 117)
(30) Kays bin Talk babasından rivayet ederek şöyle dedi:
“Talk bin Ali Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zekere dokunmayı sordu. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onda abdest almayı gerekli görmedi.”
İbnu’l-Carud: 20, Ebu Davud: 182, İbni Mace: 483, Darekutni: 1/148, Ahmed: 4/23
(31) Kays bin Talk babasından rivayet ederek şöyle dedi:
“Biz Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında oturuyor idik. Bedeviye benzer bir adam geldi ve:
−Ya Rasulallah, namazda iken bir kimsenin zekerine el sürmesi hakkında görüşün nedir? dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
−‘O ancak senden bir et parçasıdır veya senden bir cüzdür’ buyurdu.”
İbnu’l-Carud: 21, Ebu Davud: 183, Nesei: 165, Tirmizi: 85, İbni Hibban Mevarid: 207
Not: Kişi cinsel organına şehvetle dokunduğu zaman abdesti bozulur. Bunun dışında abdest bozulmaz.
 
I Çevrimdışı

islami bilgiler

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
1- Önden ve Arkadan çıkan (idrar, mezi, meni, gaita ve yel gibi) şeyler; Saffan İbnu Assâl (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasululla h (aleyhissa lâtu vesselâm) yolcu olduğumuz zaman, bize mestlerim izi üç gün üç gece, cenâbet hali dışında küçük ve büyük abdest bozma, ve uyku sebebiyle çıkarmamamızı emrederdi ."
Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü sallallah u aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Herhangi birinizde n hades (yel) vaki olursa, abdest almadıkça kılacağı namazı kabul edilmez" buyurdu.
Ali r.a.’den; Rasululla h sallallah u aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Meziden dolayı abdest, meniden dolayı gusül gerekir”
2- Şuur kaybı (uyku, bayılmak, delirmek); Ali r.a.’den; Rasululla h sallallah u aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Gözler dübürün bağıdır. Kim uyursa abdest alsın.”
3- Cinsel uzva şehvetle dokunmak; Büsre Bintü Saffan (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "ResululIa h (aleyhissa lâtu vesselâm) buyurdula r ki: "Zekerine değen abdest almadıkça namaz kılmasın.''
Talk İbnu Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasululla h (aleyhissa lâtu vesselâm)'ın yanına geldik. (Biz huzurlarında iken) bir adam geldi. Sanki o bir bedevi idi.
"Ey Allah'ın Resulü! dedi, kişi abdest aldıktan sonra zekerine değerse ne gerekir (abdesti bozulur mu, bozulmaz mı?)'' Rasululla h (aleyhissa lâtu vesselâm) şu cevabı verdi:
"O, kendisind en bir parça değil midir?"
Ebu Hureyre r.a.’den;Rasululla h sallallah u aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Birinizin eli arada bir örtü olmadan cinsel uzvuna dokunursa abdest alsın.”
4- Deve eti yemek; Câbir İbnu Semure (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam Rasululla h (aleyhissa lâtu vesselâm)'a gelerek:
"Koyun eti sebebiyle abdest alayım mı?'' diye sordu. "Dilersen abdest al, dilemezse n alma!" diye cevap verdi. Adam bunun üzerine:
"Deve eti sebebiyle abdest alayım mı?'' diye sordu. Rasululla h (aleyhissa lâtu vesselâm) bu sefer: "Evet, deve eti sebebiyle abdest al!" cevabını verdi. Adam tekrar:
"Koyun ağıllarında namaz kılayım mı?'' diye bir başka sual sordu: "Evet!'' cevabını aldı. Tekrar sordu:
"Pekala, deve ağıllarında namaz kılayım mı?'' "Hayır!'' buyurdu."
Şah Veliyulla h Dehlevi der ki; “Daha önceki ümmetlere deve eti haram iken bu ümmete helal kılınmıştır. Şükür ifadesi olarak deve eti yedikten sonra abdest almak farz kılınmış olabilir. Allahu A’lem.”
 
Üst Ana Sayfa Alt